Giải quyết kiến nghị của 8 hộ dân, tổ 4B, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long

23/02/2019 08:50

Trung tâm Truyền thông tỉnhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng