Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính

17/09/2019 08:58

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về hành động nâng cao chất lượng cải cách hành chính và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Theo đó, kế hoạch với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI hàng năm của tỉnh nói riêng. Giữ và tăng dần vị trí xếp hạng Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI; phấn đấu, phát huy, duy trì, cải thiện để đạt điểm và điểm tối đa các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số PAR INDEX, các tiêu chí đánh giá trong chỉ số SIPAS và các trục nội dung trong Chỉ số PAPI; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Tại Kế hoạch hành động, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Đề án, Kế hoạch, Quyết định triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực CCHC.

Tại kế hoạch cũng chỉ ra: cần xác định rõ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ thể chính là các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện của từng tiêu chí, nội dung phải đạt được hàng năm của từng cơ quan, đơn vị; phát huy những mặt mạnh đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện, giữ và tăng dần vị trí xếp hạng các tiêu chí đánh giá, các trục nội dung trong các Chỉ số.

Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC được triển khai tổ chức đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ CCHC tại tất cả các xã, phường, thị trấn trực thuộc…

Tệp đính kèm

Vũ ĐứcTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 1648
Đã truy cập: 49001427.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.