Không để phát sinh “điểm nóng” trong giải quyết KNTC

17/09/2019 12:59

Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, không để hình thành, phát sinh, “điểm nóng”, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu hồ sơ, giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh Mạnh Trường

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC, tỉnh Quảng Ninh coi công tác giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã quán triệt các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc giải quyết các vụ KNTC để tập trung giải quyết.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quy định về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân.

Đặc biệt, đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương đã trực tiếp gặp, đối thoại với nhân dân, thường xuyên sâu sát chỉ đạo giải quyết kịp thời không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Mặt khác, trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh đã tích cực tham gia hiệu quả, tạo sự đồng thuận ủng hộ cao trong nhân dân. Việc tổ chức đối thoại đã giúp các cơ quan tham mưu và người giải quyết khiếu nại tìm hiểu rõ sự việc, có định hướng và biện pháp chỉ đạo đúng đắn, kết quả giải quyết tạo được sự đồng thuận nhất trí cao; đồng thời qua đối thoại cũng là dịp để người khiếu nại hiểu rõ các quy định của pháp luật, hiểu rõ chủ trương và chính sách, qua đối thoại nhiều trường hợp công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết KNTC. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Việc tiếp công dân ở tỉnh và địa phương đã có tinh thần trách nhiệm cao  hơn, tận tụy và tôn trọng nhân dân, đã có sự lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn để công dân thực hiện quyền KNTC. Nhiều xã, phường đã sắp xếp, bố trí nơi tiếp công dân đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các trụ sở và nơi tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần (một tháng 2 lần) đảm bảo phù hợp với thời gian tiếp dân của chủ tịch UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh

Trong các ngày tiếp công dân định kỳ trên, các cơ quan nhà nước không bố trí các cuộc họp, công tác liên quan đến điều hành của người đứng đầu địa phương để Chủ tịch UBND các cấp thực hiện đúng quy định về trách nhiệm tiếp công dân. Ở cấp tỉnh, nhiều vụ việc phức tạp đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức tiếp, đối thoại công khai, minh bạch với nhiều thành phần trong đó có đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng tham dự.Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo các cấp đã cập nhật tình hình, kết quả giải quyết KNTC để xử lý, trả lời, hướng dẫn công dân kịp thời, chính xác, tăng hiệu quả công tác tiếp công dân, đồng thời tại buổi tiếp, người có thẩm quyền giải quyết có điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, xem xét những tài liệu, hồ sơ công dân cung cấp để có thêm thông tin chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết KNTC của công dân đảm bảo quyền lợi, thời gian và quy định của pháp luật.

Số liệu thống kê của UBND tỉnh cho thấy, từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 10.450 lượt công dân, liên quan đến 1.054 vụ việc KNTC, kiến nghị. Nội dung KNTC, kiến nghị tập trung vào lĩnh vực đất đai chiếm 78,9%, trong đó, chủ yếu ở các vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khiếu kiện tranh chấp tại các dự án bất động sản... Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 12.505 đơn. Qua phân loại vụ việc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp có 759 vụ việc khiếu nại, và có 41 vụ việc tố cáo, còn lại là các đơn kiến nghị, phản ánh, đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người KNTC. Tính đến nay, đã gải quyết 614/759 vụ việc khiếu nại, đạt 80,9%; giải quyết 30/41 vụ việc tố cáo, chiếm 73,2%.

Mặc dù công tác giải quyết KNTC đạt nhiều kết quả tích cực nhưng dự báo thời gian tới, có thể phát sinh khiếu nại mới khi tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, khu dân cư… Trước thực trạng ấy, tỉnh xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Cả bộ máy hành chính phải vào cuộc hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, coi kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp chính quyền, của người có thẩm quyền và trách nhiệm...

Đặng Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 11927
Đã truy cập: 17553391

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.