Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước để "siết" hoạt động đa cấp

19/09/2019 10:10

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Cơn lốc kinh doanh tiền ảo ăn "hoa hồng" đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam. Ảnh ViẹtQ.vn

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, về nguyên tắc phối hợp quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Đồng thời, chủ động phối hợp bằng nhiều hình thức với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời.

Nội dung phối hợp gồm: Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy chế phối hợp liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Về phương thức phối hợp, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, theo dõi, giải quyết các công việc có liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin, tài liệu bằng các hình thức như: Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax, email).

Sở Công Thương làm đầu mối để tiếp nhận các thông tin phản ánh qua hệ thống tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh - 1900588833 liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật và khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp qua các kênh thông tin khác có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị...

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp, Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh được ban hành sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn. Qua đó, góp phần ngăn chặn kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực này.

Đặng Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 1327
Đã truy cập: 49001106.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.