Những nghị quyết "hóa thân" vào thực tiễn ở Quảng Ninh Bài 1: Tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo - Quảng Ninh tiếp tục tiên phong

15/10/2019 10:48

Cử tri ở các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Uông Bí vừa phấn khởi, đồng thuận bỏ lá phiếu của mình về chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt đảng viên, cử tri huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long hai đơn vị cấp huyện đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, họ háo hức chờ đón luồng gió đổi mới của quá trình tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tiếp tục đột phá vào đổi mới hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội… tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã ở 5 địa phương thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Đồng thời chủ động thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể: Thực hiện sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long; sáp nhập xã Phú Hải, xã Quảng Trung, xã Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà); sáp nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa (huyện Hải Hà); sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu); sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực (huyện Tiên Yên); sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà); sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương (TP Uông Bí). Việc sáp nhập các xã này sẽ được tỉnh hoàn thành trong năm 2019, để chuẩn bị cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ cho đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.100% các đồng chí Tỉnh ủy viên thống nhất với việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặt các mục tiêu cụ thể đến năm 2021 như: Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định… thực tế trong những năm qua cho thấy Quảng Ninh đón nhận và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương bằng các cách làm rất sáng tạo, hiệu quả và đã được ghi nhận đánh giá cao. Khẳng định bằng kết quả thực tiễn là không chỉ có bộ máy của tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà còn là kinh nghiệm rất quý báu để đúc rút nâng tầm thành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đó là, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu trên toàn tỉnh; hợp nhất các cơ quan đảng và chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (thanh tra – kiểm tra; tổ chức – nội vụ); thành lập cơ quan tham mưu giúp việc Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, tỉnh Quảng Ninh xác định tinh thần tiếp tục đổi mới và đột phá hơn nữa. Vì vậy không chỉ tiến hành sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã theo tiêu chuẩn quy định mà quyết định sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện là TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào thời điểm này để tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh giản mạnh về số đầu mối, có điều kiện để tiếp tục lộ trình tinh giản một phần về biên chế. Đồng thời mở ra khả năng nâng cao đồng đều chất lượng đội ngũ cán bộ, thông qua luân chuyển, điều động, thử thách các mức độ nhiệm vụ khác nhau. Tạo điều kiện cho một bộ phận cán bộ làm quen, rèn luyện trong môi trường làm việc sôi động, văn minh, đòi hỏi cao. Giảm bớt tính cục bộ trong công tác cán bộ, khắc phục “lối mòn”, tình trạng trì trệ kém động lực của một số cán bộ cơ sở. Sáp nhập các xã, huyện trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một thách thức rất lớn, làm thế nào để nhân dân tin tưởng, đồng thuận cao với chủ trương này, để cán bộ, đảng viên yên tâm, không phát sinh công tác tư tưởng trong giai đoạn này là việc rất khó đòi hỏi cách làm phải hết sức thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ các quy trình, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn.

Nền tảng từ lòng dân

Trở lại câu chuyện 5 năm trước khi tỉnh Quảng Ninh quyết định thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố tại đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, khi đó đã có những suy nghĩ lo ngại về việc liệu một người làm 2 nhiệm vụ quan trọng đó ở cơ sở có được không? nhất là trong bối cảnh tâm tư, tình cảm, những yếu tố làng xã, thôn bản vẫn còn rất nặng nề. Nhưng Quảng Ninh với quan điểm chỉ đạo “dân tin thì đảng cử” những người được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn thì cấp ủy giới thiệu bầu làm bí thư chi bộ tại đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố đó. Và kết quả hoạt động 5 năm qua của các bí thư chi bộ “dân tin, đảng cử” đó đã cho thấy chủ trương hoàn toàn đúng đắn của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những cánh tay nối dài của Đảng ở cơ sở, cùng Đảng hóa thân vào thực tiễn cuộc sống đã được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Hay như việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện ở các huyện Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ; hợp nhất cơ quan Đảng với chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng gồm Kiểm tra với Thanh tra, Tổ chức với Nội vụ ở tất cả các huyện không chỉ phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thể hiện rõ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ, hiệu quả của công tác đào tạo cán bộ mà cho thấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động mới của bộ máy chính quyền ở cấp huyện, nơi những chủ trương của Đảng cần được tổ chức thực hiện một cách thực tiễn nhất.

5 năm sau khi quyết định một chủ trương rất lớn, mang tính lịch sử đó là sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã, 1 đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh đã rất tự tin bởi thấy cần thiết theo yêu cầu của địa phương, bảo đảm yếu tố thuận lợi và được phần lớn nhân dân đồng thuận. Điển hình như việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, hai địa phương có sự tương đồng, liên thông về điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính, văn hóa, lịch sử đã nhận được sự thống nhất 100% của các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sự cần thiết của sáp nhập hai địa phương này làm một là bởi vì mong muốn mở ra không gian phát triển rộng lớn trong thể thống nhất của 1 đơn vị hành chính, tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng, đòn bẩy cho phát triển bền vững. Thành phố thủ phủ của tỉnh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu phát triển mới về đất đai, dân số và các cơ sở hạ tầng chủ yếu. Một thành phố phát triển kinh tế theo hình thái đa ngành, phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay nhằm đưa tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và của cả nước.

Trong bối cảnh trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng, chống phá nhưng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện của Quảng Ninh đang diễn ra rất thuận lợi. Sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sự đồng thuận cao trong nhân dân không chỉ đảm bảo ổn định, đoàn kết nhất trí trong nội bộ, mà tạo “lá chắn thép” từ lòng dân không để các thế lực thù địch lợi dụng làm phức tạp tình hình gây mất an ninh trật tự. Ông Hoàng Văn Làng, thôn Co Nhan, xã Tình Húc (Bình Liêu) phấn khởi trò chuyện: Chúng tôi vừa hoàn thành xong việc bỏ phiếu về chủ trương sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu. Bà con rất vui, đồng thuận với chủ trương sáp nhập này của Trung ương, tỉnh, huyện. Xã Tình Húc là một trong những xã đặc biệt khó khăn nằm trong diện xã 135, những năm qua, luôn được hưởng các chế độ ưu tiên của Đảng, Nhà nước, đời sống ngày càng được nâng cao, vì vậy nhân dân rất tin tưởng vào các chủ trương, chính sách mới của Đảng. Khi xã thông tin về chủ trương sáp nhập này, chúng tôi thấy rất đúng và rất cần thiết vì sự phát triển chung của xã, huyện nên đều đồng tình ủng hộ.

Đến thời điểm này Quảng Ninh tự tin khẳng định trước cả nước việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của tỉnh đã rất thông suốt, tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri đều đạt trên 95% cử tri thống nhất, đồng tình, các kỳ họp HĐND cấp xã đều đã đạt 100% đại biểu đồng tình ra nghị quyết sáp nhập. Các khâu công việc từ cấp tỉnh trở xuống đều đã thông suốt và khẩn trương được hoàn tất. Quảng Ninh tự tin tiếp tục tiên phong trong đổi mới sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị để bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Lan Hương – Thùy LinhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 14650
Đã truy cập: 17529659

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.