Điểm báo ngày 18/10

18/10/2019 15:58

Quảng Ninh tập trung giảm nghèo bền vững (Nhân Dân 18/10)

Nhiều người dân xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) phát triển diện tích trồng cam, cho thu nhập khá.

Nhằm đưa tất cả các xã, thôn trên địa bàn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm 2019, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trước một năm so lộ trình đặt ra, ba năm qua (2017- 2019), tỉnh Quảng Ninh đã chi 1.903 tỷ đồng ngân sách thực hiện Chương trình 135, Đề án 196.

Tỉnh tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,74 lần so với năm 2015. Hiện các xã đặc biệt khó khăn đã có đường ô-tô được cứng hóa đến trung tâm xã; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng hơn 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích canh tác hằng năm; hơn 92,8% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tất cả 17 xã có trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Để giảm nghèo bền vững, tỉnh thực hiện phương châm: Tỉnh ban hành cơ chế chính sách - các sở, ngành tham mưu đắc lực - cấp huyện trực tiếp chỉ đạo - cấp xã trực tiếp thực hiện - thôn bản đoàn kết, đồng lòng, người dân tích cực sản xuất và chủ động thoát nghèo - lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là trung tâm; tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu là cần thiết, trong đó ngân sách nhà nước là chủ yếu. Hiện nay, Quảng Ninh tập trung xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể hỗ trợ 2.125 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Quảng Ninh phấn đấu thu nội địa 2019 tăng 10% (Thời Báo Tài Chính 17/10)

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 9 tháng qua đạt 34.352 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm 2019, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018. Ước thực hiện cả năm đạt 43.200 tỷ đồng, tăng 4% so dự toán (tăng 1.700 tỷ đồng), tăng 7% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 9 tháng đạt 8.586 tỷ đồng, bằng 107% dự toán giao; cả năm ước đạt 9.700 tỷ đồng, chiếm 22% tổng thu NSNN trên địa bàn, tăng 21% dự toán, bằng 97% cùng kỳ. Thu nội địa 9 tháng đạt 25.765 tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ; cả năm ước đạt 33.500 tỷ đồng, chiếm 78% tổng thu NSNN trên địa bàn, bằng 100% dự toán, tăng 10% so cùng kỳ.

Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương cả năm 2019 ước đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng 9% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 13.748 tỷ đồng, chi thường xuyên ước  đạt 11.836 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các sở ban ngành, hoạt động điều hành thu, chi ngân sách của tỉnh Quảng Ninh từ đầu năm đến nay cơ bản đã thực hiện đúng theo các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đã xây dựng. Đặc biệt, thu nội địa đã có tăng trưởng tốt, đảm bảo cân đối của tỉnh, là cơ sở để hoàn thành số thu NSNN cả năm 2019.

Để đảm bảo thực hiện thu chi ngân sách 2019, các đại diện các sở ban ngành đã đề xuất một số giải pháp như: Thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư phát triển; không quá nặng về số thu từ đất; quyết liệt đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu: Thời gian thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019 không còn nhiều, do đó, các sở ngành, địa phương cần tăng cường các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cả năm 2019 đạt 43.000 tỷ đồng, tổng thu nội địa vẫn đảm bảo hoàn thành dự toán đầu năm HĐND tỉnh giao tăng 10% so cùng kỳ, đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 10% theo đúng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo cụ thể về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự kiến Trung ương giao 45.045 tỷ đồng, trong đó: thu xuất nhập khẩu 9.500 tỷ đồng, thu nội địa 35.545 tỷ đồng.

Dự toán thu NSNN năm 2020 được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; dự báo tình hình KT-XH, đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn năm 2019. Bố trí dự toán chi thường xuyên năm 2020 (phần chi hoạt động) không thấp hơn mặt bằng chi năm 2019.

Quảng Ninh bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng để phát triển du lịch sinh thái (Tài Nguyên Và Môi Trường 17/10)

Với gần 70% diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Ninh là rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, độ che phủ rừng 54,6%, hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng có cả trên cạn, ven biển và trên các đảo, tài nguyên rừng Quảng Ninh đã và đang có những đóng góp đáng kể về giá trị kinh tế - xã hội và có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái.

Nhận thức rõ vai trò của rừng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh thuỷ, nâng cao chất lượng nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp. Nhờ vậy, rừng được bảo vệ và phát triển, độ che phủ rừng không ngừng tăng, chất lượng rừng cải thiện đáng kể. Bằng những chủ trương và quyết sách đúng đắn, Quảng Ninh đã giải quyết được việc làm trong sản xuất lâm nghiệp cho nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt, các hộ gia đình dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Từ đó, ngành lâm nghiệp đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là các hoạt động du lịch, các dịch vụ có tính chất bền vững, lâu dài khác.

Nhằm nâng cao giá trị từ rừng theo hướng phát triển “xanh”, bền vững, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động từ công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng, cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái. Trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ rừng và đất rừng góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở những huyện miền núi, hải đảo.

Từ năm 2019 - 2025, tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo Sở, ngành và các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được quy hoạch; tăng tỷ lệ che phủ rừng lên mức 55% vào năm 2020 và duy trì ổn định, nâng cao chất lượng rừng ở giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững tại các địa phương có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng du lịch, dịch vụ, đặc biệt là Khu Kinh tế Vân Đồn. Đồng thời, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác, từng bước chuyển đổi các khu rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng, ưu tiên tại các khu vực lòng hồ nhằm tạo cảnh quan, môi trường, phát triển du lịch sinh thái.

Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính “sống còn” là phải bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững rừng và quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp.

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh Mạc Văn Xuyên cho biết, với định hướng phát triển theo hướng từ “nâu” sang “xanh”, trong đó, lấy ngành dịch vụ, du lịch làm trọng tâm thì công tác quản lý và phát triển bền vững ngành lâm nghiệp gắn với bảo vệ, giữ rừng hết sức quan trọng, bởi hệ sinh thái rừng gắn liền với chức năng ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch sinh thái, gắn liền với cuộc sống , cũng như tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đông đảo bà con dân tộc tại các huyện miền núi, biên giới và hải đảo.

Hiện nay, Kiểm lâm tỉnh đang bảo vệ và phát triển bền vững 122.748,8 ha rừng tự nhiên. Tập trung bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái rừng, trong đó, có hệ thống các khu rừng đặc dụng, giảm căn bản tình trạng suy giảm đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng, trong đó, có các loài động vật hoang dã sinh sống tự nhiên. Đồng thời, quản lý, bảo vệ chặt chẽ 19.740,7 ha rừng ngập mặn, hạn chế tối đa việc chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản và các mục đích phi lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đang tiếp tục duy trì các hoạt động bảo vệ rừng đặc dụng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Vườn Quốc gia Bái Tử Long, Rừng Quốc gia Yên Tử theo các đề án, quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để xây dựng mới khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Nam Châu - huyện Hải Hà và khu Ramsar Đồng Rui - Tiên Yên; khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long. Đây là những cánh rừng gắn liềnvới việc phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm mang tính thân thiện với thiên nhiên.

Song song đó, nhằm tạo không gian phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng trên cơ sở phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Đồng thời, khuyến khích các chủ rừng tự hợp tác, liên kết để kinh doanh du lịch sinh thái hoặc cho thuê môi trường rừng phát triển kinh doanh du lịch đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng của rừng.

Với những quyết sách đúng đắn, hợp lý trong việc bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch theo hướng hài hòa với thiên nhiên, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước đạt được những kết quả quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh” theo hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ bền vững, thân thiện với môi trường.

TKV: Ứng dụng công nghệ là chìa khóa nâng năng suất lao động (Pháp Luật TP.HCM 18/10)

TKV đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh với bốn lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp.

Từ một tổng công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, TKV đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh với bốn lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Theo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tính đến thời điểm hiện nay, TKV có 68 công ty con và đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ nhân viên toàn tập đoàn đến thời điểm tháng 9-2019 là trên 97.000 người. TKV và các đơn vị trực thuộc đang hoạt động tại 42 tỉnh, thành trên cả nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV luôn có lãi, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, đồng thời không ngừng tăng cường năng lực tài chính của tập đoàn. Liên tục từ năm 2005 đến nay, lợi nhuận trước thuế và tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của TKV luôn đạt mức cao trung bình từ  32%-42%. Những năm đầu thành lập, vốn chủ sở hữu là 900 tỉ đồng, đến nay đã tăng lên 35.000 tỉ đồng, gấp 37 lần, hoàn toàn do TKV tự tích lũy. Tổng tài sản là 129.000 tỉ đồng, tăng 5,38 lần so với năm 2005. Doanh thu tăng từ 1.850 tỉ đồng lên hơn 124.000 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 12 tỉ đồng lên gần 5.000 tỉ đồng. Tính chung 25 năm, tổng doanh thu của TKV đạt 1.121 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận là 60.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, TKV đã luôn hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân thương mại và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Theo thống kê, nộp ngân sách Nhà nước đã tăng từ 120 tỉ đồng năm 1995 lên 17.800 tỉ đồng năm 2019. 25 năm hoạt động, TKV đã nộp Ngân sách Nhà nước 164.000 tỉ đồng. Dự kiến năm 2019 nộp ngân sách nhà nước gấp 148 lần so với năm 1995.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV, nhìn nhận trên hành trình 25 năm hình thành và phát triển, TKV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao, là doanh nghiệp nòng cốt chịu trách nhiệm sản xuất, cung ứng than cho nền kinh tế. TKV cũng đồng thời là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua việc kiểm soát giá bán than của TKV, Nhà nước đã điều tiết giá đầu vào của các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là than dùng để phát điện, từ đó góp phần bình ổn sản xuất trong nước và ổn định đời sống nhân dân. Thực tế từ năm 2014 trở về trước, giá than của TKV bán cho các nhà máy điện luôn thấp hơn giá thành sản xuất. Nói cách khác, lợi nhuận của TKV đã được điều tiết cho ngành điện và một số ngành khác để thực hiện chính sách điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.

Trong quá trình hoạt động, TKV luôn chú trọng đầu tư cải thiện môi trường vùng mỏ, tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của các địa phương, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Đắk Nông, Lâm Đồng,… góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội các địa phương này.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá, TKV đã có nhiều giải pháp động viên và khơi dậy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần làm chủ, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, công nhân. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, TKV đã phối hợp tốt với các địa phương nơi có hoạt động SXKD của tập đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Thời gian sắp tới, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị TKV tập trung sản xuất sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tập đoàn cần coi khoa học công nghệ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Hà Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 33750
Đã truy cập: 19152848

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.