Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

19/10/2019 19:40

Ngày 19/10, tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tiên; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2021; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM.


Đông đảo các đại biểu trong cả nước tham dự hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bắt nguồn từ Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó đề ra mục tiêu: "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Ðảng được tăng cường".

Để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Bí thư chỉ đạo "Xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và thông qua Ðề án về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện. Đề án đã lựa chọn 11 xã điểm tại 11 tỉnh, thành phố, đại diện cho các vùng khác nhau của đất nước để tổ chức triển khai thực hiện.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia khai mạc hội nghị.

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để tuyên truyền, vận động, huy động các cấp, các ngành, các thành phần trong xã hội và nhân dân cả nước chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, khuôn khổ pháp luật từng bước được hoàn thiện với nhiều cơ chế, chính sách quan trọng tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Tới nay sau 10 năm triển khai thực hiện, cả nước đã có 4.665 xã (đạt 52,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM; 8 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ); 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; chương trình hoàn thành trước gần 2 năm so với chỉ tiêu Đảng, Quốc hội giao.

Tại Quảng Ninh, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, tiên phong xây dựng các mô hình mới, cách làm mới, và đặc biệt nhất là sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, Quảng Ninh đã ghi dấu ấn trong chương trình xây dựng NTM khi có đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên ở miền Bắc, có huyện đảo đầu tiên về đích NTM và có xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên cả nước. Đặc biệt, kinh nghiệm và cách làm của tỉnh trong chương trình ”Mỗi xã, phường một sản phẩm” – OCOP – thương hiệu đầu tiên và riêng có của Quảng Ninh đã được Trung ương đánh giá rất cao, lựa chọn là mô hình điểm để nhân rộng trong toàn quốc.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành chủ trì hội nghị.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 3 đơn vị cấp huyện là Đông Triều, Cô Tô và Cẩm Phả và 72/111 đơn vị cấp xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, nhiều mục tiêu, tiêu chí được tỉnh thực hiện cao vượt so với toàn quốc: Số tiêu chí bình quân đạt 18,03 tiêu chí (cả nước là 15,26 tiêu chí); 81,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước là 50,26%); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (cả nước là 4,5%)... Dự kiến đến hết năm nay, sẽ có thêm 2 đơn vị cấp huyện là Uông Bí và Móng Cái được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 92/111 đơn vị cấp xã đạt chuẩn NTM.

Với Quảng Ninh, xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và là chiến lược lâu dài của tỉnh, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường...

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, các địa phương và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, thảo luận để làm rõ nhiều vấn đề trọng tâm trong chương trình xây dựng NTM, như: Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến cơ sở; vai trò và sáng tạo của người dân; kinh nghiệm tuyên truyền, vận động thu hút, lôi cuốn người dân, giúp người dân chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới; những bài học kinh nghiệm thành công cũng như những tồn tại, hạn chế, bất cập để phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chí, các văn bản hướng dẫn để triển khai xây dựng NTM trong giai đoạn mới...

Đặc biệt từ các ý kiến phát biểu, tham luận, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM giai đoạn mới phù hợp với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn, với mục tiêu phát triển nông thôn hài hòa, hướng tới chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn; xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng nông thôn mới của cả nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; lựa chọn các nội dung để đưa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cả nước đã đạt được trong chương trình xây dựng NTM suốt gần 10 năm qua. Nhìn lại 9 năm qua, theo Thủ tướng, đây là chương trình rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị kết hợp sức mạnh của từng người dân, tạo nên thành tích to lớn, toàn diện, lịch sử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được. Trong các nhiệm vụ, cần phải tập trung, quan tâm vào nhiệm vụ then chốt nhất là xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Thủ tướng cũng cho rằng: Cần tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, còn rất nhiều dư địa, là lợi thế trong tiến trình phát triển và hội nhập. Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn. Các địa phương phải đi tiên phong để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đặc thù, xây dựng một vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp và bản sắc, đáng sống. Xây dựng NTM không chỉ ở đồng bằng mà cả miền núi, làng bản, xã đảo. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội để ban hành một chương trình về dân tộc miền núi, để ghép 18 chương trình nhỏ lẻ lại thành một chương trình về dân tộc miền núi, một chương trình quốc gia lớn hơn.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn mới 2021 – 2025 vừa chính thức được phát động, dự kiến phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 75% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có 10% được công nhận là huyện, thị xã NTM kiểu mẫu; có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn phải được nâng cao hơn nữa, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nội dung thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm của các địa phương; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong phong trào thi đua, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia phong trào gắn với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thay thế về chất trong các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân cả nước, phát huy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, đổi mới trong xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Sản phẩm OCOP của Quảng Ninh nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu và người dân đến tham quan Triển lãm.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra trong 2 ngày 18,19/10 tại Nam Định cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; tham quan mô hình nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình và Triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong khuôn khổ Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia 1 gian hàng trưng bày, giới thiệu 58 sản phẩm OCOP tiêu biểu được xếp hạng từ 3 – 5 sao của tỉnh.

Minh Hà – Hùng Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 48984542.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.