Tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp: TX Quảng Yên với phương châm Đồng bộ - Toàn diện - Hiệu quả

11/11/2019 08:18

Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, Đảng bộ TX Quảng Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị ủy Quảng Yên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ. Ảnh Bùi Niên (CTV)

Thống nhất trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ

Đảng bộ TX Quảng Yên hiện có 47 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 29 đảng bộ và 18 chi bộ; 336 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với trên 5.300 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 308-KH/TU của Tỉnh ủy, TX Quảng Yên đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt đến các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Thị ủy để xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình.

Theo Kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 tổ chức trong tháng 3/2020 và hoàn thành trước 30/4/2020; đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước 15/5/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã hoàn thành trong tháng 7/2020.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội, Thị ủy Quảng Yên đã ban hành các quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ và tiểu ban tuyên truyền khánh tiết. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công.

Ban Thường vụ Thị ủy thành lập các tổ công tác, bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thị xã để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX đề ra.
Cán bộ xã Hiệp Hòa và thôn 7 tuyên truyền đến người dân về đại hội đảng các cấp.

Hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đang được Đảng bộ thị xã tích cực triển khai xây dựng. Thị ủy cũng đang tập trung chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá một cách thực chất về tình hình KT-XH trên địa bàn. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy Quảng Yên thực hiện rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung. Tiểu ban nhân sự đại hội tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã; trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đảm bảo tiến độ ở cấp cơ sở

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, phường, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã, các cấp ủy cơ sở đã bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Các xã, phường cũng chủ động lựa chọn các công trình của xã, phường và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp.

Được biết, Đảng bộ TX Quảng Yên đã lựa chọn Đảng bộ xã Hiệp Hòa và Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT thị xã làm đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội đảng bộ các cơ sở còn lại.

Tại Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT TX Quảng Yên, đến thời điểm này công tác tổ chức đại hội đảng các cấp đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT thị xã, cho biết: Là chi bộ được Thị ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm vừa là vinh dự, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ tập trung cao độ tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của thị xã đề ra. Tinh thần chung, chi bộ tập trung cao trong công tác chỉ đạo, phát huy tính chủ động, khoa học, chặt chẽ, bám sát thực tế và các nội dung kế hoạch tổ chức đại hội đề ra. Chi bộ phấn đấu hoàn thành giới thiệu nhân sự và văn kiện đại hội xong trước 31/12/2019; đồng thời tập trung cho công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Đại hội chi bộ diễn ra vào trung tuần tháng 3/2020.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trên địa bàn thị xã được chuẩn bị đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong toàn thị xã, Quảng Yên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 34662
Đã truy cập: 19153760

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.