Thông qua 25 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp

07/12/2019 20:32

Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó có nhiều vấn đề làm nóng nghị trường như: Vấn đề đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, lĩnh vực phát triển dịch vụ, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm… Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh, UBND tỉnh sẽ có các giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả các nội dung cử tri, đại biểu HĐND quan tâm với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Nhấn mạnh đến một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Hiện nay, cơ cấu doanh nghiệp chưa hợp lý, có quá nhiều các doanh nghiệp, dự án bất động sản đô thị, trong khi thiếu các doanh nghiệp sản xuất. Dịch vụ tuy tăng trưởng cao nhưng còn thấp hơn tốc độ tăng trưởng của công nghiệp xây dựng nên cơ cấu chưa được cải thiện nhiều. Thu từ hộ kinh doanh cá thể mặc dù đã được cải thiện song còn rất khiêm tốn. Công tác thẩm định lựa chọn nhà đầu tư còn nhiều bất cập, nhiều doanh nghiệp không có tài chính, kinh nghiệm dẫn đến dự án nhiều năm không triển khai được. Một số địa phương còn lúng túng trong điều hành phát triển kinh tế và thu ngân sách, vẫn trông chờ vào việc bán đất để thu ngân sách thay vì tập trung vào phát triển doanh nghiệp để tăng thu thuế phí. Đầu tư công có nơi có chỗ còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, dẫn đến nguồn lực bị phân tán.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu.

Đề cập đến giải pháp trọng tâm UBND tỉnh triển khai trong năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong định hướng điều hành, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo để phát triển KT-XH đảm bảo mục tiêu nhanh và bền vững; định hướng phát triển dựa vào các trụ cột: Công nghiệp than; công nghiệp sạch; dịch vụ thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; phát triển mạnh mẽ hạ tầng; thành lập KKT Quảng Yên đồng thời tập trung phát triển Khu kinh tế Vân Đồn.

Trong định hướng phát triển, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp để tạo sức bật về tăng trưởng và ngân sách; phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại trên cơ sở mở rộng không gian, xử lý ô nhiêm môi trường. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; xây dựng thành phố thông minh có trọng tâm trọng điểm nhằm đem lại hiệu quả thiết thực và phù hợp với nguồn lực của tỉnh; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị; tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng luật định gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 25 nghị quyết tại kỳ họp.

Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 25 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2020 và thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới, tập trung, dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri, nhân dân toàn tỉnh, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Khẳng định hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, để đạt được chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 12%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng; khách du lịch phấn đấu đạt 15,5 triệu lượt, với 6,5 triệu lượt khách quốc tế; thành lập mới ít nhất 2.840 doanh nghiệp…, các cấp, ngành, địa phương phải vào cuộc khẩn trương, tích cực, phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, tập trung cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là tại những nơi sáp nhập địa giới hành chính; coi công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để thúc đẩy công việc gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương được xem là một giải pháp đột phá.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành thu chi ngân sách; cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện phương châm mỗi nấc thang của tăng trưởng kinh tế phải tạo ra bước phát triển mới về văn hóa, phát triển văn hóa con người Quảng Ninh để thúc đẩy phát triển kinh tế; chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Song song với đó, thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm đúng mức tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 25 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết có nội dung ý nghĩa rất quan trọng. Tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sáp nhập, thôn, khu. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với các giải pháp mà tỉnh ta đang triển khai nhằm thực hiện đúng lộ trình, bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả việc nhập các đơn vị hành chính cấp xã và nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long để tạo ra động lực mới, nguồn lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương và trong phạm vi toàn tỉnh. Thông qua chế độ chi mời thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật và chính sách thu hút học sinh, sinh viên theo học các hệ đào tạo chuyên ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, khu vực hướng tới tầm quốc gia, quốc tế đối với những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế khác biệt.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cuối năm 2019 và đầu năm 2020 rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương hoàn thành dứt điểm việc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 trước ngày 31/12/2019. Đồng thời, tập trung cao độ công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, thiết thực; phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động dịp cuối năm. Triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; hoàn thành các công trình chào mừng 90 năm thành lập Đảng và đại hội Đảng các cấp đảm bảo không hình thức.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019.

Danh sách 25 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 15

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

3. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020.

4. Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

5. Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

6. Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu khố thuộc tỉnh Quảng Ninh.

7. Nghị quyết quy định chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ trợ người học một số ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long.

8. Nghị quyết thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.

9. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 5) và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (đợt 4) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

10. Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

11. Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.

12. Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án nhà ở tại TP Hạ Long.

13. Nghị quyết về việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

14. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

15. Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

16. Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

17. Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng là đô thị loại IV, trực thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

18. Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

19. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

20. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

21. Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2017 đến nay.

22. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh.

23. Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ.

24. Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo.

25. Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Thu Chung - Mạnh Trường - Hùng Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 27977
Đã truy cập: 20051568

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.