Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

31/03/2020 19:30

Ngày 31/3, tại TP Hạ Long, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp được truyền hình trực tuyến tới 15 điểm cầu từ tỉnh đến các địa phương.  Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn được thực hiện theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định của Chính phủ.Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt, tập trung, ưu tiên cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch. Bằng sự chỉ đạo sáng suốt, đúng hướng, kịp thời, phù hợp với tình hình, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân tỉnh Quảng Ninh đã và đang kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh, chưa để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn và nảy sinh tình huống bị động, bất ngờ, được dư luận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, toàn tỉnh vẫn nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết thúc quý I/2020 mặc dù lĩnh vực du lịch, dịch vụ - một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh, chiếm tỷ trọng tới 45,9% trong cơ cấu kinh tế năm 2019 bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, song tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước tăng 7,2%, thuộc mức cao trong cả nước. Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 13.067 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 9.801 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 3.255 tỷ đồng, bằng 29% dự toán. Quảng Ninh cũng tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ, 21% đại hội chi, đảng bộ cơ sở; hoàn thành mục tiêu 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn theo quy trình “dân tin, đảng cử”.Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình tại kỳ họp.

Dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ tác động toàn diện tới KT-XH, QP-AN và đời sống nhân dân. Cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải ưu tiên nguồn lực, thời gian, công sức, chuẩn bị tốt nhất các phương án, lực lượng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng ứng phó hiệu quả trong mọi tình huống có thể nảy sinh. Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thảo luận, thông qua sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách, khoáng sản và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức họp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp; thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào những nội dung cần tham gia và thống nhất quyết nghị thông qua các nghị quyết sát với thực tiễn, đảm bảo nghị quyết HĐND sau khi ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống.Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe Sở Tài chính trình bày Tờ trình về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách và khoáng sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình về việc cho ý kiến về phương án huy động vốn vay của Chính phủ Nhật Bản và trả nợ vốn vay lại để đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (đợt 1) trên địa bàn tỉnh năm 2020; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ 1/1/2020 đến 31/12/2024. Sở Xây dựng trình bày báo cáo cho ý kiến về chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở trên địa bàn TP Cẩm Phả và TP Uông Bí. Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc đề nghị giải thể, đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 204/NQ-HĐND, ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp.Đại biểu Vũ Văn Kinh, tổ đại biểu Móng Cái phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Riêng với tờ trình về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các ý kiến cơ bản đồng tình với các nội dung nêu trong tờ trình; các giải pháp đưa ra đã gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng chống dịch; đảm bảo nguồn lực thực hiện; việc xây dựng nghị quyết lần này không chỉ thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm lớn của tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch, mà còn góp phần kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch và viên chức, người lao động, trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được giao tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch mà nguồn tài chính của đơn vị không còn khả năng để chi trả. Đặc biệt, trong Nghị quyết đã nêu rõ thống nhất thực hiện mức trích tối đa 4% trên tổng chi ngân sách cho dự phòng ngân sách các cấp và phương án điều chỉnh giảm 600 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư, kinh phí mua sắm tài sản, chi hội nghị, hội thảo, chi đào tạo và công tác nước ngoài… để dự phòng nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng với các giải pháp khác như tiết kiệm 10% trong chi thường xuyên năm 2020, trừ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, tới nay, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực khoảng 1200 tỷ đồng cho công tác chống dịch – đây là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh hiện nay.

Sau phiên thảo luận, các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua 8 nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định: Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong thời điểm toàn tỉnh cùng cả nước đang tập trung cao độ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, do đó, bên cạnh việc khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân theo phương châm: Phát hiện sớm, báo cáo trung thực, cách ly kịp thời, điều trị tích cực, nhanh chóng khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung, ưu tiên cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động, tích cực có biện pháp đồng bộ, kịp thời để kiểm soát khống chế, ngăn chặn bằng được sự lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. UBND tỉnh và từng địa phương khẩn trương chuẩn bị tốt nhất phương án, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế... cho việc dự phòng, cách ly, điều trị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, diễn biến dịch bệnh theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.Các đại biểu biểu quyết tại điểm cầu hội trường chính.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu chi ngân sách địa phương ở từng cấp ngân sách bảo đảm cụ thể, sát đúng diễn biến tình hình dịch bệnh theo nguyên tắc có thu mới có chi, cơ cấu lại các khoản chi, triệt để thực hiện tiết kiệm cho thường xuyên, dành nguồn lực dự phòng ngân sách ở mức cao nhất theo luật định để phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung Đại hội đảng các cấp. Chú trọng rà soát, nắm chắc tình hình lao động việc làm tại các doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để kịp thời đề xuất có biện pháp hỗ trợ.

Với những kết quả quan trọng và kinh nghiệm bước đầu đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, HĐND tỉnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Đồng thời, tự giác, nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư; khai báo y tế tự nguyện, đo thân nhiệt tại nhà và thường xuyên giữ liên hệ với cán bộ y tế, cơ sở y tế, chính quyền địa phương; thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, lấy mẫu xét nghiệm và khẩn trương cách ly tập trung nếu cần thiết đối với tất cả các trường hợp đã qua lại các “ổ dịch” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là tại Bệnh viện Bạch Mai; tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào kể cả các trường hợp đã nhập cảnh về tỉnh từ ngày 8/3/2020 những chưa áp dụng cách ly.Các đại biểu tại 15 điểm cầu trực tuyến biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường bám sát địa bàn, lĩnh vực mình được phân công phụ trách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

HĐND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chung tay cùng cả nước ngăn chặn và dập tắt đại dịch Covid-19.

8 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và khoáng sản.

3. Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư 02 dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và thành phố Uông Bí.

4. Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án huy động vốn vay của Chính phủ Nhật Bản và trả nợ vốn vay lại để đầu tư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long.

5. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (đợt 1) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 204/NQ-HĐND, ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết việc giải thể, đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 19314
Đã truy cập: 17586745

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.