Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU: Hải Hà gọn bộ máy, tăng trách nhiệm

21/04/2020 09:01

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”, huyện Hải Hà đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Minh (Hải Hà) hướng dẫn người dân kê khai các thủ tục hành chính, ngày 11/3/2020.

Bám sát các mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TU, thời gian qua huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, rõ người, rõ việc, nhằm khắc phục tình trạng trùng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, huyện thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tiến hành kiện toàn, sáp nhập và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc các ngành Giáo dục, Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

5 năm qua, Hải Hà đã triển khai thực hiện các mô hình thí điểm, như: Nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền  (bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND; bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn); thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Đặc biệt, việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã và thôn trên địa bàn huyện được hoàn thành trong thời gian ngắn, đảm bảo theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dù là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện sáp nhập lớn nhất tỉnh.
Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà trao đổi công việc, ngày 11/3/2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, bộ máy tổ chức từ huyện đến cơ sở của Hải Hà đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối, biên chế, chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng cao. Các mô hình thí điểm thực hiện hợp nhất cơ quan, đơn vị, nhất thể hóa và tăng cường kiêm nhiệm các chức danh được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở đã khắc phục được một số hạn chế, tồn tại.

Đến nay huyện giảm được 5 cơ quan, đơn vị; giảm 5 trường học và 15 điểm trường; giảm 22 biên chế công chức so với biên chế giao năm 2015 ở cấp huyện; giảm 51 cán bộ, công chức cấp xã và 1.654 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn so với năm 2015. Thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và mô hình hoạt động chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 11/11 xã, thị trấn. Cấp huyện thực hiện nhất thể hóa 6 chức danh.

Đối với cấp xã, có 3/11 xã, thị trấn thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư, đồng thời là chủ tịch UBND; 1/11 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (trước khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, có 2/16 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 11/16 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND, 14/16 phó bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ). 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu. Huyện cũng thực hiện sáp nhập 8 đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập còn 11 đơn vị, giảm 5 đơn vị), sáp nhập 7 thôn, bản (sau sáp nhập còn 114 thôn, giảm 4 thôn).
Cán bộ, công chức xã Quảng Minh (Hải Hà) hoạt động ổn định, nền nếp ngay sau khi sáp nhập. Ảnh chụp ngày 11/3/2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, khẳng định: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy đã và đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc trong từng đơn vị, địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng nâng lên. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 92%. Chỉ số niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền ngày càng tăng, đạt 91,6%...

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 10522
Đã truy cập: 19043912

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.