"Xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ với hạ tầng KT-XH đồng bộ"

13/07/2020 08:29

Yếu tố nền tảng quyết định để tạo nên những thành tựu của huyện trong nhiệm kỳ qua bắt nguồn từ khâu then chốt: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đảng viên. Hải Hà vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu trở thành huyện công nghiệp trọng điểm, là trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển với cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp... Đó là chia sẻ của đồng chí Phạm Xuân Đài, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, với phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

PHÁT TRIỂN NHANH - MẠNH - BỀN VỮNG


- Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của huyện luôn đạt mức cao, để tạo được sự đột phá như vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy Hải Hà đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

+ Nhìn tổng thể cả giai đoạn 2015-2020, kinh tế của huyện đã phát triển đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 26,19%, tức là vượt từ 18-20% so với kế hoạch mà Đảng bộ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách tăng bình quân 13,68% mỗi năm; riêng năm 2020 dự kiến đạt 206,5 tỷ đồng, như vậy là tăng gấp 1,51 lần so với 5 năm trước. Điều này góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của địa phương. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Hải Hà vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu trở thành huyện công nghiệp trọng điểm, là trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển với cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp.

Nông dân xã Quảng Long (huyện Hải Hà) không chỉ làm giàu từ kinh doanh chè, mà còn biến vườn mẫu, đồi chè thành điểm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: Hữu Việt

Giải pháp của huyện trong những năm qua là xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của địa phương. Trong đó gồm có việc tập trung phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao thân thiện môi trường; đẩy mạnh thành lập các HTX, tổ hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đặc biệt là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, kịp thời giải đáp thỏa đáng các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các cơ chế, chính sách về đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các dự án phát triển của huyện, nhất là KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, KCN Cảng biển Hải Hà, khu du lịch xã đảo Cái Chiên...

Thị trấn Quảng Hà - khu vực trung tâm của huyện Hải Hà ngày càng phát triển, hướng tới hình thành đô thị xanh, đô thị văn minh.

Với du lịch, đã thu hút nhà đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ khu du lịch Cái Chiên. Đồng thời, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồi chè Quảng Long, du lịch trải nghiệm xã Quảng Sơn, du lịch cộng đồng tại các xã nông thôn mới... cũng được quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với đó, huyện đang xúc tiến thực hiện liên kết vùng, tuyến du lịch, gồm tuyến du lịch trên bộ dọc biên giới Bình Liêu - Hải Hà - Móng Cái; tuyến du lịch trên biển Hạ Long - Vân Đồn - Cái Chiên (Hải Hà) - Trà Cổ (Móng Cái).

- Minh chứng cho sự tăng trưởng đó là gì, thưa đồng chí?

+ KCN Cảng biển Hải Hà đã trở thành trung tâm công nghiệp dệt may khu vực miền Đông của tỉnh, đang góp phần quan trọng cho sự phát triển của huyện. Hiện có 14 doanh nghiệp đầu tư với 16 dự án, số vốn đăng ký 1,126 tỷ USD. Tổng giá trị xuất khẩu của KCN năm 2020 dự kiến 967 triệu USD, tạo việc làm cho trên 14.000 lao động, trong đó gần 40% là lao động địa phương.

Tiềm năng lợi thế từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và hoạt động của KCN đã tạo sức bật cho các ngành thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Lượng khách trong và ngoài tỉnh đến Hải Hà trong 2 năm gần đây luôn đạt trên 60.000 lượt, tổng doanh thu đạt trên 13 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng nền kinh tế của huyện.

Kinh tế tăng trưởng mạnh đồng nghĩa với chất lượng đời sống của người dân Hải Hà ngày càng được cải thiện, nâng lên. Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 26,03 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng (gấp 2,75 lần so với đầu nhiệm kỳ). An sinh xã hội luôn được đảm bảo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh, huyện Hải Hà và các sở, ngành với nhà đầu tư tại KCN Cảng biển Hải Hà ngày 12/5/2020. Ảnh: Đỗ Phương

Việc huy động, quản lý, sử dụng minh bạch, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nguồn phúc lợi đã góp phần quan trọng vào kết quả giảm nghèo bền vững của địa phương. Kết thúc năm 2019, toàn huyện còn 316 hộ nghèo (bằng 1,76% dân số) và 677 hộ cận nghèo (bằng 3,77% dân số). Dự kiến kết thúc năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn ở mức 1,51%, tức là giảm 9,47% so với năm 2015, hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân... cũng đều có sự chuyển biến rõ nét. Cụ thể là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư hiện đại, khang trang; đội ngũ cán bộ ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; chất lượng dịch vụ được nâng cao.

ĐOÀN KẾT BẰNG QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CAO NHẤT

- Xin đồng chí cho biết cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Hải Hà?

+ Phải khẳng định rằng, yếu tố nền tảng, quyết định để tạo nên những thành tựu của huyện trong nhiệm kỳ qua bắt nguồn từ khâu then chốt: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đảng viên.

Đảng bộ huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa được giáo dục chính trị, tư tưởng, vừa nêu cao tinh thần chủ động trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo huyện Hải Hà trao quyết định sáp nhập Đảng bộ xã Quảng Trung, Quảng Điền, Phú Hải vào Đảng bộ thị trấn Quảng Hà, ngày 2/1/2020. Ảnh: Hữu Việt

Việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như sáp nhập Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy; Thanh tra huyện với UBKT Huyện ủy; Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đồng thời huyện cũng chuyển chức năng bồi dưỡng chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; mô hình hoạt động chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn...

Qua đó đã giúp khắc phục một số bất cập, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy trình kiện toàn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại các đơn vị hành chính mới và nhanh chóng ổn định tư tưởng nhân dân sau sáp nhập 8 xã, thị trấn và 7 thôn, bản thành 3 xã, thị trấn và 3 thôn... Bộ máy, tổ chức được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Từ đó tạo cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Quá trình thi công hệ thống cống tiêu thoát nước tại thôn Hải Đông (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) có sự tham gia giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên qua từng hoạt động, nhiệm vụ chính trị cụ thể: Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân được duy trì với Quy chế hoạt động rõ ràng; MTTQ và các đoàn thể đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, tham gia tích cực trong phát động phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát, phản biện; công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng được đẩy mạnh.

- Là địa bàn vùng biên giới, huyện Hải Hà đã làm thế nào để hài hoà giữa việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương?

+ Với đặc thù vị trí địa lý, huyện Hải Hà cũng chú trọng hàng đầu về nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là khu vực cửa khẩu, vành đai, biên giới, biển đảo.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, trong cộng đồng dân cư đã hình thành được nhiều phong trào, mô hình, việc làm hiệu quả thiết thực của nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới.

LLVT huyện Hải Hà phối hợp Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43, tham gia san gạt lề đường thuộc bản Lý Quảng, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Do thường xuyên được tuyên truyền, vận động, nhân dân sinh sống ở địa bàn biên phòng của huyện đã chủ động, tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, góp phần giảm đáng kể tình hình vi phạm quy chế biên giới. Quan trọng hơn là ý thức về quốc gia, dân tộc, trong các tầng lớp nhân dân trong huyện đã được nâng lên rõ rệt.

LLVT của huyện luôn duy trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật; tuyệt đối không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Các hoạt động đối ngoại được thực hiện hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa huyện Hải Hà với Khu Phòng Thành, TP Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường.

ĐÍCH ĐẾN LÀ HUYỆN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

- Hải Hà chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội, thách thức mới, Đảng bộ huyện Hải Hà xác định những giải pháp trọng tâm là gì, thưa đồng chí?

+ Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hải Hà quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ với hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025”.

Người dân đến giải quyết hồ sơ, giấy tờ tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà. Ảnh: Hữu Việt

Mục tiêu trên cũng đã được huyện xác định rõ thành 4 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.Trong đó, về kinh tế, chúng tôi tập trung phát triển công nghiệp là khâu trọng tâm, đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trở thành ngành kinh tế chủ đạo. Phát triển dịch vụ theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vừa tăng tỷ trọng xuất khẩu, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược để xây dựng Cái Chiên trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Với nông nghiệp, định hướng của huyện vẫn là tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển bền vững kinh tế biển, kiểm soát chặt chẽ khai thác tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái gắn với phát triển du lịch và đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình động lực, trọng điểm như: Các đường trục nối Khu công nghiệp cảng biển, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Khu du lịch sinh thái xã đảo Cái Chiên, Trung tâm văn hóa thể thao huyện, kết cấu hạ tầng trung tâm thị trấn Quảng Hà... Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đảm bảo Hải Hà đạt các tiêu chí là đô thị loại III vào năm 2025, quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng cần kết hợp, lồng ghép và có định hướng để phấn đấu Hải Hà - Móng Cái là đô thị loại I trước năm 2030.

Đồng thời sẽ đáp ứng tốt hơn cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhất là nhân lực phục vụ cho Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện chủ trương liên kết các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, tham mưu đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tại Hải Hà.

Khu du lịch Cái Chiên, huyện Hải Hà được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh từ tháng 6/2019. Ảnh: Hữu Việt

Trong nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Trong đó, sẽ quan tâm triển khai xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; vừa tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Qua đó, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm phát triển văn hóa - xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí. Xin chúc Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp!

 

Hoàng Giang (Thực hiện)Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 4597
Đã truy cập: 24311984

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.