Tăng quy mô, chất lượng nguồn nhân lực

Bài 2: Để tạo bước đột phá mới

21/04/2021 10:12

Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xác định một trong 3 khâu đột phá là “tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số”. Với định hướng này, Quảng Ninh tiếp tục kế thừa thực hiện khâu đột phá về nhân lực ở tầm cao hơn, coi đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng vững chắc để tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các học viên lớp cao cấp chính trị, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tháng 4/2021.

Những thách thức mới

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tranh thủ đón đầu được nhiều điều kiện, cơ hội mở ra từ thực tiễn, tuy nhiên công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ. Tốc độ tăng dân số tự nhiên là 1,44%/năm; dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh tăng liên tục qua các năm, đạt 799.190 người năm 2021, đến năm 2025 sẽ là 816.630 người, năm 2030 là 836.000 người. Lực lượng lao động sẵn có tuy có tăng, nhưng tốc độ tăng chậm, năm 2021 là 713.220 người, năm 2030 là 735.310 người. Trong khi đó, nhu cầu lao động của tỉnh năm 2021 là 742.770 người, năm 2025 là 798.280 người, năm 2030 là 874.250 người. Dự kiến tổng số lao động thiếu hụt của tỉnh liên tục tăng, từ 51.160 người vào năm 2021, lên đến 99.240 người năm 2025, 167.620 người năm 2030.

Dự báo nhu cầu nhân lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Đối với ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất và liên tục tăng, nhiều hơn gần 2,5 lần so với nhân lực ngành nông nghiệp và gần 2 lần so với ngành công nghiệp vào năm 2025. Các ngành kinh tế trọng điểm phần lớn đều có xu hướng tăng: Chế biến chế tạo; sản xuất và phân phối điện nước khí đốt; xây dựng; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa tô tô, xe máy... Các ngành nông - lâm - thủy sản và khai khoáng tuy có xu hướng giảm, nhưng nhu cầu nhân lực vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất tính đến năm 2025. Năm 2030, ngành chế biến chế tạo sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất về nhu cầu nhân lực.

Cùng với đó, nhân lực khu vực nhà nước thuộc khối chính quyền và khối đảng, đoàn thể giảm qua các năm. Nhu cầu nhân lực cho các KCN và KKT sẽ rất lớn. Tổng lao động cần vào năm 2025 tại các KKT là 157.972 người, các KCN là 70.297 người. Để đạt được mục tiêu này là một thách thức không nhỏ đối với tỉnh.Dự kiến lao động thiếu hụt của tỉnh năm 2021 là 51.160 người và sẽ tăng những năm tiếp theo nếu tỉnh không có chính sách phát triển nhanh nguồn lao động.

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nhu cầu tuyển dụng lao động trong giai đoạn tới của tỉnh là rất lớn. Nguồn nhân lực của tỉnh hiện có gần 800.000 người, chỉ có khoảng 16% trong số này được đào tạo ở trình độ cao đẳng, trung cấp, còn lại là đào tạo ngắn hạn, dưới 3 tháng. Việc phân luồng sau giáo dục phổ thông và cơ cấu tuyển sinh đào tạo nghề chưa hợp lý. Hiện hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn nhiều nhưng chưa mạnh.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách, đào tạo, huy động nguồn lực đầu tư phát triển nhân lực còn những hạn chế, bất cập. Định mức chi theo quy định của trung ương cho công tác đào tạo còn chậm sửa đổi, một số nội dung quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đã làm thay đổi, bãi bỏ nhiều quy hoạch được lập trước đây, yêu cầu các địa phương phải thiết lập quy hoạch mới theo hướng tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.

Nghị quyết số 15-NQ/TU (ngày 6/9/2014) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030"; Quyết định số 293/QĐ-UBND (ngày 30/1/2015) của UBND tỉnh “Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” đã đi vào giai đoạn kết thúc. Đến hết năm 2020, tỉnh không còn văn bản chỉ đạo định hướng riêng, chi tiết cho việc phát triển nguồn nhân lực tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục xây dựng những giải pháp toàn diện, bền vững

Đến năm 2030, ngành chế biến chế tạo của tỉnh sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất về nhu cầu nhân lực.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được và nhận diện rõ những tồn tại, thách thức giữa yêu cầu phát triển với các nguồn lực vẫn có hạn cả về con người và vật chất, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, coi đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng vững chắc để tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo đó, tỉnh đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC,VC, nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp thực tài, có tính chuyên nghiệp, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình. Đồng thời, tỉnh chú trọng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông là nền tảng; đẩy mạnh đào tạo nghề, đào tạo và thu hút lao động chất lượng cao; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, CC,VC trong hệ thống chính trị là nhân tốt quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, tỉnh đang tích cực xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án sẽ tiến hành phân tích thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh để chỉ ra những bất cập và nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chất lượng nhân lực của tỉnh; học hỏi kinh nghiệm của các địa phương có cùng đặc điểm kinh tế - xã hội và phát triển. Trên cơ sở đó, Đề án sẽ đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, bao gồm cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cơ sở đào tạo, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực...Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được tập trung đầu tư về hạ tầng cơ sở, chất lượng đào tạo, giảng dạy.

Ông Tạ Thiên Hỹ, Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã (Sở KH&ĐT), cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở được giao xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án sẽ ưu tiên nhân lực phục vụ một số ngành kinh tế trọng điểm, gồm chế biến chế tạo, xây dựng, công nghệ sửa chữa tô tô, vận tải kho bãi, kinh tế cảng biển, du lịch, thông tin truyền thông, tài chính ngân hàng và bảo hiểm, y tế, KH&CN, GD&ĐT... Đến thời điểm này, Sở đã phối hợp với các đơn vị, sở, ban, ngành xây dựng, hoàn thiện Đề án, báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý II/2021.

Để phát triển nhân lực chất lượng cao, tỉnh cũng xác định, một trong những giải pháp trọng tâm là tiếp tục xây dựng, phát triển Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực phía Bắc. Mở rộng các mô hình cơ sở đào tạo, dạy nghề chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực, ngành nghề đang thiếu, như công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ; tạo dựng chuỗi liên kết lao động sau đào tạo với doanh nghiệp, động viên mọi thành phần kinh tế tham gia. Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó là sắp xếp lại hệ thống trường học; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền; ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng GD&ĐT, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có lộ trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ; coi trọng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm tiêu cực. Thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT. Tăng đầu tư hợp lý từ ngân sách cho giáo dục, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa GD&ĐT, phát triển mạnh mẽ mô hình giáo dục thông minh. Tổ chức tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm ngay tại địa bàn...

Tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh  đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Lan Anh - Trúc Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14345
Đã truy cập: 27895116

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.