Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

22/04/2021 17:50

Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Hội nghị nghe và cho ý kiến về đề án, dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu thống nhất cho rằng: Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và đã đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, ô nhiễm môi trường được tiếp nhận, giải quyết kịp thời; tài nguyên thiên nhiên được khai thác, sử dụng cơ bản hiệu quả. Công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước được đẩy mạnh; việc dự báo, giảm thiểu tác động thiên tai, biến đổi khí hậu được thực hiện bài bản. Công tác quản lý đất đai được tăng cường chỉ đạo. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo quyết liệt, đã cơ bản chấm dứt tình trạng khai thác, vận chuyển và chế biến kinh doanh than trái phép. Hoạt động khai thác đá, sét, cát, nạo vét luồng lạch thu hồi khoáng sản đi vào nền nếp và được kiểm soát chặt chẽ...

Đến hết năm 2020, cơ bản các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên tai, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu đều hoàn thành và vượt, là động lực thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Trong đó, chỉ số Quản trị môi trường của tỉnh trên cả 3 tiêu chí, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố cả nước (năm 2019, năm 2020) và là 1 trong 8 chỉ số góp phần vào thứ hạng của Bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Quảng Ninh đứng thứ 3 (năm 2019) và dẫn đầu toàn quốc (năm 2020).

Với quan điểm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; luôn coi bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, Đề án và dự thảo Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể, giải pháp thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít phát thải; các bon thấp trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

Thống nhất với ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Đề án bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 là một trong 15 đề án, chương trình trọng điểm được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định xây dựng, triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững tỉnh Quảng Ninh gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh phát triển trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đề án bao gồm tổ hợp 3 vấn đề, trong đó có 2 vấn đề cốt lõi là bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Trong 2 vấn đề cốt lõi này, có 3 chủ thể liên quan là nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời xuất phát từ thực tiễn việc xử lý nước thải chưa đạt mục tiêu; áp lực từ việc tăng quy mô dân số, đô thị hóa, khách du lịch tới công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả như tài nguyên than; đất đai, rừng; quy hoạch không gian biển... cũng đang là những thách thức không nhỏ tới công tác bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên. Do đó, cần phải tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để thực thi nghiêm minh pháp luật và làm cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp chịu trách nhiệm cao hơn đối với vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên.

Thống nhất với những mục tiêu được đưa ra trong đề án, dự thảo Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung thêm một số mục tiêu thể hiện tinh thần Quảng Ninh – địa phương đi đầu trong thực hiện tăng trưởng "xanh" từ nền kinh tế "nâu". Đối với quan điểm của đề án, cần làm rõ các quan điểm về phát triển nhanh bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển đô thị sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế số; mô hình kinh tế tuần hoàn; phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong vấn đề bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong vấn đề bảo mệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Quảng Ninh đi đầu trong việc xử lý rất nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường với chế tài mạnh, song song với đó khi được thụ hưởng môi trường trong lành phải có những đóng góp tương xứng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề án, dự thảo Nghị quyết cần phải lấy ý kiến, rộng rãi, công khai để đảm bảo Nghị quyết có hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống.


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết 5 năm Nghị quyết số 02 ngày 5/2/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Sau 5 năm triển khai thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là năm 2020, ngành dịch vụ, du lịch chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và sự vào cuộc của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, có 6 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt, như: Chỉ tiêu dịch vụ du lịch; dịch vụ thương mại; dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề; dịch vụ y tế; dịch vụ thông tin truyền thông; dịch vụ khoa học và công nghệ: Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết số 02 ngày 5/2/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 là nghị quyết trọng tâm nhất trong 5 năm qua đã được thực hiện và mang lại những thành công, nhất là trong năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định dịch vụ du lịch ngày càng giữ vai trò chủ đạo, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế nhất là sau khi các tuyến cao tốc huyết mạch, động lực hoàn thành, mở ra cơ hội để đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ vận tải logictics tầm khu vực và quốc tế; 2 cảng biển lớn được đầu tư cũng sẽ mở ra cơ hội lớn để Quảng Ninh trở thành trung tâm cảng biển và dịch vụ cảng biển. Ngoài ra, du lịch cũng đang là thế mạnh với nhiều nhà đầu tư lớn... Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay thì ngành du lịch chưa thể phục hồi ngay như trước đây. Vì vậy, để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cùng với việc tiếp tục phục hồi ngành du lịch cần phải quan tâm thúc đẩy dịch vụ vận tải, logictics, đường bộ, đường hàng không, đường biển và các sản phẩm du lịch dịch vụ mới; phát triển thương mại điện tử...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung ý kiến vào báo cáo tổng kết để trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 02 ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo về 3 đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Uông Bí.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15745
Đã truy cập: 27896516

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.