Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
959/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định số 959/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nịnh Minh Quang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục NN- GDTX huyện UBND Huyện Ba Chẽ
950/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định số 950/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện UBND Huyện Ba Chẽ
829/QĐ-UBND 17/04/2020 Quyết định số 829/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn Thành viên Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
122/BC-UBND 17/04/2020 Báo cáo số 122/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả rà soát các đối tượng được hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 UBND Huyện Ba Chẽ
121/BC-UBND 17/04/2020 Báo cáo số 121/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đối với tình hình kinh tế - xã hội UBND Huyện Ba Chẽ
826/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Phân tích, đánh giá tác dụng của chế phẩm sinh học ảnh hưởng đến sự phân hủy vỏ keo tạo thành phân huỷ cơ Compost phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. UBND Huyện Ba Chẽ
828/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phân công bổ sung nhiệm vụ ông Hoàng Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy Khối Chính quyền khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
819/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định số 819/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
820/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định số 820/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc biệt phái đối với bà Kiều Thị Thủy - Viên chức Trạm Y tế xã Nam Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
823/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định số 823/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
120/BC-UBND 15/04/2020 Báo cáo số 120/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng truyền thống dân tộc Dao, thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
813/QĐ-UBND 14/04/2020 Quyết định số 813/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
119/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo số 119/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả rà soát phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
117/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo số 117/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tổng kết chương trình hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
116/BC-UBND 13/04/2020 Báo cáo số 116/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
114/BC-UBND 13/04/2020 Báo cáo số 114/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả rà soát, lập đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
807/QĐ-UBND 10/04/2020 Quyết định số 807/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
61/KH-UBND 09/04/2020 Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Ba Chẽ
110/BC-UBND 09/04/2020 Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
800/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 800/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Đàm Ngọc Thành) UBND Huyện Ba Chẽ
799/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Đặng Thế Cần) UBND Huyện Ba Chẽ
798/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 798/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Khúc Minh Tận) UBND Huyện Ba Chẽ
797/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 797/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Vi Văn Phong) UBND Huyện Ba Chẽ
796/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 796/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Lộc Văn Chung) UBND Huyện Ba Chẽ
795/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 795/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Phạm Văn Vinh) UBND Huyện Ba Chẽ
794/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 794/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Vi Đức Sinh) UBND Huyện Ba Chẽ
792/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 792/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao bổ sung ngân sách cho UBND các xã, thị trấn kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
48/KH-BCĐ 08/04/2020 Kế hoạch số 48/KH-BCĐ của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
35/TB-UBND 08/04/2020 Thông báo số 35/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
111/BC-UBND 08/04/2020 Báo cáo số 111/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình đầu tư xây dựng CCN Nam Sơn và thực hiện di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị UBND Huyện Ba Chẽ
109/BC-UBND 07/04/2020 Báo cáo số 109/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả phòng, chống dịch bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
734/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 734/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vi Thị Nhuân - giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
733/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 733/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Hoàng Thị Viện - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm UBND Huyện Ba Chẽ
730/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 730/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
59/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
57/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND tỉnh về triển khai Mô hình điểm chính quyền điện tử và trung tâm giám sát, Trung tâm điều hành TPTM UBND Huyện Ba Chẽ
724/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 724/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dư Thị Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế huyện UBND Huyện Ba Chẽ
723/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 723/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nguyễn Thế Hậu) UBND Huyện Ba Chẽ
721/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thời gian phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
60/CTr-UBND 31/03/2020 Chương trình số 60/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Chương trình phối hợp công tác trọng tâm giữa UBND huyện với Khối MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 49023
Đã truy cập: 21896194

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.