Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
72/KH-UBND 17/04/2019 Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù UBND Huyện Ba Chẽ
70/KH-UBND 17/04/2019 Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND huyện về Thực hiện mô hình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
71/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND huyện về Tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
69/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND huyện về Duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
68/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND huyện về Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
67/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND huyện về triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
704/QĐ-UBND 12/04/2019 Quyết định số 704/QĐ-UBND của UBND huyện về kiện toàn bổ sung thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
66/KH-UBND 28/03/2019 Kế hoạch 66/KH-UBND của UBND huyện về Kiểm tra kết quả thực hiện: Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (Chương trình 167 giai đoạn 2), Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
59/KH-UBND 28/03/2019 Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND huyện về Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu phần Cầu lao động năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
58/KH-UBND 28/03/2019 Kế hoạch 58/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai thu thập, bổ sung thông tin về Cung lao động năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
57/KH-UBND 28/03/2019 Kế hoạch 57/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
592/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định số 592/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng học sinh đạt giải các môn văn hóa, khoa học cấp tỉnh; giáo viên giỏi cấp tỉnh; tập thể nhà trường có nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019 UBND Huyện Ba Chẽ
586/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Trường giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện UBND Huyện Ba Chẽ
56/KH-UBND 26/03/2019 Kế hoạch 56/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức thả giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/4/1959- 01/4/2019) UBND Huyện Ba Chẽ
581/QĐ-UBND 25/03/2019 Quyết định số 581/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
54/KH-UBND 22/03/2019 Kế hoạch 54/KH-UBND của UBND huyện về Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
55/KH-UBND 22/03/2019 Kế hoạch 55/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
541/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc khảo sát doanh thu, tiền thuế và thu hồi nợ thuế trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
100/BC-UBND 20/03/2019 Báo cáo số 100/BC-UBND của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
529/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định số 529/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Đội cơ động xử lý ổ Dịch tả lợn Châu Phi khi có Quyết định công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
528/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định số 528/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
527/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định số 527/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
526/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định số 526/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
52/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch 52/KH-UBND của UBND huyện về hoạt động Khoa học và công nghệ huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
278/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định số 278/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công công chức làm nhiệm vụ kế toán cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (Nguyễn Thị Thanh Phương) UBND Huyện Ba Chẽ
51/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch 51/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
269/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định số 269/QĐ-UBND của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
268/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định số 268/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
50/KH-UBND 12/03/2019 Kế hoạch 50/KH-UBND của UBND huyện về tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
266/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 266/QĐ-UBND của UBND huyện về điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện UBND Huyện Ba Chẽ
260/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 260/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành Quy định kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức cấp xã làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
46/KH-UBND 08/03/2019 Kế hoạch 46/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
48/KH-UBND 08/03/2019 Kế hoạch 48/KH-UBND của UBND huyện về Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
45/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về vệ quyền lợi người tiêu dùng và Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
44/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch 44/KH-UBND của UBND huyện về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
42/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch 42/KH-UBND của UBND huyện về Phát động hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và ngày quốc tế hạnh phúc năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
41/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch 41/KH-UBND của UBND huyện về Tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 UBND Huyện Ba Chẽ
214/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định số 214/QĐ-UBND của UBND huyện về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện Ba Chẽ
43/KH-UBND 06/03/2019 Kế hoạch 43/KH-UBND của UBND huyện về Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
209/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 209/QĐ-UBND của UBND huyện về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Văn Vinh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Lâm UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 19292
Đã truy cập: 8868263

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.