Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1/01/2007/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP 31/01/2007 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 Viện Kiểm Sát Nhân Dân
4/CT/TU 29/01/2007 Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Đinh Hợi 2007. Tỉnh ủy
13/QĐ-SGD&ĐT 18/01/2007 Ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “ một cửa” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Sở Giáo Dục và Đào Tạo
1/01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm Bộ Tư pháp
1/01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm Viện Kiểm Sát Nhân Dân
1/2007/TT-BCA-C11 02/01/2007 Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ công an. Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bộ Công An
4/NQ/TU 11/12/2006 Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007. Tỉnh ủy
1/CT/TU 06/12/2006 Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Bính Tuất 2006. Tỉnh ủy
73/LUẬT SỐ: 73/2006/QH11 29/11/2006 Luật Bình đẳng Giới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
4217/TTr-BNV 28/11/2006 Tờ trình của Bộ Nội vụ về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ
1/ĐA-SNV 01/11/2006 Thủ tục thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ Quảng Ninh Sở Nội Vụ
3801/HD-BNV 24/10/2006 Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia khách chiến chống Pháp và chống Mỹ Bộ Nội vụ
120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Chính phủ
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH Chính phủ
04-NQ/TW 21/08/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X SỐ 04-NQ/TW NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ Bộ Chính trị
1356/HD-TLĐ 17/08/2006 Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
9/09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC 04/08/2006 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội. Quốc hội
2383/BNV-VP 09/06/2006 Công văn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng CP về công tác thi đua khen thưởng trong ngành TCNN - Bộ Nội vụ
3/03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC 01/06/2006 Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội Bộ Tư pháp
58/58/2005/QH11 01/06/2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Quốc hội
50/2006/NĐ-CP 19/05/2006 Nghị định của Chính phủ về việc quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen Bộ Nội vụ

711/HD-BNV 22/03/2006 Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2006 cơ quan Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ
394/QĐ-TTg 13/03/2006 về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp Thủ tướng Chính phủ
465/HD-BNV 01/03/2006 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành tổ chức nhà nước năm 2006 Bộ Nội vụ
2/CT/TU 08/02/2006 Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX trình Đại hội X của Đảng. Tỉnh ủy
1/NQ/TU 08/12/2005 Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2006. Tỉnh ủy
Số: 55/2005/QH11 29/11/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng. Quốc hội
52/2005/QH11 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng, chống tham nhũng Quốc hội
99/2005/TT-BTC 14/11/2005 Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Bộ Tài chính
135/2005/NĐ-CP 08/10/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh Thủ tướng Chính phủ
11/2005/TT-BCA (C11) 07/10/2005 Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 7/10/2005 Của Bộ công an. Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/CP và nghị định số 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Bộ Công An
122/2005/NĐ-CP 04/10/2005 Nghị định của Chính phủ về việc quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
121/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Bộ Nội vụ
5/05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP 07/09/2005 LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Quốc hội
3/03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 01/09/2005 LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ Quốc hội
23/2005/QĐ-BYT 30/08/2005 Của bộ trưởng bộ y tế số 23/2005/QĐ- BYT Ngày 30 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Bộ Y tế
1682/BNV-TCCB 08/07/2005 Công văn của Bộ Nội vụ về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tổ chức nhà nước” năm 2005 Bộ Nội vụ
33/2005/QH11 14/06/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự.
« ĐầuTrước147148149150151152153154155
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 5571
Đã truy cập: 8834220

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.