Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5/CT/TU 09/08/2007 Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" Tỉnh ủy
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Chính sách tinh giảm biêm chế. Chính phủ
01/2007/QH12 04/08/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 01/2007/QH12 NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2007 Quốc hội
23/QĐ-BYT 29/07/2007 V/v ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu. Sở Y Tế
8/2007/TT-BCA 24/07/2007 Thông tư số: 08/2007/TT-BCA ngày 24/7/2007 Của Bộ công an về hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân. Bộ Công An
6/2007/TT-BCA (C11 ) 01/07/2007 Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 Ngày 01/7/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của luật cư trú và nghị định số 107/2007/NĐ-CP Ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú. Bộ Công An
106/2007/NĐ-CP 22/06/2007 Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sỹ quan và binh sỹ tại ngũ. Chính phủ
845 /QĐ-BHXH 18/06/2007 Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
8/HD/BTGTW 14/06/2007 Thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính Trị (Khoá X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập UBND Huyện Vân Đồn
299/CV/KHVN 12/06/2007 V.v Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BCT UBND Huyện Vân Đồn
815/QĐ - BHXH 06/06/2007 Về hồ sơ quy trình giải quyết ưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ( Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
87/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn Chính phủ
1/TB/BCĐ 28/05/2007 Thông báo số 01-TB/BCĐ Của Ban chỉ đạo về việc Kết luận của BCĐ về tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian tới. Tỉnh ủy

68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Chính phủ
5/NQ/TU 16/04/2007 Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển các khu kinh tế trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020. Tỉnh ủy
842/BNV-VP 27/03/2007 Công văn của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Tổ chức nhà nước năm 2007 Bộ Nội vụ
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 NGHỊ ĐỊNH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng Chính phủ
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ
19/19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC 08/03/2007 Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Bộ Tư pháp
19/19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC 08/03/2007 Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Viện Kiểm Sát Nhân Dân
1/01/2007/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP 31/01/2007 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 Viện Kiểm Sát Nhân Dân
4/CT/TU 29/01/2007 Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Đinh Hợi 2007. Tỉnh ủy
13/QĐ-SGD&ĐT 18/01/2007 Ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “ một cửa” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Sở Giáo Dục và Đào Tạo
1/01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm Bộ Tư pháp
1/01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm Viện Kiểm Sát Nhân Dân
1/2007/TT-BCA-C11 02/01/2007 Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ công an. Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bộ Công An
4/NQ/TU 11/12/2006 Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007. Tỉnh ủy
1/CT/TU 06/12/2006 Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Bính Tuất 2006. Tỉnh ủy
73/LUẬT SỐ: 73/2006/QH11 29/11/2006 Luật Bình đẳng Giới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
4217/TTr-BNV 28/11/2006 Tờ trình của Bộ Nội vụ về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ
1/ĐA-SNV 01/11/2006 Thủ tục thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ Quảng Ninh Sở Nội Vụ
3801/HD-BNV 24/10/2006 Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia khách chiến chống Pháp và chống Mỹ Bộ Nội vụ
120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Chính phủ
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH Chính phủ
04-NQ/TW 21/08/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X SỐ 04-NQ/TW NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ Bộ Chính trị
1356/HD-TLĐ 17/08/2006 Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
9/09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC 04/08/2006 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội. Quốc hội
2383/BNV-VP 09/06/2006 Công văn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng CP về công tác thi đua khen thưởng trong ngành TCNN - Bộ Nội vụ
3/03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC 01/06/2006 Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội Bộ Tư pháp
« ĐầuTrước169170171172173174175176177178
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 12493
Đã truy cập: 14185568

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.