Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2552/QĐ-UBND 24/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái tại xã Cộng Hòa - Thị xã Cẩm Phả(Đợt 34 - gói 3+4) UBND Thành phố Cẩm Phả
2533/QĐ-UBND 24/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Chợ Suối Khoáng, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2080/QĐ-UBND 21/08/2009 V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Khánh và bà Vũ Thị Thuý trú tại Khu 4 - phường Hải Hoà - thành phố Móng Cái UBND Thành phố Móng Cái
2554/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Công trình: Trường mầm non Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2554/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Công trình: Trường mầm non Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2545/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái tại xã Cộng Hoà - Thị xã Cẩm Phả(Đợt 32 - gói 4) UBND Thành phố Cẩm Phả
2545/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái tại xã Cộng Hoà - Thị xã Cẩm Phả(Đợt 32 - gói 4) UBND Thành phố Cẩm Phả
2544/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trạm y tế phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2544/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trạm y tế phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2547/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo vườn hoa Thanh niên phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2547/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo vườn hoa Thanh niên phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2546/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 12/11, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2546/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 12/11, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2541/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Điện chiếu sáng đường ra Cảng Vũng Đục thuộc dự án: Đường ra Cảng Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2541/QĐ-UBND 21/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Điện chiếu sáng đường ra Cảng Vũng Đục thuộc dự án: Đường ra Cảng Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
43/KH-UBND 20/08/2009 Kế hoạch triển khai thu thập, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu về cung lao động huyện Ba Chẽ năm 2009 UBND Huyện Ba Chẽ
2538/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất đô thị cho 17 hộ thuộc phường Cẩm Đông, Cẩm Thịnh, Cẩm Thủy, Cẩm Phú thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2537/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở UBND Thành phố Cẩm Phả
2536/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở UBND Thành phố Cẩm Phả
2539/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu đa năng thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2539/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu đa năng thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2535/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở HĐND và UBND phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2535/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở HĐND và UBND phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2534/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng công viên cây xanh trong khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2534/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng công viên cây xanh trong khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2442/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc cấp giấy CNQSD đất đô thị cho 07 hộ dân thuộc phường Cẩm Bình, phường Cẩm Thạch - Thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2450/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Vỉa hè, cây xanh đường ra cảng Vũng Đục thuộc dự án: Đường ra cảng Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2451/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường và vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2452/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học Tha Cát, xã Dương Huy, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
2493/2009/QĐ-UBND 19/08/2009 Về việc ban hành quy định hình thức thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thời điểm báo cáo tình hình thực hiện công khai về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thời điểm báo cáo số liệu về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
1296/QĐ-TTG 19/08/2009 Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ
735/TB-UBND 18/08/2009 Thông báo về việc phân công của Thường trực UBND huyện UBND Huyện Bình Liêu
2428/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc Thành lập Ban Tổ chức hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2009 thị xã Cẩm Phả với chủ đề "Nông dân với an toàn giao thông" UBND Thành phố Cẩm Phả
2435/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo, Ban thư ký Hội thi "Nông dân với An toàn giao thông" thị xã Cẩm Phả năm 2009 UBND Thành phố Cẩm Phả
2432/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc trích dự phòng ngân sách thị xã năm 2009 để bồi thường, hỗ trợ GPMB khu Bách hóa tổng hợp cũ phường Cẩm Tây UBND Thành phố Cẩm Phả
2431/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí Thi hành án dân sự thị xã Cẩm Phả từ nguồn chi khác ngân sách thị xã năm 2009 UBND Thành phố Cẩm Phả
2430/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt, phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái tại xã Cộng Hòa - Thị xã Cẩm Phả(Đợt 31 - gói 3+4) UBND Thành phố Cẩm Phả
2430/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt, phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái tại xã Cộng Hòa - Thị xã Cẩm Phả(Đợt 31 - gói 3+4) UBND Thành phố Cẩm Phả
2426/QĐ-UBND 18/08/2009 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch văn phòng và cửa hàng sách văn hóa phẩm (tỷ lệ 1/500) tại khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả UBND Thành phố Cẩm Phả
165/TT 17/08/2009 về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng Bộ Tài chính
« ĐầuTrước178179180181182183184185186187188TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 34527
Đã truy cập: 17601958

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.