Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
50/2002/NĐ-CP 25/04/2002 Nghị định của Chính phủ số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Chính phủ
48/QĐ-BTCCBCP 04/04/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo về việc thành lập Tổ biên tập Luật Khen thưởng Nhà nước Bộ Nội vụ
33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định của Chính phủ số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Chính phủ
51/BTCCBCP-TCCB 04/03/2002 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002 Bộ Nội vụ
52/BTCCBCP-TCCB 04/03/2002 Công văn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002 Bộ Nội vụ
2/02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 25/02/2002 LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP ĐỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIV "CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 Quốc hội
18/2002/NĐ-CP 18/02/2002 Nghị định của chính phủ số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 Ban hành quy chế quản lý kho vật chứng. Chính phủ
26/QĐ-BTCCBCP 18/01/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về khen thưởng thành tích công tác năm 2001 Bộ Nội vụ
27/QĐ-BTCCBCP 18/01/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về khen thưởng thành tích công tác năm 2001 Bộ Nội vụ
3/2002/NĐ-CP 07/01/2002 Nghị định của Chính phủ số 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí. Chính phủ
1/01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quốc hội
1/55/2001/NĐ-CP 23/08/2001 Về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet Chính phủ
28/2001/QH10 29/06/2001 Luật di sản văn hoá Quốc hội
21/2001/NĐ-CP 28/05/2001 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ
2/2001/TT-BCA 04/05/2001 Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của BỘ CÔNG AN Hướng dân thi hành nghị định số 08/2001/NĐ-CP của chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Công An
69/BTCCBCP-VP 15/03/2001 Hướng dẫn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Tổ chức nhà nước năm 2001 Bộ Nội vụ
12/12/2001/TTLT-BTP-VKSTC 16/02/2001 LIÊN TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Quốc hội
35/35/2000/QH10 09/06/2000 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP SỐ 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA QUỐC HỘI "VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH" Quốc hội
24/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ Quốc hội số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội
107/BTCCBCP-VP 31/03/2000 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2000 Bộ Nội vụ
1/15/1999/QH10 04/01/2000 Bộ luật hình sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội
256/TCCP-VP 02/07/1999 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 1999 Bộ Nội vụ
4/1999/TT-BCA (C13) 29/04/1999 Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13) ngày 29/4/1999 Của bộ công an Hướng dẫn một số quy định của nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của chính phủ về chứng minh nhân dân. Bộ Công An
73/TCCP-QĐ 20/02/1999 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng thành tích thi đua năm 1998 Bộ Nội vụ
72/TCCP-QĐ 20/02/1999 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng thành tích thi đua năm 1998 Bộ Nội vụ
7/1999/NĐ-CP 13/02/1999 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước Chính phủ
1/Mau 01/01/1999 Mẫu số B07 (Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách công đoàn) và B14 (Báo cáo dự toán thu - chi ngân sách công đoàn) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
71/1998/NĐ-CP 08/09/1998 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chính phủ
134/TCCP-CCVC 28/04/1998 Tờ trình của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thấy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” Bộ Nội vụ
83/TCCP-VP 26/03/1998 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng nghành năm 1998 Bộ Nội vụ
38/QĐ-TCCP-CCVC 10/02/1998 Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng cho công chức- viên chức có thành tích và quá trình công tác nhiều năm trong ngành lưu trữ Bộ Nội vụ
130/TCCP-CCVC 07/04/1997 Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng công chức, viên chức có thành tích và quá trình công tác nhiều năm trong ngành tổ chức Nhà nước Bộ Nội vụ
346/TCCP-VP 27/12/1996 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc thi đua khen thưởng năm 1996 Bộ Nội vụ
300b/TCCP-ĐP 11/11/1996 Tờ trình của Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ
289/TCCP-CCVC 31/08/1995 Quyết định của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng công chức- viên chức có thành tích và quá trình công tác nhiều năm trong nghành Tổ chức Nhà nước Bộ Nội vụ
13/TCCP-ĐT 24/04/1995 Công văn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 1995 khối Bộ, ngành Trung ương Bộ Nội vụ
18/QĐ-TĐKT 18/02/1995 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng thi đua năm 1994 Bộ Nội vụ
196/NĐ-CP 31/12/1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể Chính phủ
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 27532
Đã truy cập: 15854625

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.