Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
425/TB-UBND 25/10/2019 Thông báo việc triệu tập lực lượng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
898/TB-TTPTQĐ 24/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất UBND Huyện Hải Hà
223/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (TD) trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
Kế hoạch số 219/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức xã năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 3371/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng UBND Huyện Tiên Yên
165/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch Tiêm bổ sung văc-xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
164/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam UBND Huyện Hoành Bồ
224/KH-UBND 24/10/2019 Tổ chức tuần lễ xúc tiến thương mại và khai trương gian hàng đồ cũ tại chợ Cảnh thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
3468/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng hướng dẫn, thẩm định kết quả rà soát, lập Đề án hỗ trợ các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn huyện Hải Hà tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
221/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại trên địa bàn thành phố năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
163/KH-UBND 23/10/2019 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện UBND Huyện Hoành Bồ
8754/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định ban hành quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư, dịch vụ thương mại tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
3441/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Huyện Hoành Bồ
7946/QĐ-BTC 23/10/2019 Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác quản lý và tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào - Mai Vàng Yên Tử năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
7947/QĐ-BTC 23/10/2019 Về việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
169/TB-UBND 23/10/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị bàn về các giải pháp tháo dỡ khó khăn trong công tác GPMB các dự án có sở dụng đất trên địa bàn huyện UBND Huyện Hải Hà
7943/QĐ-UBND 22/10/2019 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
180/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
181/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hải Hà
219/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch tổ chức chương trình Tọa đàm Bạo lực gia đình - Kỹ năng phòng ngừa và ứng phó UBND Thành phố Uông Bí
24/NQ-HĐND 20/10/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoành Bồ, giai đoạn 2016-2020 HĐND Huyện Hoành Bồ
7891/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra liên ngành, xử lý các hành vi vi phạm về ATGT, VSMT đối với các phương tiện ra vào các mỏ đá trên địa bàn phường Phương Nam, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
7890/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định v/v Tổ kiểm tra liên ngành, xử lý các hành vi vi phạm về ATGT, VSMT đối với các phương tiện vận chuyển đất, đá từ thị xã Quảng Yên qua địa bàn phường Nam Khê, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
162/KH-UBND 18/10/2019 Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
953/TB-TCKH 18/10/2019 Thông báo về việc ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1810/HD-UBND 18/10/2019 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
802/NQ-HĐND 18/10/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
803/NQ-HĐND 18/10/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
167/TB-UBND 17/10/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 15/10/2019 UBND Huyện Hải Hà
179/KH-UBND 17/10/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên dương tổ chức hội và cán bộ, hội viên Hội Khuyến học xuất sắc trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
2500/QĐ-UBND 17/10/2019 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ, thu hồi nộp ngân sách số tiền trợ cấp đối tượng đã hưởng trùng UBND Thành phố Uông Bí
2700/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định số 2700/2019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác TĐ-KT trên địa bàn huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 1717/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 UBND Huyện Ba Chẽ
168/TB-UBND 17/10/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 UBND Huyện Hải Hà
Thông báo số 178/TB-UBND 16/10/2019 Kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện UBND Huyện Tiên Yên
159/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết UBND Huyện Hoành Bồ
17/TB-HĐND 15/10/2019 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Huyện Hoành Bồ

7844/QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu nộp vào Lưu trữ lịch sử năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
4322/QĐ-UBND 15/10/2019 Vv thu hồi đất của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu đá Đức Sơn tiếp tục thuê đất (đợt 1) theo hình thức trả tiền hàng năm để khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. UBND tỉnh Quảng Ninh
239/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
211/KH-UBND 14/10/2019 Kế hoạch v/v tổ chức tổng kết công tác bảo vệ và PCCC rừng mùa hanh khô 2018 - 2019; Triển khai công tác bảo vệ và PCCC rừng mùa hanh khô 2019 - 2020 UBND Thành phố Uông Bí
1234567TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 26713
Đã truy cập: 15704222

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.