Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
31/TB-HĐND 13/11/2019 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
3613/UBND 13/11/2019 V.v tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo xã hội UBND Thị xã Đông Triều
537/TB-UBND 13/11/2019 Thông báo KL của đ/c Đặng Đình Sách - PCT UBND thành phố v/v chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch và thực hiện các dự án đầu tư: Trung tâm TM, xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn UBND Thành phố Uông Bí
187/KH-UBND 12/11/2019 Kế hoạch triển khai kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
Thông báo số 198/TB-HĐND 12/11/2019 Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
30/TB-HĐND 11/11/2019 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
230/KH-UBND 08/11/2019 Kế hoạch chúc mừng các Doanh nghiệp, ngành than nhân dịp Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2019) UBND Thành phố Uông Bí
2454/TB-SNV 08/11/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 Sở Nội Vụ
171/KH-UBND 08/11/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển đến năm 2015, định hướng đến năm 2030 UBND Huyện Hoành Bồ
368/KH-BCĐ 08/11/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11 - 10/12/2019) UBND Huyện Hải Hà
18/2019/TT-LĐTBXH 08/11/2019 hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
9086/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định v/v kiện toàn Tổ tuyên truyền, vận động thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18A (đoạn UB-HL) đã chi trả cho 04 hộ dân trên địa bàn phường Trưng Vương UBND Thành phố Uông Bí
229/KH-UBND 07/11/2019 Kế hoạch đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
170/KH-UBND 07/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg, ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ

826-TB/TU 07/11/2019 Thông báo thi tuyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thương vụ Thị ủy quản lý UBND Thị xã Đông Triều
9084/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin thành phần, Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
3423 /UBND 06/11/2019 V.v siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Mạo Khê UBND Thị xã Đông Triều
264/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 03 xã Quảng Thắng, Quảng Phong, Quảng Điền huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hải Hà
265/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Thắng năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
266/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Điền năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
267/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Phong năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
186/KH-UBND 06/11/2019 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
9071/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định v/v kiện toàn xét duyệt xã, phường phù hợp với trẻ em thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
328-KH/TU 06/11/2019 Kế hoạch thi tuyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thương vụ Thị ủy quản lý UBND Thị xã Đông Triều
107/HĐND 06/11/2019 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
17/2019/TT-BLĐTBXH 06/11/2019 xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch, vụ công Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
2894/QĐ-UBND 05/11/2019 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Tổ công tác rà soát trình tự triển khai đầu tư và các thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
176/TB-UBND 05/11/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2019 UBND Huyện Hải Hà
164-KH/TU 05/11/2019 Kế hoạch Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành ủy Uông Bí
Quyết định số 4021/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định về việc thành lập Ban sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã UBND Huyện Tiên Yên
8976/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định v/v giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 8975/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố UBND Thành phố Uông Bí
3693/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định về việc thành lập Ban sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
114A/TB-HĐND 01/11/2019 Thông báo lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2019 UBND Huyện Hải Hà
175/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2019 UBND Huyện Hải Hà
182/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa UBND Huyện Hải Hà
3550/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
3549/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
277/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú", "Công dân danh dự" thành phố Uông Bí lần thứ nhất UBND Thành phố Uông Bí
183/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) UBND Huyện Hải Hà
167/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch Thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 theo Nghị quyết 206/2019/NQ/HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc UBND Huyện Hoành Bồ
12345678TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 19397
Đã truy cập: 16459734

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.