Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5959/QĐ-UBND 17/07/2019 Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác liên ngành chốt tại Trạm 36 Uông Thượng -Vàng Danh của Công ty Than Uông Bí -TKV UBND Thành phố Uông Bí
Tài liệu kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên
Các báo cáo cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Tiên Yên khóa 2016-2021 17/07/2019 Các báo cáo cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Tiên Yên khóa 2016-2021 UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
231/KH-BCĐ 17/07/2019 Kế hoạch phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
108/KH-UBND 17/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
2865/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v thu hồi đất đối với khu đất sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quản ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước đá Hà Nội giao cho UBND thị xã Đông Triều quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
94/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
96/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/07/2019 UBND Huyện Hải Hà
01/KHĐL-LĐLD-HLHPN 16/07/2019 Tổ chức giải bóng chuyền hơi trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ I
09/TB-BCC 15/07/2019 Thông báo thời gian cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Bùi Văn Phong tại thôn Cửa Tràng , xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
151/KH-UBND 15/07/2019 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ "Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" UBND Thành phố Uông Bí
Bảng hỏi DDCI 2019 Quảng Ninh 15/07/2019 Bang_hoi_DDCI_2019_THONG_TIN_DOANH_NGHIEP UBND tỉnh Quảng Ninh146/KH-UBND 15/07/2019 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
/NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh HĐND Thị xã Đông Triều
/ NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
? /NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết phê duyệt đình hoãn, giãn tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; bổ sung danh sách dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
! /NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã Đông Triều, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
?//NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
???/NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng thể quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
Thông báo số 121/TB-HĐND 12/07/2019 Thông báo một số kết quả chủ yếu kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 12/07/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, khóa 2016 - 2021 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
Thông báo số 727 -TB/HU 12/07/2019 Huyện ủy: Thông báo Mẫu dấu của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
/CTr 11 12/07/2019 Chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
4808/QĐ-UBND 12/07/2019 Về việc giải thể 02 chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn phường Phương Nam, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
150/KH-UBND 12/07/2019 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc UBND Thành phố Uông Bí
107/KH-UBND 12/07/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 UBND Huyện Hải Hà
2457,2458/QĐ-UBND 12/07/2019 Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do Dịch Tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn phường Minh Thành và xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên

2459/QĐ-UBND 12/07/2019 Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho 105 hộ dân thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn phường Đông Mai , thị xã Quảng Yên ( Đợt 1 từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 24/5/2019) UBND Thị xã Quảng Yên
2460/QĐ-UBND 12/07/2019 Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho 279 hộ dân thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã Sông Khoai , thị xã Quảng Yên ( Đợt 1 từ ngày 12/3/2019 đến hết ngày 24/5/2019) UBND Thị xã Quảng Yên
Kế hoạch số 158/KH-UBND 11/07/2019 Kế hoạch - Giải đua thuyền truyền thống huyện Tiên Yên chào mưng 65 năm ngày giải phóng Tiên Yên (08/8/1954 - 08/8/2019) UBND Huyện Tiên Yên
113/TTr-UBND 11/07/2019 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Thị xã Đông Triều
3031/TMNT 11/07/2019 Về việc giải trình kết quả cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã UBND Thị xã Đông Triều
203/BC-PKT 11/07/2019 Báo cáo giải trình kết quả sử dụng dữ liệu bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghệp; Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu nông hóa thổ những trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
4736/QĐ-UBND 11/07/2019 Về việc thanh tra công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về đất đai tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí năm 2018 UBND Thành phố Uông Bí
108/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII... UBND Huyện Hoành Bồ
292/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện KH số 83/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/CP của Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
107/BC-PYT 10/07/2019 Báo cáo (Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XIX ngày 12-13/2019) UBND Thị xã Đông Triều
4721/QĐ-UBND 10/07/2019 Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhân dịp kỷ niệm 05 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc 25/7/2014 - 25/7/2019 UBND Thành phố Uông Bí
2306/QÐ-UBND 10/07/2019 Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 cho các trường có cấp tiểu học, năm học 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
109/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" UBND Huyện Hoành Bồ
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 8877
Đã truy cập: 13311995

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.