Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1752/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
1754/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
Công văn 536/UBND 31/03/2020 HỎA TỐC V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 537/UBND 31/03/2020 HỎA TỐC V/v tăng cường xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 112/BC-UBND 31/03/2020 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 534/UBND 31/03/2020 Báo cáo công tác quan lý vốn viện trợ năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1580/QĐ-UBND 31/03/2020 Phê duyệt các danh sách các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1584/QĐ-UBND 31/03/2020 Thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1586/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1588/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 92/KH-NN&PTNT 31/03/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 249/CV-HĐTY-TN 31/03/2020 Triên khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm UBND Huyện Tiên Yên
249/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v giải thể và đổi tên một số thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
248/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
247/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v chấp thuận phương án huy động vốn vay của Chính phủ Nhật Bản và trả nợ vốn vay lại để đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long HĐND tỉnh Quảng Ninh
243/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
242/2020/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
44A/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 4/2020 UBND Huyện Hải Hà
245/2020/NQ-HĐND 31/03/2020 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo số 02/BC-NN&PTNT 30/03/2020 Tinh hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện UBND Huyện Tiên Yên
43/TB-UBND 30/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 30/3/2020 UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 82/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 81/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Thông báo số 43/TB-UBND 30/03/2020 Thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu đê Đồng Rui, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 108/BC-UBND 30/03/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn huyện Tiên Yên
Công văn số 526/UBND 30/03/2020 Xây dựng dự toán kinh phí phòng chống dịch Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 88/BC-NN&PTNT 30/03/2020 Tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 36/KTHT 28/03/2020 Thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 511/UBND 28/03/2020 Thực hiện đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
11/MTTQ-BTT 27/03/2020 Vv triền khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Công văn 24/KTHT 27/03/2020 Xây dựng cầu nối giữa 2 nhà Trụ sở khối liên cơ quan huyện UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 103/BC-UBND 27/03/2020 Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ đầu năm 2020 đến nay UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 104/BC-UBND 27/03/2020 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 510/UBND-VHTT 27/03/2020 Báo cáo thông tin, số liệu về hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 106/BC-UBND 27/03/2020 Kết quả thực hiện vụ phát triển Kinh tế - Xã hội quý I và một số công tác trong tâm quý II năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 520/UBND-YT 27/03/2020 Thống kê, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 521/UBND-LĐTBXH 27/03/2020 hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh COVID - 19 UBND Huyện Tiên Yên
10-QĐ/HĐTT 27/03/2020 Công nhận kết quả thi bảo vệ đề án chức danh Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã
552A/QĐ-UBND 27/03/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ, nâng cấp tuyến đê và cống tiêu dưới đê thôn 2, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
99/QĐ-UBND 27/03/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ khu vực mỏ Nam Tràng Bạch tại các xã Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 21215
Đã truy cập: 17536224

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.