Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
171/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
165/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
163/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
157/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
159/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
158/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
161/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc chi ngân sách huyện bằng nguồn tăng thu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
162/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc chi ngân sách bằng nguồn dự phòng năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
166/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của Hội động nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
167/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
169/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn (2018 - 2020) UBND Huyện Hải Hà
170/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
172/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
173/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
9927/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định v/v thành lập tổ thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn thành phố Uông Bí" UBND Thành phố Uông Bí
268/KH-UBND 24/12/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón giao thừa chào năm mới Xuân Canh Tý năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
24/2019/TT-BNNPTNT 24/12/2019 Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo số 241/TB-HĐND ngày 20/12/2019 23/12/2019 Thông báo một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
183/KH-UBND 23/12/2019 Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020 UBND Huyện Hoành Bồ
182/KH-UBND 23/12/2019 Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 theo Nghị địn số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 220/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hoành Bồ
4052/QĐ-UBND 23/12/2019 Quyết định về việc giải quyết chi trả nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc theo Nghị quyết s ố 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh
181/KH-UBND 23/12/2019 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020 UBND Huyện Hoành Bồ
853/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiếnm kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; việc triển khai NQ số 736/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 HĐND Thành phố Uông Bí
855/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang tuyến đường Trần Nhân Tông đoạn từ nút giao ngã 6 đến ngã tư bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển HĐND Thành phố Uông Bí
858/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
859/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Uông Bí HĐND Thành phố Uông Bí
860/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
854/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
856/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025 HĐND Thành phố Uông Bí
863/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
857/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
5448 20/12/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự UBND Thị xã Quảng Yên
5449/QĐ-UBND 20/12/2019 Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
329/BC-UBND 20/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện giai đoạn 2018 - 2019 UBND Huyện Hải Hà
5396/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Quảng Yên năm 2020 UBND Thị xã Quảng Yên
4449/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Huyện Hoành Bồ
147/BC-HĐND 19/12/2019 Báo cáo kết quả giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 10 và thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
9833/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định v/v tặng Giấy khen cho 30 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
264/KH-UBND 18/12/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
9830/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú", "Công dân danh dự" thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 48931072.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.