Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
60/TB-UBND 13/05/2019 Thông báo danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND Huyện Hải Hà
61/TB-UBND 13/05/2019 Thông báo danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế UBND Huyện Hải Hà
Thông báo 13/05/2019 Một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX HĐND Huyện Tiên Yên
1332/QĐ-XPVPHC 13/05/2019 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Hữu - Thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1316/QĐ-UBND 10/05/2019 Về việc cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
1515/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi Phổ thông trung học Quốc gia năm 2019 huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
74/KH-UBND 10/05/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021 UBND Huyện Hải Hà
833a/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 833a/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành danh mục hệ thống tài liệu, bãi bỏ một số quy trình trong hệ thống tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001-2015 UBND Huyện Ba Chẽ
853-QĐ/TU 10/05/2019 Thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN và tổ chức các hoạt động chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐHĐB Thành phố lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV Thành ủy Uông Bí
97/KH-UBND 09/05/2019 Kế hoạch Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ phát triển DN năm 2019; phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số CCHC (par index) và chỉ số hài lòng người dân, tổ chức với sự phục vụ của CQ HCNN (SIPAS) thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
857/UBND 09/05/2019 V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu- rầy lưng trắng và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa Đông Xuân 2018- 2019 UBND Thị xã Đông Triều
832/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND huyện Tiên Yên 09/05/2019 Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
1286/QĐ-UBND, 1287/QĐ-UBND , 1288/QĐ-UBND, 1289/QĐ-UBND, 1290/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
1291/QĐ-UBND, 1292/QĐ-UBND, 1293/QĐ-UBND, 1294/QĐ-UBND, 1295/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên1296/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
1297/QĐ-UBND, 1298/QĐ-UBND , 1299/QĐ-UBND, 1300/QĐ-UBND, 1301/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
1302/QĐ-UBND, 1303/QĐ-UBND , 1304/QĐ-UBND, 1305/QĐ-UBND, 1306/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
1307/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Thị xã Quảng Yên
01/KH-OCOP 08/05/2019 Kế hoạch tổ chức thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
72/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
73/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Hải Hà năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
58/TB-UBND 08/05/2019 Thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương UBND Huyện Hải Hà
1285/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sông Khoai ( giai đoạn 1 ), tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND Thị xã Quảng Yên
1314/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 PTTH, năm học 2019-2020
1308/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Hoành Bồ
1307/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Hoành Bồ
155/TB-UBND 07/05/2019 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, quy hoạch thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND Thị xã Đông Triều
2603/QĐ-UBND 06/05/2019 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè 2019 UBND Thành phố Uông Bí
106/KHTL-UBND 06/05/2019 Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1199/QĐ-UBND 06/05/2019 V/v công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
1169/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Hà năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
154/TB-UBND 04/05/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/5/2019 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã UBND Thị xã Đông Triều
2587/QĐ-UBND 04/05/2019 Về việc kiện toàn văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
08 /TB- HĐND 03/05/2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã tháng 5 năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
152/TB-UBND 03/05/2019 Thông báo lịch công tác của UBND thị xã tháng 5 năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
102/KH-UBND 03/05/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
70/KH-UBND 03/05/2019 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày đa dạng sinh học (22/5), Ngày môi trường thế giới (5/6) UBND Huyện Hải Hà
70A/KH-UBND 03/05/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương giáo viên, học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2018 - 2019 UBND Huyện Hải Hà
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 16069
Đã truy cập: 11248848

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.