Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1787/QĐ-UBND 31/03/2020 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng UBND Thành phố Uông Bí
1792/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc dừng hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 và Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
Báo cáo số 02/BC-NN&PTNT 30/03/2020 Tinh hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện UBND Huyện Tiên Yên
43/TB-UBND 30/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 30/3/2020 UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 82/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 81/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Thông báo số 43/TB-UBND 30/03/2020 Thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu đê Đồng Rui, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 108/BC-UBND 30/03/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn huyện Tiên Yên
Công văn số 526/UBND 30/03/2020 Xây dựng dự toán kinh phí phòng chống dịch Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 88/BC-NN&PTNT 30/03/2020 Tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 36/KTHT 28/03/2020 Thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 511/UBND 28/03/2020 Thực hiện đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
11/MTTQ-BTT 27/03/2020 Vv triền khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Công văn 24/KTHT 27/03/2020 Xây dựng cầu nối giữa 2 nhà Trụ sở khối liên cơ quan huyện UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 103/BC-UBND 27/03/2020 Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ đầu năm 2020 đến nay UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 104/BC-UBND 27/03/2020 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 510/UBND-VHTT 27/03/2020 Báo cáo thông tin, số liệu về hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 106/BC-UBND 27/03/2020 Kết quả thực hiện vụ phát triển Kinh tế - Xã hội quý I và một số công tác trong tâm quý II năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 520/UBND-YT 27/03/2020 Thống kê, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 521/UBND-LĐTBXH 27/03/2020 hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh COVID - 19 UBND Huyện Tiên Yên
10-QĐ/HĐTT 27/03/2020 Công nhận kết quả thi bảo vệ đề án chức danh Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã
552A/QĐ-UBND 27/03/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ, nâng cấp tuyến đê và cống tiêu dưới đê thôn 2, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
99/QĐ-UBND 27/03/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ khu vực mỏ Nam Tràng Bạch tại các xã Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
79/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch gặp mặt, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
78/KH-UBND 25/03/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
36/TB-UBND 25/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai phương án diễn tập Kịch bản khoanh vùng cách ly khu dân cư đã có người dương tính với Covid-19 tại thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1608/QĐ-UBND 25/03/2020 Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
340/SKHCN-QLCN 25/03/2020 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị định số 148/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ


Báo cáo số 98/BC-UBND 23/03/2020 Việc triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật PCTN UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 99/BC-UBND 23/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP; Chỉ thị 07/CT-TTg; Chương trình hành động 3766/CTr-UBND của UBND tỉnh Quý I/2020 huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 76/KH-UBND 23/03/2020 Xuất bản cuốn " Cẩm nang du lịch Tiên Yên" năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
1593/QĐ-UBND 23/03/2020 Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 sau khi trở về từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn UBND Thành phố Uông Bí
680/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
112/TB-UBND 23/03/2020 Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động vào làm việc tại Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã UBND Thị xã Đông Triều
1552/QĐ-UBND 21/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
115/KH-BCĐ 20/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1545/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
01/KH-BCĐ 20/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
Công văn số 478/UBND-LĐTBXH 20/03/2020 Báo cáo số lao động, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 126/UBND-VP 20/03/2020 Sắp xếp cơ sở vật chất, bố trí phòng học, phòng nghỉ cho học sinh của Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 18539
Đã truy cập: 17767792

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.