Trang chủ Thông tin đấu thầu
Tên tài liệu tra cứu
Loại
  Tiêu đềNội dungNgày tạo

  Thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  ​- Thời gian nhận thông tin: từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30p ngày 20/4/2024.

  - Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoặc ông Từ Minh Thành- Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (SĐT 00932562688), bà Lê Thị Toàn - nhân viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp (SĐT: 009763061116)

  11/04/2024

  Thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  ​Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

  Thời gian nhận hồ sơ từ khi đăng thông báo đến trước 16h30 ngày 8/4/2024

  02/04/2024

  Thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học cấp tiểu học, trung học cơ sở của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  12/03/2024

  Thông báo nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm trực tiếp thuộc kế hoạch Mua sắm tập trung thiết bị, máy móc văn phòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 2).

  08/12/2023

  Mời các đơn vị tham gia gói thầu thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã (Mã E-TBMT: IB2300299502-00)

  - Giá gói thầu: 5.088.683.600 đồng.

  - Nguồn vốn: Nguồn chi khác quản lý hành chính, dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 (theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh)

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2023.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 426 ngày

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 03/11/2023.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 13/11/2023.

  2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cho mạng WAN phục vụ cho Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh (Mã E-TBMT: IB2300298938-00)

  - Giá gói thầu: 6.505.498.800 đồng.

  - Nguồn vốn: Nguồn chi khác quản lý hành chính, dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 (theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh)

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2023.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 426 ngày

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 03/11/2023.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 15 giờ 30 phút ngày 13/11/2023.

  3. Tên gói thầu: Thuê đường truyền Internet trực tiếp (Leased line) và đường truyền Internet dự phòng (Mã E-TBMT: IB2300298626-00)

  - Giá gói thầu: 416.231.200 đồng.

  - Nguồn vốn: Nguồn chi khác quản lý hành chính, dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 (theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh)

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2023.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 426 ngày

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 03/11/2023.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 16 giờ 15 phút ngày 13/11/2023.

  (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn).

  Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc nhiệm vụ trên.

  09/11/2023

  Mời đơn vị tham gia tư vấn Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Thực hiện Quyết định số 737/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định, yêu cầu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án nêu trên. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đề nghị Quý công ty phối hợp cung cấp hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn của Công ty để tham gia thực hiện các gói thầu của Dự án như sau:

  1. Thông tin chung về Dự án: "Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định, yêu cầu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ".

  - Gói thầu số 07: Nâng cấp, cài đặt và đào tạo chuyển giao hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh;

  - Tổng giá trị gói thầu dự kiến: 16.271 triệu đồng.

  - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, kế hoạch 2023 (tại QĐ số 3638/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh).

  - Thời gian thực hiện: năm 2023.

  2. Đề nghị Quý công ty cung cấp Hồ sơ năng lực tham gia tư vấn:

  - Gói thầu số 05: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

  Để có cơ sở cho việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thương thảo hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị nhà thầu gửi công văn xin tham gia thực hiện gói thầu, hồ sơ năng lực, các nội dung khác liên quan để thực hiện các gói thầu nêu trên về Sở Truyền thông và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thông tin cung cấp theo yêu cầu tại các phụ lục gửi kèm.

  - Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 17, khu liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  - Đầu mối liên hệ Sở Truyền thông và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Ông Lê Tuấn Vinh - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, SĐT: 0904258846.

  30/10/2023

  Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345

  ​ Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345

  11/10/2023

  ​Mời đơn vị tham gia tư vấn gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 17, khu liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  15/09/2023

  ​Mời đơn vị tham gia tư vấn gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 17, khu liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  15/09/2023

  ​Mời đơn vị tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HĐT; Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đề nghị Quý công ty phối hợp cung cấp hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn của Công ty để tham gia thực hiện các gói thầu của Dự án gửi về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 17, khu liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  - Đầu mối liên hệ Sở Truyền thông và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Ông Lê Tuấn Vinh - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, SĐT: 0904258846.

  08/09/2023
  12345...Cuối cùng
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25967
Đã truy cập: 63590333

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.