Trang chủ Thông tin đấu thầu
Tên tài liệu tra cứu
Loại
  Tiêu đềNội dungNgày tạo

  Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão Khoa tỉnh Quảng Ninh

  29/12/2022

  Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT

  Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn

   (1) Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Gia hạn các phần mềm bản quyền cho các thiết bị, hạ tầng kĩ thuật, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật. - Giá gói thầu: 1.799.663.000 đồng.

  - Nguồn vốn: nguồn kinh phí vận hành Trung tâm THDL tỉnh năm 2022 (Theo Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 15/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022).

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

   - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022. - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 07/12/2022.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 19 giờ 00 phút ngày 17/12/2022. (2) Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị. - Giá gói thầu: 112.906.000 đồng.

  - Nguồn vốn: nguồn kinh phí vận hành Trung tâm THDL tỉnh năm 2022 (Theo Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 15/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022).

  2 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 24/11/2022.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 13/12/2022. (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)

  Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT.

  14/12/2022

  Thông báo mời thầu gói thầu số 5 thuộc nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu

  ​- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản điều hành tỉnh Quảng Ninh.
  - Giá gói thầu: 8.216,7 triệu đồng.
  - Nguồn vốn: nguồn sự nghiệp kinh tế khác (Theo QĐ số 1090/QĐUBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.
  - Loại hợp đồng: Trọn gói.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
  - Thời gian đăng tải TBMT: 16/11/2022.
  - Thời gian đóng/mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 07/12/2022.
  (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)
  Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia gói thầu số 5: Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản điều hành tỉnh Quảng Ninh thuộc nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu.

  22/11/2022

  Thông báo mời thầu nhiệm vụ Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2022

  ​- Tên gói thầu: Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

  - Giá gói thầu: 330.637.000 đồng.

   - Nguồn vốn: ngân sách nhà nước (Theo QĐ số 4389/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022).

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

  - Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  - Thời gian đăng tải TBMT: ngày 22/11/2022.

  - Thời gian đóng/mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 02/12/2022. (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)

  Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham 2 gia gói thầu Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

  22/11/2022

  Thông báo nhu cầu mua sắm cho trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

  -    Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30 ngày 24/11 /2022.
  -    Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
  + Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  + Bộ phận thường trực: Ông Phan Thành Luân - SĐT: 0375733850.
  -    Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file .pdf, file word hoặc excel.

  16/11/2022

  Thông báo mời thầu nhiệm vụ Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

  Thông báo mời thầu nhiệm vụ Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh với thông tin như sau:

  - Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm THDL tỉnh.

  - Giá gói thầu: 1.210.846.000 đồng

  - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.

   - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022

  - Loại hợp đồng: Trọn gói

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

  - Thời gian đăng tải TBMT: 27/10/2022 

  - Thời gian đóng/mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 07/11/2022 (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)

  31/10/2022

  Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng thuộc 03 dự án : Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo nâng cấp mở rộng khuôn viên Trung tâm y tế Ba Chẽ; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Liêu..

  ​Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng thuộc 03 dự án : Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo nâng cấp mở rộng khuôn viên Trung tâm y tế Ba Chẽ; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Liêu; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện BVSK tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

  18/10/2022

  Thông báo mời thầu nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu

  ​Thông báo mời thầu nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh với thông tin như sau: (1) Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản điều hành tỉnh Quảng Ninh.
   - Giá gói thầu: 4.389 triệu đồng
   - Nguồn vốn: nguồn sự nghiệp kinh tế khác (Theo QĐ số 1090/QĐUBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022 - Loại hợp đồng: Trọn gói
   - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày - Thời gian đăng tải TBMT: 10/10/2022
   - Thời gian đóng/mở thầu: 17 giờ 30 phút ngày 20/10/2022
   (2) Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản điều hành tỉnh Quảng Ninh - Giá gói thầu: 8.216,7 triệu đồng
   - Nguồn vốn: nguồn sự nghiệp kinh tế khác (Theo QĐ số 1090/QĐUBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 2
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022
  - Loại hợp đồng: Trọn gói - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
  - Thời gian đăng tải TBMT: 10/10/2022
  - Thời gian đóng/mở thầu: 08 giờ 00 phút ngày 31/10/2022 (Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)
  Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia gói thầu thuộc nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu.

  13/10/2022

  Vv thông báo nhu cầu mua sắm cho gói thầu trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc 02 dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh và Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần

  Vv thông báo nhu cầu mua sắm cho gói thầu trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc 02 dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh và Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

  13/10/2022

  Thông tin về công tác lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

  ​Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu tham gia các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-STTTT ngày 03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Nâng cao năng lực phục vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và thay mới hệ thống sao lưu dữ liệu, cụ thể: (1) Tư vấn Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (2) Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (3) Tư vấn giám sát thi công (Chi tiết theo Quyết định số 179/QĐ-STTTT ngày 03/10/2022 gửi kèm).

   Để có cơ sở cho việc thương thảo hợp đồng, lựa chọn nhà thầu tư vấn, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đề nghị nhà thầu gửi đơn tham gia dự thầu, hồ sơ năng lực và báo giá kinh phí thực hiện gói thầu chậm nhất trước 11h30’ ngày 05/10/2022 về địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tầng 1, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; ĐT: 0203.3533388

  Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Huyền, phòng Hành chính và Nghiên cứu ứng dụng, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, SĐT: 0917 386396; email: nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn

  Các thông tin về đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn


  03/10/2022
  12345...Cuối cùng
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Cum công trình nhà thi đấu quy mô 5000 chỗ và các công trình phụ trợ ở khu vực Đại Yên, TP Hạ Long bạn có đồng ý với tên gọi là Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 9246
Đã truy cập: 48206232

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.