Trang chủ Tra cứu

Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh  

12/12/2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh, Trụ sở liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long.


Các tin liên quan