Trang chủ Tra cứu

Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh

13/04/2018

Ngày 10/04/2018 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1121/QĐ-UBND Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2017


Bả