Trang chủ Tra cứu

Mời đơn vị tham gia tư vấn Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

30/10/2023

Thực hiện Quyết định số 737/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định, yêu cầu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án nêu trên. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đề nghị Quý công ty phối hợp cung cấp hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn của Công ty để tham gia thực hiện các gói thầu của Dự án như sau:

1. Thông tin chung về Dự án: "Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định, yêu cầu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ".

- Gói thầu số 07: Nâng cấp, cài đặt và đào tạo chuyển giao hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh;

- Tổng giá trị gói thầu dự kiến: 16.271 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, kế hoạch 2023 (tại QĐ số 3638/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh).

- Thời gian thực hiện: năm 2023.

2. Đề nghị Quý công ty cung cấp Hồ sơ năng lực tham gia tư vấn:

- Gói thầu số 05: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở cho việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thương thảo hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị nhà thầu gửi công văn xin tham gia thực hiện gói thầu, hồ sơ năng lực, các nội dung khác liên quan để thực hiện các gói thầu nêu trên về Sở Truyền thông và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thông tin cung cấp theo yêu cầu tại các phụ lục gửi kèm.

- Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 17, khu liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Đầu mối liên hệ Sở Truyền thông và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Ông Lê Tuấn Vinh - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, SĐT: 0904258846.


Các tin liên quan
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1001
Đã truy cập: 61718257

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.