Trang chủ Tra cứu

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 năm 2011

05/09/2011

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2011:

 

1. Về kinh tế:

 

1.1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tháng 8 năm 2011 ước đạt 2.311,76 tỷ đồng, bằng 100,7% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp Trung ương 1.472 tỷ đồng, bằng 99,8% so với tháng trước và tăng 35,2% cùng kỳ; công nghiệp địa phương 443 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 1,9% cùng kỳ; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 396,7 tỷ đồng, bằng 98,6% so với tháng trước và tăng 16,2% cùng kỳ.

   Tính chung 8 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 19.188,5 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch (31.877 tỷ đồng) và tăng 8,6% cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp Trung ương 12.859,223 tỷ đồng, đạt 62,25% KH và tăng 8,8% CK; công nghiệp địa phương 3.486,8 tỷ, đạt 55,61% KH và tăng 6,5% CK; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.842,4 tỷ, đạt 57,41% KH và tăng 9,8% CK.

   Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu thực hiện như sau:

- Than sạch tháng 8 ước đạt 3,087 triệu tấn (tháng trước 3,215 triệu tấn), luỹ kế 8 tháng đạt 28,484 triệu tấn, đạt 65,94% KH năm (43,2 triệu tấn) và tăng 3,9% cùng kỳ; than tiêu thụ tháng 8 ước đạt 3,219 triệu tấn (tháng trước 3,477 triệu tấn), lũy kế 8 tháng đạt 29,277 triệu tấn và tăng 6,5% cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 11,552 triệu tấn, bằng 92,9% cùng kỳ).

- Điện sản xuất tháng 8 ước đạt 755,721 triệu Kwh (tháng trước 665,549 triệu Kwh), luỹ kế 8 tháng 5.887,364 triệu Kwh, đạt 65,42% KH (9.000 triệu Kwh) và tăng 83,5% cùng kỳ.

- Đóng mới tàu tháng 8 ước đạt 23.350 tấn phương tiện (tháng trước 22.320 tấn), luỹ kế 8 tháng đạt 203.120 tấn, đạt 45,14% KH năm (450.000 tấn) và bằng 84,4% cùng kỳ.

- Xi măng tháng 8 ước đạt 282.000 tấn (tháng trước 256.000 tấn), luỹ kế 8 tháng đạt 2,199 triệu tấn, đạt 58,63% KH (3,75 triệu tấn), bằng 99% so CK.

- Clinker tháng 8 ước đạt 300.000 tấn (tháng trước 247.600 tấn), luỹ kế 8 tháng đạt 2,001 triệu tấn, đạt 66,7% KH (3 triệu tấn).

- Gạch nung tháng 8 ước đạt 70,125 triệu viên (tháng trước 70,452 triệu viên), luỹ kế 8 tháng đạt 562,1 triệu viên, đạt 36,74% KH và tăng 2,7% cùng kỳ.

- Dầu thực vật tháng 8 ước đạt 26.037 tấn (tháng trước 27.016 tấn), luỹ kế 8 tháng đạt 183.936 tấn, đạt 61,31% KH và tăng 5,8% cùng kỳ.

- Bia các loại tháng 8 ước đạt 4,25 triệu lít (tháng trước 3,975 triệu lít), luỹ kế 8 tháng đạt 20 triệu lít, đạt 54,06% KH và bằng 99,3% cùng kỳ…

Mặc dù tháng 8 là tháng mưa nhiều nhất trong năm, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực trong sản xuất, nhất là ngành công nghiệp khai thác mỏ, tuy vậy tình hình sản xuất công nghiệp tháng 8 vẫn có tăng trưởng so với tháng 7 và cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp tháng 8 tăng so với tháng trước như: Xi măng tăng 10,4%, bia tăng 6,9%, điện sản xuất tăng 13,5%, đóng mới tàu tăng 4,6%… nhiều mặt hàng sản xuất ổn định hoặc giảm nhẹ so với tháng 7. Tính chung 8 tháng năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, tăng 8,6% so với cùng kỳ thể hiện sự hiệu quả của các chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô và sự phản ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp.

 

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục phát triển ổn định:

 

 Trồng trọt: Tiến độ sản xuất vụ mùa đến 15/8/2011 toàn tỉnh thực hiện gieo trồng được 32.839 ha, bằng 98,3% so cùng kỳ, trong đó: Lúa 26.582 ha bằng 97% so cùng kỳ, ngô 1.415 ha tăng 9,1% so cùng kỳ. Các cây trồng khác như khoai lang, tương, lạc, rau xanh đang được nông dân tiếp tục gieo trồng. Do có mưa đều, nên đến nay các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Một số đối tượng sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng.... đã xuất hiện gây hại nhẹ trên lúa mùa đã được phun thuốc phòng trừ, không để lây lan phát sinh thành dịch.  

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi ổn định, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, từ tháng 6/2011 đến nay không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên tiến độ tiêm phòng chậm so với kế hoạch: Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tính đến 15/8/2011: Vắcxin LMLM gia súc 83.603 liều đạt 84% kế hoạch, tụ huyết trùng trâu bò 51.485 liều đạt 75% KH, tiêm phòng cho lợn 115.148 liều đạt 56% so với kế hoạch đợt I, tiêm phòng dại 41.333 liều đạt 72% kế hoạch năm.

Lâm nghiệp: Toàn tỉnh đã trồng được 9.361 ha rừng tập trung, đạt 86,6% kế hoạch, bằng 73,9% so với cùng kỳ. Trồng trên 500 ngàn cây phân tán các loại; sản xuất đ­ược 14,13 triệu cây giống các loại. Khai thác gỗ rừng trồng 180.740 m3, nguyên liệu giấy 5.166 tấn, nhựa thông 8.404 tấn, chế biến nhựa thông 7.920 tấn, chế biến gỗ 3.290 m3; dịch vụ gỗ mỏ cho ngành than 136.600m3. Trong tháng không để xảy ra cháy rừng; Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường[1].

Thuỷ lợi: Tính đến 15/8/2011 lượng nước trữ ở 23 hồ chứa là 160,6 triệu m3 nước, so với tháng trước tăng 20,5 triệu m3, so với cùng kỳ giảm 15,2 triệu m3. Các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương tập trung kiểm tra, thi công, sửa chữa xong một số hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn trong mùa bão. Các địa phương, đơn vị đã kiện toàn lại các ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở, xây dựng phư­ơng án PCLB.

Thuỷ sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 8 tháng ước đạt 55.814 tấn, bằng 71,6% so kế hoạch, tăng 2,2% cùng kỳ. Trong đó: Nuôi trồng 15.814 tấn đạt 51% so kế hoạch, bằng 97,5% so với cùng kỳ; Khai thác 40.001 tấn đạt 85,1% so kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

 

1.3. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đạt được nhiều kết quả:

 

Thương mại nội địa: Thị trường Quảng Ninh tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8 ước đạt 2.676,9 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 19.673,1 tỷ đồng, bằng 59,2% KH (33.204 tỷ đồng) và tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Giá cả trong tháng 8 không có biến động lớn, tiếp tục được kiềm chế hiệu quả, chỉ số giá tiêu dùng có mức tăng thấp nhất trong 8 tháng đầu năm; tháng 8/2011 tăng 0,81% so với tháng 7/2011[2] (tháng 01 tăng 1,2; tháng 2 tăng 2,92; tháng 3 tăng 1,63; tháng 4 tăng 2,29; tháng 05 tăng 1,25; tháng 06 tăng 1,01%; tháng 7 tăng 1,11%), tăng 12,41% so với tháng 12/2010 và tăng 16,78 so với tháng 8/2010. Trong tháng chỉ có nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng 1,62% (lương thực: 1,18%; thực phẩm: 1,68%; ăn uống ngoài gia đình: 1,86%); Còn lại các mặt hàng khác cơ bản ổn định so với tháng 7.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2667/UBND-TM3 ngày 15/7/2011 về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá năm 2011 và quý I năm 2012. Tuy vậy, vẫn cần đặc biệt quan tâm tới việc kiểm soát giá cả trong các tháng tiếp theo nhất là các mặt hàng về lương thực, thực phẩm để đảm bảo hiệu quả của các chính sách vĩ mô đã ban hành.

Du lịch: Tổng số khách du lịch tháng 8 ước đạt 378 ngàn lượt, bằng 80% so với tháng 7 (470 ngàn lượt); trong đó: khách quốc tế 153 ngàn lượt, bằng 77% (200 ngàn lượt). Khách lưu trú ước đạt 187,3 ngàn lượt, bằng 77% so với tháng 7 (242,3 ngàn lượt). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 259,7 tỷ đồng, bằng 92% so với tháng trước (282,4 tỷ đồng).

Tính chung 8 tháng, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 4,669 triệu lượt, đạt 86,5% KH năm (5,4 triệu lượt) và tăng 6% cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế 1,545 triệu lượt khách, đạt 61,8% KH (2,5 triệu lượt) và tăng 12% cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 1,816 triệu lượt, đạt 72,6% KH năm (2,5 triệu lượt) và tăng 34% cùng kỳ, trong đó: Khách quốc tế 781 ngàn lượt, đạt 52,1% KH năm (1,5 triệu lượt) và tăng 16% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 8 tháng ước đạt 2.573 tỷ đồng, đạt 80,4% KH năm (3.200 tỷ) và tăng 12% so với CK.

   Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách: Hoạt động vận tải hành khách hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tháng 8/2011 ước đạt 1,809 triệu tấn (tháng trước 1,724 triệu tấn), tính chung 8 tháng ước đạt 13,242 triệu tấn, đạt 100,6% kế hoạch (KH 13,17 triệu tấn) và tăng 22,5% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách tháng 8 ước đạt 2,711 triệu lượt (tháng trước 2,65 triệu lượt), tính chung 8 tháng ước đạt 19,925 triệu hành khách, đạt 97,2% kế hoạch (KH 20,5 triệu lượt) và tăng 39,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải tháng 8 đạt 336,267 tỷ đồng (tháng trước 327,19 tỷ đồng), tính chung 8 tháng ước đạt 2.429,2 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ.

Bưu chính viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông an toàn, ổn định. Hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Trong tháng 8/2011 đã phát triển mới 62.299 thuê bao điện thoại các loại. Tổng số thuê bao toàn tỉnh đến tháng 8/2011 đạt 1.989.050 thuê bao, đạt tỷ lệ 166 thuê bao/100 dân (trong đó máy cố định và di động trả sau là 489.827 thuê bao). Phát triển thuê bao Internet trong tháng 8 đạt 933 thuê bao, nâng tổng số thuê bao đến tháng 8/2011 là 71.469 thuê bao.

 

1.4. Xuất khẩu:

 

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng so với tháng 7, tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tháng 8 ước đạt 208,51 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1.598,78 triệu USD, đạt 67,4% KH (2.372,617 triệu USD) và tăng 15,9% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu Trung ương 1.280,8 triệu USD, đạt 69% KH và tăng 17,2% so với cùng kỳ; xuất khẩu địa phương 194,717 triệu USD, đạt 67,9% KH và tăng 19,6% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 123,2 triệu USD, đạt 53,5% KH và bằng 99% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng xuất khẩu 8 tháng tăng so với cùng kỳ là: Tùng hương (5.438 tấn) tăng 31,6%; Quần áo (455 ngàn chiếc) tăng 38,2%; Dăm gỗ (116.623 tấn) tăng 15,2%; Dầu thực vật (9.782 tấn) tăng 5,2%... Các mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là: Than 11,552 triệu tấn, giảm 7,1%; sợi hóa học giảm trên 13,7%; gạch giảm 10,8%; hải sản giảm 8,6%...

Các doanh nghiệp xi măng tiếp tục xuất khẩu xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài, 8 tháng đã xuất khẩu được 527,042  tấn clinker và 174,909 ngàn tấn xi măng.

 

1.5. Đầu tư phát triển:

 

Tổng vốn đầu tư phát triển được ghi kế hoạch đầu năm là 2.602.763 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư XDCB là 2.381.266 triệu đồng. Theo phân cấp, tỉnh phân bổ 1.805.253 triệu đồng, cấp huyện 576.013 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng vốn đầu tư XDCB toàn tỉnh là 4.540.785 triệu đồng (tăng 2.159.713 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm, trong đó: vốn do ngân sách tỉnh quản lý tăng 1.321.367 triệu đồng, vốn ngân sách huyện tăng 838.346 triệu đồng bao gồm cả vốn phân bổ theo QĐ 3939). Ước khối lượng thực hiện 8 tháng đạt 2.816.118 triệu đồng, bằng 118,2% KH giao đầu năm (2.381.266 triệu đồng) và đạt 62% KH sau điều hòa bổ sung (4.540.785 triệu đồng); giải ngân đến 30/7 đạt 2.267.228 triệu đồng, bằng 95,2% KH giao đầu năm và bằng 49,9% KH sau điều hòa bổ sung.

Do đang thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, nên một số nguồn vốn đã thực hiện nhưng chưa được giải ngân như: vốn xây dựng nhà văn hoá thôn, bản; một số công trình hiện mới được giải ngân phần chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng nên cũng ảnh hưởng đến tình hình thực hiện và giải ngân. Tỉnh đã có Văn bản báo cáo Chính phủ về việc này để tháo gỡ khó khăn trong đầu tư.

 

1.6. Tài chính, ngân hàng:

 

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan, thu nội địa 8 tháng đạt 95% dự toán trong đó nhiều khoản thu đã đạt và vượt dự toán đề ra, cụ thể như sau: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8 tháng ước đạt 19.135,5 tỷ đồng[3], đạt 84% dự toán năm, tăng 18% cùng kỳ, trong đó thu XNK 9.541,7 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 2% CK; thu nội địa (phần cân đối ngân sách) 9.454,7 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, tăng 40%; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 139 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, bằng 95% CK., đạt 84% dự toán năm, tăng 18% cùng kỳ, trong đó thu XNK 9.541,7 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 2% CK; thu nội địa (phần cân đối ngân sách) 9.454,7 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, tăng 40%; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 139 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, bằng 95% CK.

Tổng chi ngân sách 8 tháng ước đạt 6.826,1 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và tăng 42% CK, trong đó chi đầu tư phát triển 2.625 tỷ đồng, đạt 103% dự toán, bằng 94% cùng kỳ; chi thường xuyên 3.094 tỷ đồng, đạt 58% dự toán và tăng 57% so với cùng kỳ.

Hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tương đối ổn định, tiếp tục thực hiện theo đúng Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tuy nhiên cần điều chỉnh linh hoạt hoạt động tín dụng (8 tháng tăng 10,3%, mục tiêu đề ra dưới 20%). Tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng dự kiến đến 31/8 đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2010 (trong đó: vốn huy động tại địa phương là 39.150 tỷ, tăng 13,3%). Doanh số cho vay tháng 8 ước đạt 7.100 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó cho vay ngắn hạn 5.800 tỷ, tăng 56,8%, cho vay trung và dài hạn 1.300 tỷ, tăng bằng 81,3%). Tổng dư nợ vốn tín dụng ước đến 31/8/2011 là 48.200 tỷ, tăng 10,3% so với 31/12/2010, trong đó dư nợ vay ngắn hạn chiếm 41,9%; dư nợ vay trung và dài hạn chiếm 58,1% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng của các ngân hàng được đảm bảo, tuy nhiên cần quan tâm đến tỷ lệ nợ xấu, đến 31/8 đã là 1.950 tỷ chiếm 4% tổng dư nợ (nợ xấu đến 31/7 là 1.957 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất đến 31/7/2011 là 2.826 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng dư nợ toàn địa bàn, trong đó: Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trung, dài hạn đạt 2.824 tỷ đồng, chiếm 10,1% dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và VLXD nhà ở khu vực nông thôn là 2 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh dự kiến đến 31/8/2011 dư nợ cho vay các chương trình chính sách đạt 1.350 tỷ, tăng 3,4 tỷ so với 31/7/2011, tương đương 0,3%; Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 4.020 tỷ, chiếm 8,3% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay khu vực phi sản xuất đến 31/7/2011 đạt 8.460 tỷ, trong đó: Dư nợ cho vay tiêu dùng là 3.485 tỷ; Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và kinh doanh chứng khoán là 4.975 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/8/2011, dư nợ cho vay phi sản xuất đạt 8.200 tỷ đồng.

 

1.7 Chương trình xây dựng nông thôn mới:

 

- Công tác quy hoạch: Đến nay, có 99/125 xã đã thông qua phương án quy hoạch lần 2. Ban Xây dựng nông thôn mới, Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND huyện Hoành Bồ tổ chức mẫu việc thẩm định phê duyệt Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Dự kiến đến 30/9/2011 tất cả các xã sẽ phê duyệt xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch trung tâm xã và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Các các cơ quan của tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Một số địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền như: Ban Tuyên giáo biên soạn bộ hỏi đáp về nông thôn mới và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng tiếng Dao (huyện Ba Chẽ). Ban Tuyên giáo phối hợp cùng với phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình xây dựng Đề cương và phát hành đĩa CD với nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã (huyện Bình Liêu). Trong tháng, tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

- Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Xây dựng nhà văn hóa thôn đã có 271/322 nhà văn hóa thôn đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đã lập xong Dự án trang bị lắp đặt hệ thống internet, tủ sách cho 994 thôn (làng, bản) cho 125 xã thuộc Chương trình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh tế và tổ chức sản xuất: Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực hướng dẫn các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Một số mô hình áp dụng cây, con, giống mới đã được triển khai tại các địa phương như: mô hình trồng dưa leo (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên), trồng Ba kích (xã Điền Xá, huyện Tiên Yên), nuôi gà Lương Phượng (tại huyện Hoành Bồ), nuôi lợn rừng (xã Tràng Lương, huyện Đông Triều và xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) nuôi tu hài (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn), mô hình cơ giới hóa làm đất (tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô và xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng)...

 

   2. Văn hoá - xã hội:

 

   Các cấp, các ngành và các cơ quan thông tin đại chúng đã tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống của một số ngành; phản ánh về hoạt động của lãnh đạo tỉnh; đồng thời tích cực tuyên truyền và kịp thời đưa tin về tình hình mưa bão, công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xét duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011 – 2012 và tổ chức thi lại, xét lên lớp, công tác tuyển sinh ở các khối lớp khác; Tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.

Tình hình dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 không có diễn biến phức tạp, có một số ca bệnh trẻ em bị mắc bệnh chân, tay, miệng ở một số địa phương, nhưng đã được xử lý kịp thời, hiện Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì ổn định thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động và ứng phó nhanh trong các thảm họa, thiên tai. Tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc, theo dõi biến động giá thuốc đảm bảo thị trường thuốc ổn định phục vụ nhân dân.

Hoàn thành chính sách hỗ trợ lao động Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục triển khai, xây dựng, nghiên cứu cơ chế chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đào tạo nghề, chăm sóc người có công, giảm nghèo và bảo trợ xã hội; khảo sát, đánh giá và tổng hợp số liệu đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm. Trong tháng một số chính sách về an sinh xã hội được Trung ương ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp, như: Quốc hội thông qua việc miễn thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê người lao động.

 

3. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường:

 

Tổ chức nghiệm thu 04 nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh kết thúc trong năm 2010. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2011. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng thuyết minh đề cương trong danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2011, 2012. Lập kế hoạch kinh phí SNKH đợt V/2011 với tổng kinh phí là 1.569,1 triệu đồng, trong đó kinh phí cho các nhiệm vụ NCKH&PTCN là 1.455,3 triệu đồng. Tham gia và tuyên truyền, quảng bá về kết quả hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Quảng Ninh tại Techmart Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2011 tại tỉnh Quảng Nam.  Công tác quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ và hạt nhân, thanh tra khoa học công nghệ… tiếp tục được duy trì tốt.

Công tác tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện: Trong tháng 8/2011 đã giao đất, cho thuê đất cho 05 dự án với diện tích 37,25 ha; thu hồi đất 02 dự án với tổng diện tích 2,79 ha; cấp 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; 01 giấy phép hoạt động khoáng sản; thẩm định 10 hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước; cấp 06 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 02 dự án cải tạo phục hồi môi trường; 8 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.... Công tác kiểm tra quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên.

 

4. Công tác cải cách hành chính và Thanh tra: 

 

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2011. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông; đổi mới chế độ hội họp, thông qua việc khai thác một cách hiệu quả hệ thống thông tin trực tuyến và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các cơ quan Thanh tra đã triển khai 18 cuộc thanh, kiểm tra kinh tế - xã hội, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 67 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 51 triệu đồng, xử phạt hành chính 13 đơn vị với tổng số tiến là 687,865 triệu đồng, tước 112 giấy pháp lái xe. Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 695 lượt công dân (trong đó có 18 lượt đông người) với 308 vụ việc khiếu nại, tố cáo; riêng tại nơi tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 204 lượt người (trong đó có 07 lượt đoàn đông người) với 28 vụ việc. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận trong tháng là 543 đơn với 418 vụ việc trong đó có 36 vụ việc khiếu nại, 15 vụ việc tố cáo, còn lại là các vụ việc kiến nghị, phản ánh. Với những cố gắng trong lĩnh vực tiếp dân, tỉnh cùng các ngành chức năng đã giải quyết được 04/35 vụ việc khiếu nại còn lại đang giải quyết, 08/10 vụ tố cáo đã góp phần ổn định xã hội.

 

5. Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội:

 

Tình hình trật tự an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan, đơn vị.

Phạm pháp về trật tự an toàn xã hội đã xảy ra 69 vụ (tăng 13 vụ so với tháng trước), trong đó có 13 vụ trọng án (có 03 vụ giết người). Các cơ quan chức năng đã điều tra và làm rõ được 70% số vụ (48/69 vụ), bắt 68 đối tượng (trong đó trọng án làm rõ được 84,6% số vụ 11/13, bắt 18 đối tượng).

Ngành công an tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 02 tháng xử lý vi phạm về ATGT (từ 01/7 – 31/8/2011), tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng tranh giành khách của xe chở khách. Tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng (bằng so với tháng trước), làm chết 10 người (tăng 1), bị thương 15 người.

Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát, triệt phá các nhóm đối tượng hình sự có liên quan đến than. Trong tháng đã bắt giữ, xử lý 29 trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép và triệt phá 31 lượt cửa lò, điểm khai thác than trái phép, thu giữ 224 tấn than, phạt 60,5 triệu đồng... Đã bắt giữ, xử lý 26 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, 27 trường hợp vận chuyển hàng trốn thuế, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hàng và xử phạt trị giá 1,82 tỷ đồng... Về ma túy đã bắt 47 vụ với 59 đối tượng, thu giữ 5.447 viên và 39,4 gam ma túy tổng hợp, 157 gói nhỏ và 2.631 gam heroin, 5 khẩu súng...; đưa 9 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của tỉnh.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng và tình hình thị trường thương mại nói chung trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định. Tuy nhiên, vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua vẫn còn những diễn biến phức tạp cả trên đường bộ lẫn đường biển. 15 ngày đầu tháng, Chi cục quản lý thị trường kiểm tra 486 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lập biên bản xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt VPHC trong đó: Hàng cấm kinh doanh 09 vụ, hàng giả 10 vụ, 3 vụ vi phạm vệ sinh ATTP,  1 vụ vi phạm tem nhãn; Kiểm tra xử lý 46 vụ gian lận thương mại (trong đó có 5 vụ điển hình về vận chuyển gia cầm nhập lậu, tịch thu 8.000 kg gà thịt, 9.000 con gà giống, 14.400 quả trứng gà).

Tình hình tai nạn lao động: Theo thống kê, từ ngày 15/7 - 14/8/2011 trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ TNLĐ chết ngư­ời, làm chết 04 ngư­ời; Lũy kế từ  01/01/2011 đến ngày 14/7/2011 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ TNLĐ chết người, làm chết 18 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNLĐ chết ngư­ời giảm 02 vụ, số ng­ười chết giảm 04 người.

Đánh giá chung: Trong tháng 8 là tháng có mưa kéo dài nhất trong năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là hoạt động sản xuất công nghiệp (trong đó ngành than ảnh hưởng nhiều nhất), hoạt động dịch vụ du lịch...Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, những kết quả đạt được trong tháng 8 và 8 tháng qua của tỉnh cho thấy đây cũng là sự nỗ lực lớn của toàn tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh[4]. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 8 tháng năm 2011 đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,6%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 15,9%; doanh thu du lịch tăng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 20,9%; tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tốt đạt 84% dự toán năm và tăng 18%; doanh thu vận tải tăng 37,8%; Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tiến độ gieo trồng vụ mùa thuận lợi.... Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết, ảnh hưởng chung của cả nền kinh tế thế giới tác động đến; lạm phát tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao và vẫn còn nhiều tiềm ẩn, giá vàng tăng cao; tai nạn giao thông có dấu hiệu gia tăng; các hoạt động buôn lậu, khai thác than trái phép vẫn diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ, xử lý triệt để các hoạt động vi phạm pháp luật trên, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện những nhóm giải pháp của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn trong 04 tháng cuối năm.

 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2011:

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011, trên cơ sở quán triệt và tổ chức Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khoá XI kỳ họp thứ 22 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 01/7/2011 của HĐND tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2011, trong tháng 9/2011, toàn tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ tại Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội trong những tháng tiếp theo.

- Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2011.

- Tính đến hết tháng 8, mức tăng trưởng tín dụng mới đạt 10,3%, như vậy là thấp và khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn vay. Do vậy, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng đảm bảo mục tiêu dưới 20% theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và theo hướng cho vay trong lĩnh vực sản xuất. Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp và người dân, có biện pháp giãn nợ, lãi suất linh hoạt, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu (hiện nay đã là 1.950 tỷ đồng, chiếm 4% dư nợ).

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư (trừ các công trình nằm trong diện phải đình hoãn, giãn tiến độ), nhất là các công trình trọng điểm, các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các địa phương, chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về đầu tư, xây dựng và triển khai đúng tiến độ.

2. Các ngành, địa phương kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ trong 07 tháng vừa qua; đồng thời rà soát các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phân tích đánh giá tình hình thực tế và khả năng thực hiện để có các biện pháp nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch 2011 đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 13% trở lên và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch 2012.

3. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như than, điện, xi măng...đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2011.

4. Các Sở, ngành có liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chủ động rà soát và nghiên cứu, từng bước xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh thuộc các lĩnh vực chuyên môn của ngành để tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

5. Tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão, giông, lốc, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2011. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình thuỷ lợi, đê kè để có kế hoạch sửa chữa đối với các công trình đã xuống cấp. Đôn đốc các đơn vị khẩn trương thi công các công trình thuỷ lợi quan trọng.

Các địa phương tập trung chỉ đạo tích cực chăm sóc lúa và hoa màu; tăng cường kiểm tra, phát hiện và diệt trừ sâu bệnh; quan tâm công tác trồng rừng và phòng chống cháy rừng, chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ rừng, nhất là trong những tháng thời tiết khô hanh; chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

6. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Quảng Ninh từ 2005 – 2010, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong vấn đề tín dụng, về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Các địa phương hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã và tổ chức thẩm định, phê duyệt sớm đưa vào triển khai thực hiện. Tiếp tục triển thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới; kế hoạch tập huấn và xây dựng hoàn thành các danh mục công trình đầu tư thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng hỗ trợ; triển khai thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế để sớm đưa vào sử dụng, phát huy  hiệu quả sau đầu tư.

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động. Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục tập trung phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

9. Tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo duy trì ổn định và giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

           

10. Các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nhà nước./.
 

[1] Tính đến ngày 15/8/2011, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra bắt giữ và xử lý 205 vụ vi phạm các qui định quản lý bảo vệ rừng. Trong đó phá rừng trái phép 05 vụ, phá rừng làm nương rẫy 03 vụ, vi phạm qui định về sử dụng đất lâm nghiệp 14 vụ, vi phạm quy định về QLBV động vật hoang dã 108 vụ, vi phạm khác 75 vụ. Đã xử phạt hành chính 201 vụ, xử lý hình sự 04 vụ; tịch thu 255m3 gỗ các loại (gỗ quí hiếm 10,3m3), 5.258 kg động vật rừng (trong đó động vật quí hiếm 3.191 kg). Thu hồi nộp ngân sách trên 5.458,407 triệu đồng.

[2] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so với tháng 7: Cả nước tăng 0,93%; Hà Nội tăng 1,06%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,68%...

[3] Một số khoản thu ước thực hiện 8 tháng: Thu các doanh nghiệp quốc doanh 5.867,2 tỷ, đạt 97% dự toán và tăng 49% CK; thu ngoài quốc doanh 701,1 tỷ đạt 75% dự toán và tăng 31% CK; thu phí và lệ phí 320,4 tỷ, đạt 61% dự toán và bằng 90% CK; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 838,5 tỷ, đạt 120% dự toán và bằng 99% CK..

[4] UBND tỉnh đã chủ động làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty than trên địa bàn để tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh than; làm việc với Tổng Công ty điện lực miền Bắc về đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 31036
Đã truy cập: 46280645

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.