Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
9728/QĐ-BTC 13/12/2019 Quyết định v/v thành lập BTC lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng thành phố Uông Bí lần thứ X năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
5205/QĐ-UBND 12/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2067/QĐ-LĐTBXH 11/12/2019 V/v công nhận đánh giá công chức, viên chức, lao động năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5189/QĐ-UBND 11/12/2019 Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
5139/QĐ-UBND 09/12/2019 V/v công nhận kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
5138/QĐ-UBND 09/12/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
112/BCĐ 09/12/2019 QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
3216/QĐ-XPVPHC 09/12/2019 Quyết định số 3216/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tằng A Cắm, thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
515/QĐ-UBND 06/12/2019 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Hường, trú tại thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
959-QĐ/TU 05/12/2019 Sửa đôi, bổ sung một số điều của Quy định về khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên được ban hành theo Quyết định số 603-QĐ/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy
39/2019/QĐ-UBND 05/12/2019 Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh QN đến ănm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
5062/QĐ-UBND 04/12/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu công viên bến kho 2, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
5049/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Xoa, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5050/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Công Được, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5051/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Đức Tuấn, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh (ủy quyền cho ông Đỗ Huy Hoàng, trú tại tổ 32, khu 3, phường Hà Trung) thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5052/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Thủy, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5029/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Quang Sắp, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5030/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quynh, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5031/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xoang, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5032/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5033/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hướng, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5034/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5035/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5036/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Đát, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5037/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của Đinh Văn Nhiêu, trú tại khu Biểu Nghi 2, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5044/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Thanh, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5046/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Tuấn, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5047/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phùng, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5048/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huế, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5039/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
5043/QĐ-UBND 03/12/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất loa và tai nghe tại Khu Công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam UBND tỉnh Quảng Ninh
5053/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vương Văn Bính, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5059/QĐ-UBND 03/12/2019 Vv phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Tiên Yên theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5060/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Ba Chẽ theo Nghị quyết số 2026/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5061/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của HĐND huyện Bình Liêu theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
38/2019/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
902/QĐ-HĐND 02/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 UBND tỉnh Quảng Ninh
5004/QĐ-UBND 29/11/2019 Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tự xây, khu tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5016/QĐ-UBND 29/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Bá, trú tại tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5017/QĐ-UBND 29/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Oanh trú tại tổ 67B, khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (lần2) UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 19217
Đã truy cập: 16459554

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.