Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1811/QĐ-UBND 03/04/2020 Về việc ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 UBND Thành phố Uông Bí
1807/QĐ-UBND 01/04/2020 về việc ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 UBND Thành phố Uông Bí
1127.1/QĐ-UBND 01/04/2020 V/v Bãi bỏ Quyết định số 770/QĐ - UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh quy định mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 UBND tỉnh Quảng Ninh
734/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 734/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vi Thị Nhuân - giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
733/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 733/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Hoàng Thị Viện - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm UBND Huyện Ba Chẽ
730/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 730/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
08/QĐ-BCĐ 01/04/2020 V/v ban hành " Hướng dẫn kiểm tra, khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
1741/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc biệt phái đối với viên chức, người lao động UBND Thành phố Uông Bí
1750/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
1752/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
1754/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
246/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và khoáng sản HĐND tỉnh Quảng Ninh
245/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh QN HĐND tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1580/QĐ-UBND 31/03/2020 Phê duyệt các danh sách các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1584/QĐ-UBND 31/03/2020 Thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1586/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1588/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
724/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 724/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dư Thị Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế huyện UBND Huyện Ba Chẽ
723/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 723/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nguyễn Thế Hậu) UBND Huyện Ba Chẽ
721/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thời gian phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
10-QĐ/HĐTT 27/03/2020 Công nhận kết quả thi bảo vệ đề án chức danh Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã
1608/QĐ-UBND 25/03/2020 Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1041/QĐ-UBND 25/03/2020 V/v công nhận kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1049/QĐ-UBND 25/03/2020 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Thái Thị Thiện, trú tại tổ 1B, khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1058.1/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
693/QĐ-UBND 25/03/2020 Quyết định số 693/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội người cao tuổi giai đoạn 2015-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
1003/QĐ-UBND 24/03/2020 V/v giao xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của ông Vũ Hồng Phong, trú tại tổ, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1039/QĐ-UBND 24/03/2020 V/v phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1036/QĐ-UBND 24/03/2020 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Kho than số 1 - cảng than Km6 tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Vận tải & Chế biến than Đông Bắc (gia hạn, điều chỉnh lần 1) UBND tỉnh Quảng Ninh
1037/QĐ-UBND 24/03/2020 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước kho than Nam Khe Tam tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm phả tỉnh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Vận tải & Chế biến than Đông Bắc (Gia hạn, điều chỉnh 1) UBND tỉnh Quảng Ninh
999/QĐ-UBND 23/03/2020 V.v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND tỉnh Quảng Ninh
09/2020/QĐ-UBND 23/03/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
1593/QĐ-UBND 23/03/2020 Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 sau khi trở về từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn UBND Thành phố Uông Bí
681/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 681/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Bùi Thị Hằng - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
680/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
1552/QĐ-UBND 21/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1545/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
980/QĐ-UBND 20/03/2020 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Đề án phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
983/QĐ-UBND 20/03/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tràn xả lũ dự phòng và hệ thống thoát lũ sau tràn hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
987/QĐ-UBND 20/03/2020 V/v phê duyệt nhiệm vụ KH&CN "Thực trạng nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực đổi mới sáng tại của các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 525
Đã truy cập: 49334226.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.