Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2768/UBND-VHTT 06/11/2019 V/v cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome UBND Thành phố Uông Bí
522/TB-UBND 06/11/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp đánh giá công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa các xã, phường tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 UBND Thành phố Uông Bí
2149/UBND-BHXH 06/11/2019 Về việc tăng cường tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế UBND Huyện Hoành Bồ
2769/UBND-KT 06/11/2019 V/v đánh giá chính sách phát triển kinh tế ban đêm của một số nước trên thế giới và một số giải pháp xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm UBND Thành phố Uông Bí
521/TB-UBND 06/11/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Đình Trung - PCT UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
4691/QĐ-UBND 06/11/2019 Tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2142/UBND-NN 05/11/2019 V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường UBND Huyện Hoành Bồ
2894/QĐ-UBND 05/11/2019 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Tổ công tác rà soát trình tự triển khai đầu tư và các thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
01/TB-HĐTD 05/11/2019 Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
8026/UBND-NLN3 05/11/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 2085 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
2760/UBND-TCNV 05/11/2019 V/v đề nghị bổ sung hồ sơ nâng ngạch cho cán bộ, công chức cấp xã UBND Thành phố Uông Bí
2761/UBND 05/11/2019 V/v đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
2763/UBND-VHTT 05/11/2019 V/v tổ chức Hội thảo Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 UBND Thành phố Uông Bí
2766/UBND-KT 05/11/2019 V/v đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
816/TB-HĐND 05/11/2019 Thông báo v/v chuyển sinh hoạt đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
2747/UBND-TCNV 04/11/2019 V/v cử CBCC tham gia lớp tập huấn về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính UBND Thành phố Uông Bí
518/TB-UBND 04/11/2019 Thông báo vận chuyển than bùn trên tuyến đường chuyên dùng Vàng Danh - cảng Điền Công của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
2748/UBND-TC-NV 04/11/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019" UBND Thành phố Uông Bí
2750/UBND-LĐTBXH 04/11/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động công tác đối với người cao tuổi năm 2019, xây dựng Kế hoạch năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
3476/UBND-TCNV 04/11/2019 Về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nơi công sở UBND Thị xã Quảng Yên
1921/UBND-NNPTNT 04/11/2019 V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
808/TB-HĐND 04/11/2019 Thông báo v/v chia tổ giám sát và lịch làm việc với các địa phương, đơn vị theo kế hoạch giám sát số 793/KH-ĐGS của Ban Văn hóa - Xã hội (Nhờ Văn thư các đơn vị gửi cả đến TTHĐND nơi đoàn làm việc, các đ/c Tổ trưởng Tổ ĐB HĐND tỉnh tại địa phương (có danh sách kèm theo) HĐND tỉnh Quảng Ninh
7998/UBND-NLN3 04/11/2019 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân UBND tỉnh Quảng Ninh
8010/UBND-QH1 04/11/2019 V/v phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2751/UBND-TCKH 04/11/2019 V/v thống kê, kê khai, tổng hợp các đối tượng thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt rắn năm 2020 trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
2756/UBND 04/11/2019 V/v đôn đốc hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để chuẩn bị lập Kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
2753/UBND-TCNV 04/11/2019 V/v triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1859/QĐ-LĐTBXH 04/11/2019 Quyết định về việc ban hành Quy định về tự kiểm tra cải cách hành chính và dân chủ cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
185/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực UBND huyện tháng 11/2019 UBND Huyện Hoành Bồ
2121/UBND-VP 01/11/2019 V/v nghỉ tết nguyên đán năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội UBND Huyện Hoành Bồ
112/TB-LĐTBXH 01/11/2019 Thông báo lịch xét duyệt sáng kiến năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2742/UBND-QLĐT 01/11/2019 V/v lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đối với công tác xử lý nước rỉ rác UBND Thành phố Uông Bí
2739/UBND-LĐTBXH 01/11/2019 V/v lập danh sách phân tích hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo UBND Thành phố Uông Bí
510/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển đất từ DA nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận chuyển vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang để nâng cos nền Trụ sở Công ty CPXD Thủy lợi QN UBND Thành phố Uông Bí
511/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển than bùn trên tuyến đường chuyên dùng Vàng Danh - cảng Điền Công, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
8975/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước; công tác quản lý thu, chi tài chính, ngân sách năm 2018 của UBND phường Quang Trung UBND Thành phố Uông Bí
2743/UBND 01/11/2019 V/v xây dựng báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác QLNN và hoạt động của các CSGD mầm non công lập, ngoài công lập UBND Thành phố Uông Bí
513/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố tại cuộc họp thường kỳ UBND thành phố tháng 10 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
811/HĐND 01/11/2019 V/v xây dựng Chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
2874/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định số 2874/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức cấp xã (Trần Thị Nhị) UBND Huyện Ba Chẽ
1234567TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 15339
Đã truy cập: 15812170

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.