Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3030/UBND-TD4 07/05/2019 V/v giải quyết kiến nghị, phản ánh của ông Trần Văn Ba (đại diện 68 hộ dân) trú tại Bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
1048/UBND-KT 07/05/2019 Về việc thống kê, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm nông, lâm thủy sản năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
817/UBND-TCNV 07/05/2019 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
1920/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1902/QĐ-UBND 07/05/2019 Về việc cho Công ty xăng dầu B12 thuê đất bổ sung theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích Kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và khí hóa lỏng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều UBND tỉnh Quảng Ninh
1903/QĐ-UBND 07/05/2019 Về việc phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cho bí thư kiêm trưởng thôn, bản, khu phố và lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1904/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1905/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1906/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng sơ cấp cứu và vận chuyển nạn nhân trên biển và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh

1907/QĐ-UBND 07/05/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (điều chỉnh một phần khu vực định hướng là các khu chức năng theo đề án khu hợp tác kinh tế qua biến giới và khu vực định hướng là khu đô thị phụ trợ) UBND tỉnh Quảng Ninh
1156/CVHU 07/05/2019 Về việc triển khai tực hiện Kế hoạch số 269/KH/TU ngày 28/3/2019 của Tỉnh ủy UBND Huyện Hoành Bồ
210/TB-UBND 07/05/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Đình Trung - PCT UBND thành phố tại cuộc họp nghe BC tiến độ thực hiện công tác bổi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
81/KH-UBND 07/05/2019 Kế hoạch 81/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
817/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 817/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Thị trấn Ba Chẽ và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồn Đạc năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
813/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 813/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 UBND Huyện Ba Chẽ
812/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 812/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 UBND Huyện Ba Chẽ
811/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 811/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng hành động vì trẻ em và hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1037/UBND-QLĐT 06/05/2019 Về việc rà soát năng lực đơn vị tư vấn hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1036/UBND 06/05/2019 Về việc đăng ký danh sách học viên tham dự Hội nghị tập huấn bổ sung, nâng cao kiến thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 UBND Thành phố Uông Bí
1035/UBND-VHTT 06/05/2019 Về việc rà soát hương ước, quy ước thôn, khu dân cư theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
1031/UBND-QLĐT 06/05/2019 Về việc quản lý các hoạt động dịch vụ tại khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông UBND Thành phố Uông Bí
1038/UBND-TCKH 06/05/2019 Về việc sửa chữa cấp thiết trường mầm non Phương Đông cơ sở Tân Lập 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1030/UBND-TTHCC 06/05/2019 Về việc triển khai một số nội dung sau khi UBND tỉnh công bố các Quyết định TTHC UBND Thành phố Uông Bí
797/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định số 797/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các xã hỗ trợ từ ngân sách huyện năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
796/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định số 796/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
80/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch 80/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
79/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch 79/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
94/BC-UBND 06/05/2019 Báo cáo tình hình hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
109/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ VN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2979/UBND-MT 06/05/2019 V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Thư kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
1877/QĐ-UBND 06/05/2019 V/v phê duyệt các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
2024/SGTVT-QLVT&PT 06/05/2019 Thông báo, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải Sở Giao Thông - Vận tải

2025/QĐ-SGTVT 06/05/2019 Quyết định xử lý vi phạm quy định trong kinh doanh vận tải Sở Giao Thông - Vận tải
1040/UBND-KT 06/05/2019 Về việc chỉ đạo sản xuất ứng phó với thời tiết nắng nóng, điều tra phòng chống sâu keo mùa thu, phòng trừ châu chấu tre gây hại sản xuất UBND Thành phố Uông Bí
1029/UBND-LĐTBXH 06/05/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
74/TB-UBND 06/05/2019 Thông báo danh sách công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra sát hạch chất lượng công chức cấp xã năm 2018 không đạt yêu cầu UBND Huyện Hoành Bồ
130/TB-UBND 06/05/2019 Kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã về công tác kiểm tra các công trình thủy lợi , phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
1046/UBND-TCKH 06/05/2019 Về việc rà soát, sửa đổi hoặc thay thế các hợp đồng đối tác công - tư thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1047/UBND 06/05/2019 Về việc tham dự các Giải thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
2940/UBND-VX2 04/05/2019 V/v thực hiện các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 5095
Đã truy cập: 9782073

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.