Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1874/UBND-TNMT 30/07/2019 Về việc tham gia ý kiến Kế hoạch UPSCTD cho Cảng Hồng Thái Tây - Tổng Công ty Đông Bắc UBND Thành phố Uông Bí
1882/UBND-QLĐT 30/07/2019 Về việc trồng cây xanh phủ xanh đất trống trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1879/UBND-KL 30/07/2019 Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách PCCR trên địa bàn UBND Thành phố Uông Bí
144/TB-UBND 30/07/2019 Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tại Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 7 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
178/KH-UBND 30/07/2019 Gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
145/TB-UBND 30/07/2019 Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá thực trạng tình hình xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc thời gian qua, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới UBND tỉnh Quảng Ninh
5384/UBND-XD4 30/07/2019 Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão UBND tỉnh Quảng Ninh
5391/UBND-TH5 30/07/2019 Rà soát, tổng hợp danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngành công nghiệp và PTNT UBND tỉnh Quảng Ninh
5393/UBND-TH4 30/07/2019 Đôn đốc nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử UBND tỉnh Quảng Ninh
5399/UBND-GD 30/07/2019 Ổn định công tác dạy và học của Trường THPT Tiên Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
186/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 HĐND tỉnh Quảng Ninh
187/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long HĐND tỉnh Quảng Ninh
188/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh v/v kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
189/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước HĐND tỉnh Quảng Ninh
190/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết quy định về một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBBH tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
191/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung một số loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh về lĩnh vực Tư pháp HĐND tỉnh Quảng Ninh
192/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khách trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
193/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái HĐND tỉnh Quảng Ninh
194/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
195/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
197/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016của HĐND tỉnh v/v bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
198/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
199/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
200/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
201/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 HĐND tỉnh Quảng Ninh
202/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí HĐND tỉnh Quảng Ninh
203/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
205/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thê;r quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
206/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v quy định chinh sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc HĐND tỉnh Quảng Ninh
196.1/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII UBND tỉnh Quảng Ninh
1573/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định số 1573/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
03/2019/Tr-BXD 30/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Bộ Xây Dựng
Thông báo số 08/TB-BTC 29/07/2019 Thông báo điều chỉnh các nội dụng, thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Tiên Yên 08/8/1954 - 08/8/2019 UBND Huyện Tiên Yên
5349/UBND-TD2 29/07/2019 V/v giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Tươi, trú tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô UBND tỉnh Quảng Ninh
1870/UBND-VHTT 29/07/2019 Về việc phối hợp đón đoàn Famtrip khảo sát phát triển du lịch tại thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
175/KH-UBND 29/07/2019 KH truyền thông kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh
174/KH-UBND 29/07/2019 KH Triển khai thực hiện QĐ số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2019 - 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
5352/UBND-XD4 29/07/2019 V/v triển khai sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
Thông báo số 121/TB-UBND 26/07/2019 Thông báo về việc hoãn tổ chức Lế hội ẩm thực Gà Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
1817/SGDĐT-KHTC 26/07/2019 V/v rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, lập kế hoạch ngân sách năm 2020 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 24589
Đã truy cập: 13360629

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.