Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1285/LĐTBXH-VP 11/06/2019 V/v tham gia ý kiến về một số văn bản liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1285.signed.pdf
232/BC-UBND 06/06/2019 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
232bc_1.signed.pdf
60/TB-LĐTBXH 05/06/2019 Thông báo Chương trình công tác tháng 6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
60.signed.pdf
462/PGDĐT 05/06/2019 Tuyển sinh UBND Huyện Bình Liêu
20190605_073756_x.signed 462.pdf
164/BC-UBND 04/06/2019 Đề án di rời dân tổng thể UBND Huyện Bình Liêu
BC 164. KTHT.signed.pdf
221/BC-UBND 03/06/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
221bc_1.signed (1).pdf
226/BC-BCĐ 03/06/2019 Công tác thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
226bc_1.signed.pdf
227/BCUBND 03/06/2019 Rà soát, đánh giá thực trạng và phương án sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch UBND Thành phố Uông Bí
227bc_1.signed.pdf
102/UBND-TH5 31/05/2019 Thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
102.signed.pdf
103/UBND-TH5 31/05/2019 Thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
103.signed.pdf
3691/UBND-VX4 30/05/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư v/v "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" UBND tỉnh Quảng Ninh
3691.signed.pdf
216/BC-UBND 30/05/2019 Tiến độ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
216a_1.signed.pdf
217/BC-UBND 30/05/2019 Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương UBND Thành phố Uông Bí
217bc_1.signed.pdf
212/BC-UBND 29/05/2019 Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) UBND Thành phố Uông Bí
212bc_1.signed.pdf
214/BC-UBND 29/05/2019 6 tháng đầu năm 2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động 3766/CTr-UBND của UBND tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
214-BC_1.signed.pdf
207/BC-UBND 28/05/2019 Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
207bc_1.signed.pdf
208/BC-UBND 28/05/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay UBND Thành phố Uông Bí
208bc_1.signed.pdf
100/UBND-TH5 27/05/2019 Thông báo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
100.signed.pdf
566/UBND-NN 27/05/2019 Công văn số 566/UBND-NN của UBND huyện về việc chủ động phòng, chống mưa dông trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
CV 566-UBND.signed.pdf
210/BC-UBND 25/05/2019 Về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình GPMB thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng khu biệt thự Sông Uông, thành phố Uông Bí và dự án: Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
210bc_1.signed.pdf
809/STP-BTTP 22/05/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/0013/CĐ-CP Sở Tư Pháp
809.PDF
198/BC-UBND 22/05/2019 Về việc thống kê tiến độ xác định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
198bc_1.signed.pdf
193/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
193bc_1.signed.pdf
194/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
194bc_1.signed.pdf
98/UBND-QH1 20/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
98.signed.pdf
85/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 85/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 85-UBND.signed.pdf
84/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 84-UBND.signed.pdf
83/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 83/KH-UBND của UBND huyện về Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 83-UBND.signed.pdf
715/QĐ-LĐTBXH 17/05/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách cấp thực hiện chương trình (đợt 6) năm 2019 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động-TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
715.signed.pdf
96/UBND-NLN3 16/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
96.signed.pdf
94/UBND-TH5 16/05/2019 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
94.signed.pdf
906/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 906/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện Ba Chẽ và việc bình xét thi đua của các khối UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 906-UBND.signed.pdf
905/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 905-UBND.signed.pdf
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Chính phủ
VanBanGoc_42.signed.pdf
180/BC-UBND 16/05/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
180bc_1.signed.pdf
181/BC-UBND 15/05/2019 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
181bc_1.signed.pdf
1000/LĐTBXH-VP 15/05/2019 V/v đánh giá sự phù hợp với thực hiện dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1000.signed.pdf
91/UBND-TH4 14/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
91.signed (1).pdf
82/KH-UBND 14/05/2019 Kế hoạch 82/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 82-UBND.signed.pdf
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 834-UBND.signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 8745
Đã truy cập: 10788522

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.