Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5267/UBND-XD5 04/08/2020 V/v tập trung triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh - giai đoạn 3 UBND tỉnh Quảng Ninh
5267_signed.pdf
160/BC-UBND 04/08/2020 BC Tổng kết thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
160_signed_signed_signed_signed.pdf
5279/UBND-DL1 04/08/2020 Hỏa tốc: V.v triển khai các biện pháp chống dịch liên quan đến người nghi mắc COVID-19 ở tỉnh ngoài UBND tỉnh Quảng Ninh
5279_001_signed.pdf
5280/UBND-DL1 04/08/2020 Hỏa tốc: V/v triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5280_001_signed.pdf
153/BC-UBND 03/08/2020 BC tình hình thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, lâm nghiệp UBND tỉnh Quảng Ninh
153_signed.pdf
5208/UBND-GT1 03/08/2020 V/v đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
5208_signed.pdf
5222/UBND-VX2 03/08/2020 V/v thực hiện công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
5222_signed.pdf
5230/UBND-XD6 03/08/2020 Hỏa tốc: V/v triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone UBND tỉnh Quảng Ninh
5230_signed.pdf
13/CĐ-UBND 03/08/2020 Điện khẩn v/v tiếp tục thực nhiệm nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
13_001_signed.pdf
132/TB-UBND 03/08/2020 TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc ngày 29/7/2020 v/v kiểm điểm tiến độ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình Tập đoàn FLC triển khai, đầu tư, nghiên cứu các dự án trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
133/TB-UBND 03/08/2020 TB Lịch công tác của UBND tỉnh tháng 8 năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
133_signed (1).pdf
5238/UBND-TH5 03/08/2020 V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng II lên hạng I năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh
5238.pdf
5242/UBND-QLDD2 03/08/2020 V/v giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Danh Tuyên, trú tại thôn 12, xã Hạ Long, ông Phạm Thành Luân, và bà Từ Thị Múi trú tại khu 6, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
5242_signed.pdf
5256/UBND-TH2 03/08/2020 V/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 7/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
5256_signed.pdf
5263/UBND-TH4 03/08/2020 Hỏa Tốc: V/v khen thưởng trong triển khai chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
5263_signed.pdf
2695/QĐ-UBND 03/08/2020 V/v phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2695_signed.pdf
2696/QĐ-UBND 03/08/2020 V/v phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2696_signed.pdf
2700/QĐ-UBND 03/08/2020 V/v phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để bồi thường GPMB dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Texhong Hải Hà - giai đoạn 1 (phân kỳ 1.4), xã Quảng Yên, huyện Hải Hà UBND tỉnh Quảng Ninh
2700_signed.pdf
2728/QĐ-UBND 03/08/2020 V/v tạm thời phân công bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành Sở Văn hóa và Thể thao đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
2728_signed.pdf
152/BC-UBND 02/08/2020 Công tác ứng phó Bão số 2 trên địa bàn tỉnh QN đến 6h00 ngày 02/8/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
152_signed.pdf
5201/UBND-NLN3 01/08/2020 Chủ động ứng phó diễn biến Bão số 2 Sinlaku UBND tỉnh Quảng Ninh
5201._signed.pdf
128/TB-UBND 31/07/2020 (thay thế TB 126) Kết luận của UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
128_001_signed.pdf
5180/UBND-VX1 31/07/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 02 về tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
5180_signed.pdf
129/TB-UBND 31/07/2020 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Tập đoàn Vingroup báo cáo những tồn tại, vướng mắc cần phải giải quyết của các dự án đã và đang nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
129_signed.pdf
2569/LĐTBXH-VP 30/07/2020 V/v thực hiện tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17.07.2020-TON-CHI,-MUC-DICH-KHOI-TRUNG-UONG.xls
17.7.2020-TON-CHI,-MUC-DICH---KHOI-DIA-PHUONG.xlsx
CV 2569.signed (3).signed-1.signed.signed.pdf
2578/LĐTBXH-VP 30/07/2020 V/v gửi danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư PCI và DDCI tỉnh Quảng Ninh 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 2578.signed.signed.signed.signed.pdf
5157/UBND-XD6 30/07/2020 hỏa tốc: V/v đôn đốc nhập dữ liệu chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ kết nối với Trung tâm chỉ đạo điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
5157_signed.pdf
125/TB-UBND 30/07/2020 TB Ý kiến kết luận của đ/c Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh QN lần thứ V UBND tỉnh Quảng Ninh
125_001_signed.pdf
126/TB-UBND 30/07/2020 Kết luận của UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
126_signed.pdf
5160/UBND-VX4 30/07/2020 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh khẩu trang, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh
5160_001_signed.pdf
127/TB-UBND 30/07/2020 TB Kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
127_signed.pdf
2624/QĐ-UBND 30/07/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND tỉnh Quảng Ninh
2624_signed.pdf
146/BC-UBND 29/07/2020 BC sơ kết 05 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
146_signed.pdf
479/BC-HĐND 29/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
479. BCHDND_signed.pdf
DS TÔ TRƯỞNG 13 TỔ.doc
2609/QĐ-UBND 29/07/2020 V/v tặng Bằng khen cho 02 các nhân có thành tích xuất sắc đoạt giải Nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học năm 2019-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
2609_signed.pdf
2610/QĐ-UBND 29/07/2020 V/v tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
2610_signed.pdf
2611/QĐ-UBND 29/07/2020 V/v khen tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá ổ nhóm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá UBND tỉnh Quảng Ninh
2611_signed.pdf
2618/QĐ-UBND 29/07/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn /v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
2618_signed.pdf
15/UBNDQN 28/07/2020 V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 UBND tỉnh Quảng Ninh
15.pdf
5107/UBND-VX4 28/07/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII UBND tỉnh Quảng Ninh
5107_signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 25046
Đã truy cập: 19782153

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.