Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
98/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
98bc_1.signed.pdf
105/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
105bc_1.signed.pdf
96a/BC-UBND 19/03/2019 Tổng kết 05 thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá UBND Thành phố Uông Bí
96a_1.signed.pdf
97/BC-UBND 19/03/2019 Thực hiện kết luận 53-KL/TVV ngày 05/6/2009 của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
97bc_1.signed.pdf
537/LĐTBXH-VP 18/03/2019 Chính sách chất lượng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 537.signed.pdf
35/TB-LĐTBXH 18/03/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 35.signed.pdf
11/CV-KLo. 18/03/2019 Biểu trưng (Logo), đồng phục, thẻ tên, màu đặc trưng của hãng Taxi Ka Long
Taxi Ka Long.PDF
Taxi Ka Long.PDF_1.PDF
86/BC-UBND 15/03/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016 về ý kiến chỉ đạo của TT Tỉnh ủy về công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
86bc_1.signed.pdf
89/BC-UBND 15/03/2019 Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
89bc_1.signed.pdf
85/BC-UBND 15/03/2019 Tình hình triển khai và Kết quả thực hiện Quý I/2019 về chủ đè công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" ; Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
85bc_1.signed.pdf
41/BC-BCĐ 389 15/03/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
41bc_1.signed.pdf
01/CV-BL 15/03/2019 Biểu trưng (Logo), đồng phục, thẻ tên, màu đặc trưng của hãng Taxi Bắc Luân
Taxi Bắc Luân.PDF
Taxi Bắc Luân.PDF_1.PDF
158/KH-STTTT 14/03/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông; công tác thông tin và Truyền thông cấp huyện Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông
CVD 158 KH-STTTT.signed (1).pdf
1094/QĐ-UBND 14/03/2019 Về việc thành lập Đội cơ động xử lý ổ dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1094qđ_1.signed.pdf
509/KH-LĐTBXH 14/03/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
KH 509.signed.pdf
512/SLĐTBXH-LĐVL 14/03/2019 Thông báo Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 Bộ Lao động-TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 512.signed.pdf
513/SLĐTBXH-LĐVL 14/03/2019 về việc thông báo Thông tư số 19/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động-TBXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 513.signed.pdf
127/BC-STTTT 14/03/2019 Báo cáo kết quả quý I việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ Sở Thông tin và Truyền thông
CVDi 127 BC-STTTT.signed.pdf
103/TB-UBND 13/03/2019 Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
103tb_1.signed.pdf
557/UBND-QLĐT 13/03/2019 Về việc xác định diện tích chiếm dụng đất của dự án khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
557cv_1.signed.pdf
511/UBND-LĐTBXH 13/03/2019 Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg UBND Thành phố Uông Bí
511cv_1.signed.pdf
24/BCĐ 13/03/2019 Quy chế phối hợp giữa UBND và Khối Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
24.signed.pdf
489/KH-LĐTBXH 12/03/2019 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
KH 489.signed.pdf
351/QĐ-LĐTBXH 12/03/2019 Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
QD 351.signed.pdf
97/TB-UBND 12/03/2019 Kết luận của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban CT, các PCT UBND Thành phố ngày 08/3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
97_TB_1.signed.pdf
79/BC-UBND 11/03/2019 Kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018, tình hình kết quả thực hiện quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
79bc_1.signed.pdf
81/BC-UBND 11/03/2019 Công tác đấu thầy lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng dự án đất, mặt nước; Các dự án đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2015-2018 UBND Thành phố Uông Bí
81bc_1.signed.pdf
01/ĐK 11/03/2019 Biểu trưng (Logo), đồng phục, thẻ tên, màu đặc trưng của hãng Taxi Tiên Yên
Taxi Tiên Yên.PDF
78/BC-UBND 10/03/2019 Tình hình thực hiện Luật Thanh niên UBND Thành phố Uông Bí
78bc_1.signed.pdf
469/KH-LĐTBXH 08/03/2019 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
KH 469.signed.pdf
451/UBND-QLĐT 08/03/2019 Tham gia ý kiến phương án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải +131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
451cv_1.signed.pdf
73/BC-UBND 07/03/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
73bc_1_20190314083946540.signed.pdf
72a/BC-UBND 07/03/2019 Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển Kinh tế - Xa hội của thành phố Uông Bí giai đoạn 2015 - 2020 UBND Thành phố Uông Bí
72a_1.signed.pdf
58/KH-UBND 06/03/2019 Kế hoạch tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng "xã, phường, thị trấn văn minh" năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
58.signed.pdf
1211/UBND-GD 01/03/2019 Thực hiện chế độ báo cáo công tác dân vận chính quyền UBND tỉnh Quảng Ninh
1211.signed.pdf
258/STTTT-TTBCXB 28/02/2019 Tuyên truyền triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Thông tin và Truyền thông
258 STTTT-TTBCXB.signed.pdf
125/KH-STTTT 28/02/2019 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông
CVDi 125 KH-STTTT.signed KH phong chong tham nhung 2019.pdf
123/KH-STTTT 28/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông
CVDi 123 KH-STTTT.signed pho bien phap luat.pdf
830/QĐ-SGTVT 26/02/2019 QĐ vv công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ Hòn Gai đến Mông Dương và ngược lại Sở Giao Thông - Vận tải
830_QĐ.signed.pdf
280/PC-UBND 26/02/2019 Di chuyển hạ tầng ngầm các tuyến đường nội thị phục vụ việc mở rộng lòng đường Trần Phú, Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
280.signed.pdf
12345
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 19067
Đã truy cập: 8805860

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.