Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
83/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 83/KH-UBND của UBND huyện về Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 83-UBND.signed.pdf
715/QĐ-LĐTBXH 17/05/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách cấp thực hiện chương trình (đợt 6) năm 2019 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động-TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
715.signed.pdf
96/UBND-NLN3 16/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
96.signed.pdf
94/UBND-TH5 16/05/2019 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
94.signed.pdf
906/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 906/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện Ba Chẽ và việc bình xét thi đua của các khối UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 906-UBND.signed.pdf
905/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 905-UBND.signed.pdf
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Chính phủ
VanBanGoc_42.signed.pdf
180/BC-UBND 16/05/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
180bc_1.signed.pdf
181/BC-UBND 15/05/2019 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
181bc_1.signed.pdf
1000/LĐTBXH-VP 15/05/2019 V/v đánh giá sự phù hợp với thực hiện dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1000.signed.pdf
91/UBND-TH4 14/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
91.signed (1).pdf
82/KH-UBND 14/05/2019 Kế hoạch 82/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 82-UBND.signed.pdf
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 834-UBND.signed.pdf
160/BC-UBND, 161/BC-UBND 09/05/2019 - Báo cáo 160 : Kết quả chấm điểm chỉ số cải các hành chính các phòng ban chuyên môn thuộc thị xã và UBND các xa, phường năm 2018 - Báo cáo 161: Kết quả Chỉ số cải cách hành chính thị xã năm 2018, phương hướng khắc phục để nâng cao chỉ số cải các hành chính thị xã trong thời gian tới UBND Thị xã Quảng Yên
BC 160.signed.pdf
BC 161.signed.pdf
832/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 832-UBND.signed.pdf
172/UBND-KT 08/05/2019 Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố (Tính đến 16h ngày 07/5/2019) UBND Thành phố Uông Bí
172bc.signed.pdf
173/UBND 08/05/2019 Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
173bc_1.signed.pdf
168/BC-UBND 07/05/2019 Về quỹ đất 20% và việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị Yên Thanh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
168bc_1.signed.pdf
Số 894/QĐ-SYT 04/05/2019 Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y Tế
QĐ 894.signed.pdf
923/LĐTBXH-VP 04/05/2019 Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
923.signed.pdf
980/UBND-TCNV 03/05/2019 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
CV 980.1.signed.pdf
154/BC-UBND 02/05/2019 Tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 UBND Thành phố Uông Bí
154bc_1.signed.pdf
156/BC-UBND 02/05/2019 Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị UBND Thành phố Uông Bí
156bc_1.signed.pdf
1002/UBND-VHTT 02/05/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1002cv_1.signed.pdf
2854/UBND-TH4 26/04/2019 Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị UBND tỉnh Quảng Ninh
2854.signed.pdf
981/UBND-TC-NV 26/04/2019 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 UBND Thành phố Uông Bí
981cv_1.signed.pdf
730/UBND-VX1 24/04/2019 Phiếu chuyển văn bản số 1387/BVHTTDL-TCTDTT v/v đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
730.signed.pdf
Số 1713/QĐ-UBND 24/04/2019 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
QD1713.signed.pdf
855/LĐTBXH-VP 24/04/2019 V/v thông báo văn bản số 1064/LĐTBXH-BHXH ngày 18/3/2019 của Bộ Lao động-TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
855.signed.pdf
146/BC-UBND 22/04/2019 Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
146bc_1.signed.pdf
147/BC-UBND 22/04/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2019; Kết luận 288-KL/TU ngày 31/5/2018 về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 UBND Thành phố Uông Bí
147bc_1.signed.pdf
2595/UBND-QH1 20/04/2019 Cử cán bộ làm đầu mối để giúp thành viên hội đồng quy hoạch quốc gia trong việc triển khai lập Quy hoạch tổng thể quóc gia và Quy hoạch vùng UBND tỉnh Quảng Ninh
2595_002.signed.pdf
145/BC-UBND 19/04/2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
145bc_1.signed.pdf
1615/QĐ-UBND 19/04/2019 Tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
1615.signed.pdf
812/LĐTBXH-VP 19/04/2019 V/v báo cáo lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
812.signed.pdf
902/UBND-VHTT 18/04/2019 Về việc tổ chức Ngày hội xa đạp lần thứ 5 thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
902cv_1.signed.pdf
144/BC-UBND 18/04/2019 Về việc thực hiện Khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao tại thành phố Uông Bí tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035 UBND Thành phố Uông Bí
144bc_1.signed.pdf
1572/QĐ-UBND 17/04/2019 Sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1572.signed.pdf
2535/UBND-QH1 17/04/2019 Cử cán bộ làm đầu mối để giúp thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia trong việc triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng UBND tỉnh Quảng Ninh
2535.signed.pdf
137/BC-UBND 16/04/2019 Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình cơ quan hợp nhất Tổ chức - Nội vụ UBND Thành phố Uông Bí
137bc_1.signed.pdf
1234567
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 11398
Đã truy cập: 12069863

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.