Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
648/BC-HĐND 04/09/2019 áo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019 của Thường trực, các ban HĐND tỉnh và VĂn phòng HĐND tỉnh Quảng Ninh
648. BCHDND.signed.pdf
174/TB-UBND 04/09/2019 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh UBND tỉnh Quảng Ninh
174.signed.pdf
283/KH-ĐĐBQH 04/09/2019 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật trình kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV Đoàn ĐBQH tỉnh
283. KHÐBQH.signed.pdf
284/TB-ĐĐBQH 04/09/2019 Thông báo lịch công tác của Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tháng 9/2019 Đoàn ĐBQH tỉnh
284. ÐBQH.signed.pdf
3709/QĐ-UBND 04/09/2019 Tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu' giai đoạn 2014-2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
3709.signed.pdf
6374/UBND-TH5 04/09/2019 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng UBND tỉnh Quảng Ninh
6374.signed.pdf
175/TB-UBND 04/09/2019 v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đổ thải tại Tiểu khu 33 Than Thùng, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí UBND tỉnh Quảng Ninh
175.signed.pdf
158/UBND-QH1 04/09/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
158.signed.pdf
207/BC-UBND 04/09/2019 BC tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
207.signed.pdf
206/BC-UBND 03/09/2019 BC Tình hình đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
206.signed.pdf
6349/UBND-TD3 03/09/2019 V/v giải quyết nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Mao, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
6349.signed.pdf
550/VP 30/08/2019 QĐ v/v bổ sung nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
550.signed.pdf
172/TB-UBND 30/08/2019 V/v Thông báo lịch công tác của UBND tỉnh tháng 9/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
172.signed.pdf
632/HĐND-VHXH3 29/08/2019 V/v khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
632. HDND.signed.pdf
6260/UBND-MT 29/08/2019 V/v thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về việc kiểm tra việc bận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các dự án trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
6260.signed.pdf
3650/QĐ-UBND 29/08/2019 Tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3650.signed.pdf
6264/UBND-VX2 29/08/2019 V/v chúc thọ cho công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tròn 100 tuổi UBND tỉnh Quảng Ninh
6264.signed.pdf
6270/UBND-QLDD1 29/08/2019 V/v giải quyết vướng mắc GPMB hộ ông, bà Bùi Quang Muôn - Đỗ Thị Hà dự án quy hoạch điều chỉnh khu Công ty vận tải Ô Tô Quảng Ninh tại phường Cao Xanh UBND tỉnh Quảng Ninh
6270.signed.pdf
6276/UBND-GD 29/08/2019 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2019-2020 và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo UBND tỉnh Quảng Ninh
6276.signed.pdf
3617/QĐ-UBND 29/08/2019 V/v giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đào Văn Bằng, trú tại 48, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3617_001.signed.pdf
3619/QĐ-UBND 29/08/2019 V/v chúc thọ, tặng quà cho 57 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3619.signed.pdf
3620/QĐ-UBND 29/08/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ UBND tỉnh Quảng Ninh
3619.signed.pdf
26/BCH 28/08/2019 Theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp phòng chống bão số 4
26-BCH PCTT.signed.pdf
6226/QĐ-UBND 28/08/2019 V.v kiểm soát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
6226.signed.pdf
6229/UBND-TM1 28/08/2019 V/v tăng cường triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
6229.signed.pdf
6231/UBND-XD6 28/08/2019 V/v đảm bảo cấp điện dịp lễ Quốc khánh 02/9/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6231.signed(1).pdf
204/KH-UBND 28/08/2019 Triển khai thực hiện Đề án ' Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021' trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
204.signed.pdf
3616/QĐ-UBND 28/08/2019 V/v giải thể chốt kiểm soát liên ngành tại cầu Đá Bạc, thành phố Uông Bí UBND tỉnh Quảng Ninh
3616.signed.pdf
3608/QĐ-UBND 28/08/2019 Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
3608.signed.pdf
6190/UBND-VX1 27/08/2019 V/v tổ chức sự kiện Ngày hội ánh sáng và xứ sở ngàn hoa 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6190.signed.pdf
6194/UBND-VX2 27/08/2019 V/v tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6194.signed.pdf
06/CT-UBND 27/08/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyene, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn Tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
06.signed.pdf
374/BC-UBND 27/08/2019 Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung văn bản số 5589/UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm và thực hiện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
374bc_1.signed.pdf
2103/UBND-QLĐT 27/08/2019 Về việc tham gia ý kiến CTCP Xây dựng thủy lợi miền Đông Quảng Ninh xin chủ trường điều chỉnh Quy hoạch dự án: nhóm nhà ở tại khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
2103cv_1.signed.pdf
614/BC-HĐND 27/08/2019 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, chương trình công tác tháng 9/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đoàn ĐBQH và HĐND
614. BCHDND.pdf
6214/UBND-CN 27/08/2019 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1472-TB/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ninh
6214.signed.pdf
3591/QĐ-UBND 27/08/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
3591.signed.pdf
3596/QĐ-UBND 27/08/2019 Tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thành lập, tổ chức hoạt động và góp phần nâng cấp chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp UBND tỉnh Quảng Ninh
3596.signed.pdf
6164/UBND-GT1 26/08/2019 V/v xem xét, giải quyết đơn đề nghị của công dân UBND tỉnh Quảng Ninh
6164.signed.pdf
6168/UBND-XD4 26/08/2019 Vv kiểm tra xử lý thông tin việc lắp đặt thiết bị vệ sinh không đúng chất lượng tại dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
6168.signed.pdf
12345678TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 11682
Đã truy cập: 14184757

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.