Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
208/BC-UBND 28/05/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay UBND Thành phố Uông Bí
208bc_1.signed.pdf
100/UBND-TH5 27/05/2019 Thông báo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
100.signed.pdf
566/UBND-NN 27/05/2019 Công văn số 566/UBND-NN của UBND huyện về việc chủ động phòng, chống mưa dông trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
CV 566-UBND.signed.pdf
210/BC-UBND 25/05/2019 Về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình GPMB thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng khu biệt thự Sông Uông, thành phố Uông Bí và dự án: Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
210bc_1.signed.pdf
809/STP-BTTP 22/05/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/0013/CĐ-CP Sở Tư Pháp
809.PDF
198/BC-UBND 22/05/2019 Về việc thống kê tiến độ xác định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
198bc_1.signed.pdf
193/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
193bc_1.signed.pdf
194/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
194bc_1.signed.pdf
98/UBND-QH1 20/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
98.signed.pdf
85/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 85/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 85-UBND.signed.pdf
84/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 84-UBND.signed.pdf
83/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 83/KH-UBND của UBND huyện về Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 83-UBND.signed.pdf
715/QĐ-LĐTBXH 17/05/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách cấp thực hiện chương trình (đợt 6) năm 2019 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động-TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
715.signed.pdf
96/UBND-NLN3 16/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
96.signed.pdf
94/UBND-TH5 16/05/2019 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
94.signed.pdf
906/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 906/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện Ba Chẽ và việc bình xét thi đua của các khối UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 906-UBND.signed.pdf
905/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 905-UBND.signed.pdf
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Chính phủ
VanBanGoc_42.signed.pdf
180/BC-UBND 16/05/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
180bc_1.signed.pdf
181/BC-UBND 15/05/2019 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
181bc_1.signed.pdf
1000/LĐTBXH-VP 15/05/2019 V/v đánh giá sự phù hợp với thực hiện dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1000.signed.pdf
91/UBND-TH4 14/05/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
91.signed (1).pdf
82/KH-UBND 14/05/2019 Kế hoạch 82/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
KH 82-UBND.signed.pdf
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 834-UBND.signed.pdf
10/05/2019 10/05/2019 V/v tiếp tục sử dụng lại một số hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đối với Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn UBND tỉnh Quảng Ninh
3164.signed(1).pdf
3164/UBND-CN 10/05/2019 V/v tiếp tục sử dụng lại một số hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đối với Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn UBND tỉnh Quảng Ninh
3164.signed.pdf
160/BC-UBND, 161/BC-UBND 09/05/2019 - Báo cáo 160 : Kết quả chấm điểm chỉ số cải các hành chính các phòng ban chuyên môn thuộc thị xã và UBND các xa, phường năm 2018 - Báo cáo 161: Kết quả Chỉ số cải cách hành chính thị xã năm 2018, phương hướng khắc phục để nâng cao chỉ số cải các hành chính thị xã trong thời gian tới UBND Thị xã Quảng Yên
BC 160.signed.pdf
BC 161.signed.pdf
832/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
QĐ 832-UBND.signed.pdf
1941/QĐ-UBND 09/05/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán; Xét nghiệm bệnh động vật thủy sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú Y UBND tỉnh Quảng Ninh
1941.signed.pdf
172/UBND-KT 08/05/2019 Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố (Tính đến 16h ngày 07/5/2019) UBND Thành phố Uông Bí
172bc.signed.pdf
173/UBND 08/05/2019 Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
173bc_1.signed.pdf
168/BC-UBND 07/05/2019 Về quỹ đất 20% và việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị Yên Thanh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
168bc_1.signed.pdf
Số 894/QĐ-SYT 04/05/2019 Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y Tế
QĐ 894.signed.pdf
923/LĐTBXH-VP 04/05/2019 Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
923.signed.pdf
980/UBND-TCNV 03/05/2019 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
CV 980.1.signed.pdf
154/BC-UBND 02/05/2019 Tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 UBND Thành phố Uông Bí
154bc_1.signed.pdf
156/BC-UBND 02/05/2019 Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị UBND Thành phố Uông Bí
156bc_1.signed.pdf
1002/UBND-VHTT 02/05/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1002cv_1.signed.pdf
2854/UBND-TH4 26/04/2019 Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị UBND tỉnh Quảng Ninh
2854.signed.pdf
981/UBND-TC-NV 26/04/2019 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 UBND Thành phố Uông Bí
981cv_1.signed.pdf
123456789TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3009
Đã truy cập: 13212940

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.