Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
6596/UBND-NLN3 12/09/2019 V/v thực hiện trồng rừng thay thế năm 2019 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
6596.signed.pdf
6598/UBND-NLN3 12/09/2019 V/v thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
6598.signed.pdf
6600/UBND-XD6 12/09/2019 V.v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ vận hành Trung Trung tâm điều hành Thành phố thông minh UBND tỉnh Quảng Ninh
6600.signed.pdf
6604/UBND-TH6 12/09/2019 V/v báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm ký 2015-2020 về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh nhiệm ký 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
6604.signed.pdf
BC Đánh giá kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh QN năm 2019 12/09/2019 BC Đánh giá kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh QN năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
215.signed.pdf
214/BC-UBND 12/09/2019 BC Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2017 - 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
214.signed.pdf
217/BC-UBND 12/09/2019 BC tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
217.signed(1).pdf
165/UBND-XD2 12/09/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
165.signed.pdf
218/BC-UBND 12/09/2019 BC Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong Quý III năm 2019 của tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
218.signed.pdf
6552/UBND-VX2 11/09/2019 V/v đăng Thư chúc Tết Trung thu 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Đơn vị khác
6552.signed.pdf
6554/UBND-XD6 11/09/2019 V/v triển khai chương tình tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường tiểu học năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6554.signed.pdf
211/KH-UBND 11/09/2019 KH Triển khai Đề án "Thống kê khu kinh tế chưa được quan sát" trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
211.signed.pdf
213/BC-UBND 11/09/2019 BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
213.signed.pdf
179/TB-UBND 11/09/2019 TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Tập đoàn VinGroup báo cáo về tiến độ thực hiện dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
179.signed.pdf
19/BC-TTHCC 10/09/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
BC 19 - BC kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019.signed.pdf
209/BC-UBND 10/09/2019 BC kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
209.signed(1).pdf
6523/UBND-NLN3 10/09/2019 V/v thực hiện nhiệm vụ bảo tồn lợn Móng Cái dưới dạng tinh dịch đông lạnh, phôi đông lạnh; tái tạo đàn lợn Móng Cái bằng thụ tinh nhân tạo và cấy truyền phôi UBND tỉnh Quảng Ninh
6523.signed(1).pdf
6531/UBND-QLDD3 10/09/2019 Vv giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Bình Dương Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group UBND tỉnh Quảng Ninh
6531.signed.pdf
6546/UBND-GT1 10/09/2019 V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường tránh lối mở Phò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
6546.signed.pdf
212/BC-UBND 10/09/2019 BC tình hình, kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
212.signed.pdf
211/BC-UBND 10/09/2019 BC kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
211.signed(1).pdf
6530/UBND-TH6 10/09/2019 V/v yêu cầu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6530.signed.pdf
163/UBND-XD6 10/09/2019 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
163.signed.pdf
07/CT-UBND 09/09/2019 V/v tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
07.signed.pdf
6485/UBND-GT1 09/09/2019 V/v đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Quan lạn, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
6485.signed(1).pdf
6487/UBND-XD5 09/09/2019 V/v đầu tư một số dự án nhà ở khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Hoành Bồ UBND tỉnh Quảng Ninh
6487.signed(1).pdf
6492/UBND-NC 09/09/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay UBND tỉnh Quảng Ninh
6492.signed.pdf
6509/UBND-TH5 09/09/2019 V/v triển khai tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
6509.signed(1).pdf
6511/UBND-TH5 09/09/2019 V/v thông báo điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
6511.signed(1).pdf
3781/QĐ-UBND 09/09/2019 Thành lập Ban chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển UBND tỉnh Quảng Ninh
3781.signed.pdf
190 /KH-UBND 09/09/2019 Kế hoạch thực hiện quyết định số 2348 /QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới UBND Thị xã Đông Triều
190 KH.signed.pdf
162/UBND-GT1 09/09/2019 Thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Giao thông vận tải UBND tỉnh Quảng Ninh
162.signed.pdf
159/UBND-VX1 06/09/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
159.signed.pdf
290/ĐĐBQH-DBQH1 06/09/2019 V/v đề nghị ĐBQH nghiên cứu để tham gia ý kiến tại các phiên thảo luận của QH về các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 8 Đoàn ĐBQH tỉnh
290. ÐBQH.signed.pdf
177/TB-UBND 06/09/2019 TB Kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu - PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT thành các Công ty cổ phần UBND tỉnh Quảng Ninh
177.signed.pdf
6456/UBND-TM4 06/09/2019 V/v đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục Đơn vị khác
6456.signed.pdf
6443/UBND-QLDD2 06/09/2019 V/v giải quyết vướng mắc tái định cư cho hộ nhiều thế hệ trên địa bàn huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
6443.signed.pdf
6438/UBND-XD4 06/09/2019 V/v thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cà, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ UBND tỉnh Quảng Ninh
6438.signed.pdf
6440/UBND-XD4 06/09/2019 V/v thực hiện dự án Cảng hàng hóa tổng hợp tại cụm cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần đầu tư Hải Dương HD UBND tỉnh Quảng Ninh
6440_001.signed(1).pdf
6441/UBND-DL2 06/09/2019 V/v phối hợp xây dựng, triển khai phương án kích cầu du lịch mùa thấp điểm UBND tỉnh Quảng Ninh
6441.signed.pdf
123456789TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7404
Đã truy cập: 14769092

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.