Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
11/QĐ-UBND 06/01/2020 Về việc tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể thuộc Khối thi đua các Doanh nghiệp Thương mại - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
11_signed (1).pdf
12/QĐ-UBND 06/01/2020 Về việc tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể thuộc Khối thi đua các cơ quan Quản lý có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
12_signed.pdf
13/QĐ-UBND 06/01/2020 Nguyễn Văn Thắng; Đặng Huy Hậu; Vũ Thị Thu Thủy; Cao Tường Huy; Bùi Văn Khắng; Vũ Văn Hợp; Nguyễn Thị Kim Phượng; Nguyễn Huy Thắng; Nguyễn Thị Ngân; Lê Quang Ngọc; Vũ Văn Chiến; Nguyễn Văn Tú UBND tỉnh Quảng Ninh
13_signed.pdf
19/QĐ-UBND 06/01/2020 Nguyễn Văn Thắng; Đặng Huy Hậu; Vũ Thị Thu Thủy; Cao Tường Huy; Bùi Văn Khắng; Vũ Văn Hợp; Nguyễn Thị Kim Phượng; Nguyễn Huy Thắng; Nguyễn Thị Ngân; Vũ Tất Bằng; Vũ Sơn Hà; Bùi Thị Hồng Hạnh UBND tỉnh Quảng Ninh
19_signed.pdf
03/TB-LĐTBXH 06/01/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 03.signed.pdf
02/BCS 04/01/2020 BC v/v vị trí quy hoạch Cảng cá gắn với chợ đầu mối tại khu vực cảng Nam Cầu Trắng để phục vụ di chuyển bến cá tại vị trí cầu Bài Thơ 1 UBND tỉnh Quảng Ninh
02_signed (1).pdf
05/UBND-NLN3 03/01/2020 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
05_signed.pdf
28/UBND-VX1 03/01/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 - CT /TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Canh Tý 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
28_signed.pdf
12/UBND-XD6 03/01/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
12_signed.pdf
21/UBND-TM1 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
21_signed(1).pdf
22/UBND-TM1 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
22_signed.pdf
24/UBND-CN 03/01/2020 V/v kiểm tra, làm rõ việc hút cát trái phép trên tuyến sông Hốt đoạn giáp ranh phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên và phường Đại Yên, Tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
24_signed.pdf
2/KH-UBND 03/01/2020 KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người dùng trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
02_signed.pdf
45/UBND-TD4 03/01/2020 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Nhu cùng một số hộ dân tổ 9A, khu 5B, phường Hà Tu, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
45_signed.pdf
48/UBND-NLN3 03/01/2020 V/v thực hiện kết luận của D/c Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban công tác tháng với Bí thư các địa phương UBND tỉnh Quảng Ninh
48_signed.pdf
49/UBND-TD1 03/01/2020 V.v giải quyết đề nghị của bà Vũ Thị Phụng tỉnh Bắc Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
49_signed.pdf
53/UBND-TD4 03/01/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Tại, trú tại tổ 6, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
53_signed.pdf
33/UBND-XD6 03/01/2020 V/v tăng cương bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
33_signed (1).pdf
10/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 05 tập thể thuộc Khối thi đua Văn hóa - Xã hội có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
10_signed.pdf
1 01/01/2020 Kho bạc Nhà nước tỉnh
Công khai số liệu giải ngân vốn ĐTXDCB.pdf.PDF
267/TB-UBND 31/12/2019 V/v phân công lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, phụ trách bổ sung các lĩnh vực công tác thay bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ trong thời gian chờ kiện toàn bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
9536/UBND-NV 31/12/2019 V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 358-KH/TU ngày 14/11/2019 của Ban THường vụ Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ninh
9536_signed.pdf
9540/UBND-TD5 31/12/2019 Vv phân công giải quyết kiến nghị của Cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII UBND tỉnh Quảng Ninh
9540_signed.pdf
9541/UBND-NLN1 31/12/2019 V/v thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
449_TB-VPCP_30122019_1-signed.pdf
9541_signed.pdf
9544/UBND-TM1 31/12/2019 V/v tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
9544_signed.pdf
9556/UBND-TD1 31/12/2019 V/v giải quyết kiến nghị của một số hộ dân thôn Núi Đanh, xã Tiền An UBND tỉnh Quảng Ninh
9556_signed.pdf
5618/QĐ-UBND 31/12/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5618_signed.pdf
5615/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Hải Hà theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5615_signed.pdf
5588/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
5588_signed.pdf
989/QĐ-HĐND 31/12/2019 Quyết định v/v tiếp nhận và phân công nhiệm vụ bà Bùi Thị Thu Hà, ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
989.pdf
993/HĐND 31/12/2019 Báo cáo kết quả công tác giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
993.BC.pdf
290/BC-LĐTBXH 31/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 290.signed.signed.pdf
2995/LĐTBXH-VP 30/12/2019 V/v cung cấp thông tin thực hiện chính sách, pháp luật để xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 2995.signed.signed.pdf
121/BCĐ 26/12/2019 TB Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
121.signed.pdf
260/TB-UBND 26/12/2019 TB Kết luận của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) và công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
260.signed.pdf
9388/UBND-NC 25/12/2019 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù UBND tỉnh Quảng Ninh
9388.signed.pdf
5427/QĐ-UBND 25/12/2019 V/v giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Đức, trú tại tổ 8, khu 1, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
5427_001.signed.pdf
5428/QĐ-UBND 25/12/2019 V/v giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Nguyễn Công Kế, Trần Pẩu, Lê Thị Tâm, Lê Thị Sửu, cùng trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Văn phòng UBND tỉnh
5428.signed.pdf
5429/QĐ-UBND 25/12/2019 V.v giao xác minh nội dung kiếu nại của các ông Hà Đức Tài, trú tại tổ 7, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
5429.signed.pdf
40/BC-LĐTBXH 25/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện cổng thông tin thành phần năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 283.signed.signed.pdf
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 48984438.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.