Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1696/QĐ-UBND 25/05/2020 Vv tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân thuộc UBND thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1696_signed.pdf
84/BC-UBND 22/05/2020 BC Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
84_signed (1).pdf
3394/UBND-TH5 22/05/2020 V/v thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3394_signed.pdf
3374/UBND-XD6 22/05/2020 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh
3374_signed.pdf
1673/QĐ-UBND 22/05/2020 V/v tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1673_signed.pdf
492/BC-UBND 22/05/2020 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
492BC_1.signed.pdf
1653/QĐ-UBND 21/05/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phương Thị Hợi, trú tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn UBND tỉnh Quảng Ninh
1653_signed.pdf
16/2020/QĐ-UBND 21/05/2020 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
16_signed.pdf
1652/QĐ-UBND 21/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thị xã Đông Triều UBND tỉnh Quảng Ninh
1652_signed.pdf
1654/QĐ-UBND 21/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1654_signed.pdf
484/BC-UBND 20/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 20/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
484bc_1.signed.pdf
1666/QĐ-UBND 20/05/2020 V.v ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
1666_signed.pdf
1625/QĐ-UBND 20/05/2020 Phê duyệt Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp nâng lên mức độ 4 và Danh sách các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh được kết nối lên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1625_signed.pdf
1626/QĐ-UBND 20/05/2020 Thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án Đô Thị công nghiệp thành phố thông minh tại tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1626_signed.pdf
1627/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III (dự án điều chỉnh) tại phường Mông Dương, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1627_signed (1).pdf
1628/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
1628_signed.pdf
1629/QĐ-UBND 20/05/2020 Chúc thọ, tặng quà cho 31 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dịp Ngày người cao tuổi Việt Nam 06/6/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1629_signed.pdf
1631/QĐ-UBND 20/05/2020 Vv phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương (giai đoạn 1) tại phường Ninh Dương thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
1631_signed.pdf
93/TB-UBND 20/05/2020 TB kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng KCN Việt Hưng, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
93_signed.pdf
92/TB-UBND 20/05/2020 TB Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
92_signed.pdf
1645/QĐ-UBND 20/05/2020 V.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1645_signed.pdf
1643/QĐ-UBND 20/05/2020 V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng chuyên mục đặc thù bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình quốc gia của Sở Thông tin và Truyền thông UBND tỉnh Quảng Ninh
1643_signed.pdf
1644/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ công trình Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1644_signed.pdf
1642/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1642_signed.pdf
1641/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1641_signed.pdf
1633/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên nghĩa trang Gốc Khế, phường Hà Tu, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1633 thay_signed.pdf
1632/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt giá thuê đất cụ thể làm căn cứ tình tiền thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích 1.436.229,9 m2 đất cho Công ty cổ phần T&H Hạ Long để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng sân Golf Tuần Châu tại phường Tuần Châu, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1632_signed.pdf
3290/UBND-DL1 19/05/2020 V/v bố trí cách ly tập trung người từ nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
3290_signed.pdf
265/QĐ-HĐND 19/05/2020 Quyết định sửa đổi phân công nhiệm vụ lãnh đạo và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh QN khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Nhờ Văn thư các địa phương gửi đến TT và Ban KTXH giúp) Đoàn ĐBQH và HĐND
265. HDND_signed.pdf
83/BC-UBND 19/05/2020 BC Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh QN và đề xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
83_signed (2).pdf
3295/UBND-XD6 19/05/2020 V/v triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 12/02/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3295_signed.pdf
1614.1/QĐ-UBND 19/05/2020 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh (Gửi lại thay thế vb cũ) UBND tỉnh Quảng Ninh
1614thay_signed.pdf
1615/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v phê duyệt quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đề thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1615_signed.pdf
481/BC-UBND 19/05/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về viêc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
481bc_1.signed.pdf
1610/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh dự án Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1610_signed.pdf
1611/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v công nhận kết quả Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1611_signed.pdf
1613/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v công nhận kết quả trúng tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1613_signed.pdf
1614.2/QĐ-UBND 19/05/2020 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1614_signed.pdf
1618/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Quảng Ninh
1618_signed.pdf
475/BC-UBND 18/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 18/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
475bc_1.signed.pdf
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 12978
Đã truy cập: 19196128

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.