Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
6214/UBND-CN 27/08/2019 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1472-TB/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ninh
6214.signed.pdf
3591/QĐ-UBND 27/08/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
3591.signed.pdf
3596/QĐ-UBND 27/08/2019 Tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thành lập, tổ chức hoạt động và góp phần nâng cấp chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp UBND tỉnh Quảng Ninh
3596.signed.pdf
6164/UBND-GT1 26/08/2019 V/v xem xét, giải quyết đơn đề nghị của công dân UBND tỉnh Quảng Ninh
6164.signed.pdf
6168/UBND-XD4 26/08/2019 Vv kiểm tra xử lý thông tin việc lắp đặt thiết bị vệ sinh không đúng chất lượng tại dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
6168.signed.pdf
6177/UBND-XD4 26/08/2019 V.v điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6177.signed.pdf
113/BC-ĐĐHĐND 26/08/2019 Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
113. BCDÐ.signed.pdf
3584.1/QĐ-UBND 26/08/2019 GỬI LẠI THAY THẾ VB TRƯỚC DO SỬA ĐIỀU 2: V/v phê duyệt duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối quốc lộ 18 với tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
3584_001.signed.pdf
2089/UBND-TCKH 26/08/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn xây dựng doanh trại của sư đoàn PK 363/QCPK-KP tại tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
2089cv_1.signed.pdf
532/VP-VX1 26/08/2019 V/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
532.signed.pdf
6095/UBND-CN 23/08/2019 V/v kiểm tra xác minh phản ánh của báo chí về việc tập kết "cát xốp" trái phép tại thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
6095.signed.pdf
6141/UBND-XD5 23/08/2019 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn các địa phương UBND tỉnh Quảng Ninh
6141.signed.pdf
6135/UBND-TH6 23/08/2019 V/v triển khai các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh và đăng lý nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6135.signed.pdf
6136/UBND-TH6 23/08/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 30/7/20119 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6136.signed.pdf
6114/UBND-TD4 23/08/2019 V/v giải quyết nội dung kiến nghị của bà Vương Thị Bích Việt, trú tại thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (ủy quyền cho ông Đỗ Huy Hoàng) UBND tỉnh Quảng Ninh
6114.signed.pdf
6099/UBND-XD4 23/08/2019 V/v quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
6099.signed.pdf
6100/UBND-XD4 23/08/2019 Vv kiểm tra an ninh các thiết bị công nghệ thông tin tại công trình Trung tâm phục vụ hành chính công UBND tỉnh Quảng Ninh
6100.signed.pdf
3560/QĐ-UBND 23/08/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngãi, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3560.signed.pdf
3558/QĐ-UBND 23/08/2019 V.v phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh
3558.signed.pdf
3553/QĐ-UBND 23/08/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Đại Xuân, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3553.signed.pdf
3554/QĐ-UBND 23/08/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm mô hình thực tập phòng tiền lâm sàng của Trường Cao đẳng Y tế Quảng ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3554.signed.pdf
3547/QĐ-UBND 23/08/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Quảng, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3547.signed.pdf
362/BC-UBND 23/08/2019 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh đối với chỉ số chi phí không chính thức và Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
362bc_1.signed.pdf
3545/QĐ-UBND 23/08/2019 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Chợ trung tâm Hải Hà tại 2 Thôn 1, xã Quảng Trung, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh của Ban Quản lý chợ trung tâm Hải Hà 2 UBND tỉnh Quảng Ninh
3547.signed.pdf
252/KH-ĐĐBQH 22/08/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL UBND tỉnh Quảng Ninh
252. ÐBQH.signed.pdf
6084/UBND-TH5 22/08/2019 /v triển khai Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố UBND tỉnh Quảng Ninh
6084.signed.pdf
358/BC-UBND 22/08/2019 Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 UBND Thành phố Uông Bí
358bc_1.signed.pdf
523/VP 22/08/2019 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 14 - 23/8/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới UBND tỉnh Quảng Ninh
523.signed.pdf
249/ĐĐBQH-DBQH3 21/08/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
249. DBQH.signed(1).pdf
250/ĐĐBQH-DBQH3 21/08/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL (gửi ĐBQH) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
250. DBQH.pdf
6015/UBND-GD 21/08/2019 V/v cho phép Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
6015.signed.pdf
199/KH-UBND 21/08/2019 KH Triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông UBND tỉnh Quảng Ninh
199.signed.pdf
198/BC-UBND 21/08/2019 BC đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
198.signed.pdf
6062/UBND-MT 21/08/2019 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1472-TB/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
6062.signed.pdf
3523/QĐ-UBND 21/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc vịnh Bắc Bộ tại huyện Cô Tô UBND tỉnh Quảng Ninh
3523.signed.pdf
76/BCĐ 21/08/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
76.signed.pdf
3524/QĐ-UBND 21/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão huyện Cô Tô giai đoạn 2 UBND tỉnh Quảng Ninh
3524.signed.pdf
6055/UBND-NLN3 21/08/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
6055.signed.pdf
3515/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trường Đại học FLC tại các phường Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3515.signed.pdf
3520/QĐ-UBND 21/08/2019 V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3520.signed.pdf
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7364
Đã truy cập: 14769052

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.