Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
2965/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của ông, bà phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2964/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Doanh, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2963/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của ông Trịnh Minh Thành, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4353/QĐ-UBND 20/11/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quý, trú tại tổ 2B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2925/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Trần Thị Liên, trú tại tổ 12, khu 3A, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2926/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Lềnh Thị Kim Hoa, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2927/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Ngọ Ngọc Trung, trú tại tổ 3, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2928/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Thắm, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2929/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Am, trú tại tổ 39, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2922/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọ, đại diện một số hộ dân trú tại tổ 9, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7900/UBND-TD1 19/11/2020 Giải quyết đề nghị của bà Lê Thị Quế, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4314/QĐ-UBND 19/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Liên trú tại tổ 64, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4313/QĐ-UBND 19/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hùng, trua tị tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7899/UBND-TD4 18/11/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Chính, trú tại tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4273/QĐ-UBND 16/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng - dại diện Công ty TNHH MTV gốm sứ mỹ nghệ Hoàng Yến địa chỉ tại tổ 4, khu 12, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4161/QĐ-UBND 09/11/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của một số công dân nguyên là xã viên HTX rau Chiến Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7570/UBND-TD4 06/11/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hạnh, trú tại tổ 2, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2729/UBND-TD2 02/11/2020 Chuyển đơn của ông, bà: Đinh Văn Nhuận, Nguyễn Văn Hào, Dương Văn Voòng, Nguyễn Văn Thơ đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
4061/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung của bà Nguyễn Thị Tuyến, trú tại tổ 4B, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4062/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông bà: Phạm Văn Lạp, Bùi Thị Tiệp, trú tại tổ 6, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4063/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Ngô Văn Luấn, trú tại tổ 3, khu 6, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2663/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Tơ, trú tại khu 5, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2664/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Truyện, trú tại khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2665/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Khuê, trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2666/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Liên, trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2667/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn củaông Nguyễn Quang Chung, trú tại khu 3A, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2668/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Đỗ Xuân Vì, trú tại khu 9b, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2669/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Trần Văn Trại, trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2648/UBND-TD4 26/10/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Oanh, trú tại tại 4, khu 6, phường Hồng Hà đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
4014/QĐ-UBND 26/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Đình Tường trú tại tổ 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4015/QĐ-UBND 26/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mậu trú tại tổ 3, khu 1B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2632/UBND-TD3 23/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Chi, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7171/UBND-TD1 23/10/2020 Giải quyết khiếu nại của các ông: Bùi Đức Dưỡng và Hoàng Đức Tuấn thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2649/UBND-TD4 23/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Khánh Thu, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hồng Hà đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
3987/QĐ-UBND 22/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luật trú tại tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2610/UBND-TD3 21/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Hường, trú tại tổ 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2608/UBND-TD3 20/10/2020 Chuyển đơn của ông Đồng Xuân Ba, trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3941/QĐ-UBND 16/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thế Minh Sơn trú tại tổ 5, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3949/QĐ-UBND 15/10/2020 Giải quyết khiếu nại của ông, bà Phạm Đức Thuyết - Nguyễn Thị Loan, trú tại tổ 7, khu 5, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
7046/UBND-TD1 15/10/2020 Giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Hải Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2549/UBND-TD4 14/10/2020 Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Trường, trú tại tổ 7, khu 5, phường Hà Lầm đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
3849/QĐ-UBND 09/10/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuấn, trú tại tổ 23, khu 3, phường Cao Thắng (địa chỉ tạm trú tại tổ 10, khu 4, phường Trần Hưng, Đạo) thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3820/QĐ-UBND 06/10/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đào Viết Tíu, trú tại tổ 76, khu 9, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3821/QĐ-UBND 06/10/2020 Giải quyết khiếu nại của 07 hộ dân, trú tại 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
6771/UBND-TD4 05/10/2020 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trúc, tổ 5B, khu 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3761/QĐ-UBND 30/09/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Cao Xuân Quốc , trú tại tổ 9, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2305/UBND-TD3 22/09/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Hỡi, khu 2, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2306/UBND-TD3 22/09/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Hiến, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2307/UBND-TD3 22/09/2020 Chuyển đơn của các ông Đỗ Mạnh Hà, Phạm Tuấn Long, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2308/UBND-TD3 22/09/2020 Chuyển đơn của các ông Đoàn Duyệt một số hộ dân tổ 3B, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
12345...Cuối cùng
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 5600
Đã truy cập: 22834677

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.