Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
3496/QĐ-UBND 09/09/2020 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hương trú tại tổ 4, khu 5, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2145/UBND-TD3 08/09/2020 Chuyển đơn của bà Lê Thị Vy, khu 2, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2147/UBND-TD3 08/09/2020 Chuyển đơn của 17 hộ dân, trú tại tổ 9c, khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2123/UBND-TD4 07/09/2020 Chuyển đơn của ông Lê Văn Tài, trú tại tổ 3, khu 1, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long đến Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
2124/UBND-TD3 07/09/2020 Chuyển đơn của bà Vũ Thị Mai, khu 1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2125/UBND-TD3 07/09/2020 Chuyển đơn của ông Lê Minh Cường, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
6111/UBND-TD1 07/09/2020 Giải quyết đề nghị của bà Tạ Thị Cốm thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3449/QĐ-UBND 04/09/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phố, trú tại tổ 5, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2080/UBND-TD3 03/09/2020 Chuyển đơn của các bà: Hoàng Thị Bộ, Hoàng Thị Ánh, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3403/QĐ-UBND 03/09/2020 Thu hồi Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh "V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Phong, trú tại tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long' UBND tỉnh Quảng Ninh
3348/QĐ-UBND 31/08/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Quy, trú tại số 508, đường Vũ văn Hiếu, phường hà Tu, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3349/QĐ-UBND 31/08/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê văn Quyết, trú tại tổ 8,khu 5,phường Hà lầm, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2009/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Mai Thanh Ngọc, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2008/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Mai Công Thực, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2007/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của bà Trịnh Thị Xinh, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5903/UBND-TD1 27/08/2020 Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Truyền thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5902/UBND-TD1 27/08/2020 Khảo sát lại giá đất cụ thể đối với thửa đất của họ ông Nguyễn Văn Mừng thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5904/UBND-TD1 27/08/2020 Giải quyết vụ án hành chính của ông Nguyễn Văn Kiên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2016/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Nguyệt, khu dân cư Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2017/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Trịnh Minh San, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2014/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Cúc và một số hộ dân, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2015/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Trần Văn Huệ, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3297/QĐ-UBND 27/08/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Quang San trú tại tổ 1, khu 6, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3298/QĐ-UBND 27/08/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Vân, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2027/UBND-TD2 27/08/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Liên đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
5836/UBND-TD1 26/08/2020 Giải quyết đề nghị của 21 hộ dân, tổ 16, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5835/UBND-TD1 26/08/2020 Giải quyết đề nghị của ông Phạm Ngọc Tài thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5834/UBND-TD1 26/08/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Độ, Tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2000/UBND-TD1 26/08/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Duyên , trú tại Tổ 19c, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1971/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của Bà Bùi Thị Khánh, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1972/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của Ông Lê văm Mến, khu 4, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1973/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của bà Lê Thị Vy và 11 hộ dân khu 2, phường Việt Hưng, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1974/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Mâng, khu 2, Phường Việt Hưng, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1970/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của Bà Bùi Thị Quý, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3249/QĐ-UBND 24/08/2020 Giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Hữu Hùng, trú tại tổ 2, khu 4D, phường Hồng Hải thành phố Hạ Long và ông Nguyễn Hữu Kha, trú tại tổ 75, khu 5B, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3250/QĐ-UBND 24/08/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Loan, trú tại tổ 6, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (lần dầu) UBND tỉnh Quảng Ninh
3251/QĐ-UBND 24/08/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Ngô Văn Tại, trú tại tổ 6, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (lần đầu) UBND tỉnh Quảng Ninh
3253/QĐ-UBND 24/08/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hạnh trú tại tổ 2, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5691/UBND-TD4 20/08/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Vũ Bá Quy, tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ long UBND tỉnh Quảng Ninh
5695/UBND-TD1 20/08/2020 Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1900/UBND-TD3 18/08/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Đáy, khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1901/UBND-TD3 18/08/2020 Chuyển đơn của ông, bà: Nguyễn Thị Đảm, Nguyễn Thị Dóc, Phạm Thị The, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3004/QĐ-UBND 14/08/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông ĐInh Văn Thủy trú tại tổ 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1844/UBND-TD3 12/08/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Dĩnh, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1843/UBND-TD3 12/08/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Khắc Lục, khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1819/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của ông Hoàng Tuấn Anh, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1799/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Quảng, trú tại khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1800/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Ri, khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1801/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1802/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của bà Triệu Thị Hà, khu 3, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
12345...Cuối cùng
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7570
Đã truy cập: 21004836

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.