Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
2962/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của 17 hộ dân, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2980/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của các ông Nguyễn Văn Tưởng, khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4270/QĐ-UBND 16/11/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hưng, trú tại thôn 7, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4276/QĐ-UBND 16/11/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Thăng, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4274/QĐ-UBND 16/11/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huynh, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2878/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Đinh Đức Giáo, khu Khe Nước, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2881/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của bà Dương Thị Huệ, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2882/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2883/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Lê, trú tại khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2884/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của các ông, bà trú tại thôn Bãi 4, xã Tiền An và khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2885/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Đinh Quang Chung, trú tại khu 2, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2886/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Đoàn Văn Bắc, trú tại thôn 5, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2887/UBND-TD3 16/11/2020 Chuyển đơn của ông Đoàn Thị Loan, trú tại khu 9, đường 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
7509/UBND-TD3 05/11/2020 Giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần nhôm thép Việt Pháp UBND tỉnh Quảng Ninh
7464/UBND-TD3 02/11/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của ông, bà; Phạm Văn Việt, Đàm Thị Ả, Vũ Thị Ánh UBND tỉnh Quảng Ninh
7284/UBND-TD3 26/10/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của HTX sản xuất dịch vụ Nông - Lâm ngư nghiệp Yên Đông, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2631/UBND-TD3 23/10/2020 Chuyển đơn của bà Định Thị Xuyến, trú tại khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3924/QĐ-UBND 15/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Sỹ Đồng trú tại khu 6, phường Hà An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
7005/UBND-TD1 14/10/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của một số công dân thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3853/QĐ-UBND 09/10/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Thu, trú tại thông 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
6885/UBND-TD3 09/10/2020 Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Phạm Văn Hùng, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2076/UBND-TD3 03/09/2020 Chuyển đơn của ông Bùi Huy Chí, khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2011/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Lê văn Chấn, Nguyễn văn sanh, Xã Liên Hòa, TX Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2012/UBND-TD3 27/08/2020 Chuyển đơn của ông Vũ văn Tân, khu Trại Cau, Cộng Hòa, TX Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5833/UBND-TD1 26/08/2020 Giao giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1978/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của ông Bùi Quang Trung, trú tại tổ 66, Ngô Quyền, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1979/UBND-TD3 24/08/2020 Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lan, thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5701/UBND-TD3 21/08/2020 Giao giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Xuyên, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1903/UBND-TD3 18/08/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tưởng, khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1818/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của Công ty Luật TNHH Everest UBND tỉnh Quảng Ninh
1820/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của bà Phùng Thị Mưa, khu 2, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1821/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lan, thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1822/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Kha, khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1823/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của các ông Đặng Văn Phàng, Nguyễn Khắc Chúng, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1824/UBND-TD3 11/08/2020 Chuyển đơn của các ông Nguyễn Mạnh Cường, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2771/QĐ-UBND 04/08/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Hà, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2785/QĐ-UBND 04/08/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Trọng, trú tại khu 4, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1634/UBND-TD3 24/07/2020 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Thanh, khu Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4949/UBND-TD3 22/07/2020 Giao giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4707/UBND-TD3 13/07/2020 Giao giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Phạm Văn Hùng, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2315/QĐ-UBND 10/07/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Hảo, trú tại thôn Cây Sằm, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4493/UBND-TD1 03/07/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của bà Đỗ Thị Hồng thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2224/QĐ-UBND 03/07/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quynh, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2228/QĐ-UBND 03/07/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu trú tại khhu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2260/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hướng, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2261/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2263/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1396/UBND-TD3 01/07/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Ninh đại diện 25 hộ dân, thôn Núi Thùa, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2161/QĐ-UBND 26/06/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xoang, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2121/QĐ-UBND 25/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Viết Văn, trú tại thôn 13, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1234
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 14470
Đã truy cập: 22900541

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.