Trang chủ Văn bản của Tỉnh ủy
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng khóa XIII
27/04/2024 14: 20:00
Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới
15/02/2024 16: 27:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
10/12/2023 14: 02:00
Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
27/11/2023 22: 40:00
Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh động lực cho phát triển nhanh, bền vững
30/10/2023 22: 46:00
Công văn số 1739-CV/TU ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh
27/10/2023 11: 17:00
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
15/09/2023 16: 22:00
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10/09/2023 15: 59:00
Công văn số 1580-CV/TU ngày 09/8/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp và Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029
10/08/2023 09: 27:00
Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
26/07/2023 19: 17:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 1342324