Trang chủ Văn bản của Tỉnh ủy
Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh
22/12/2021 16: 25:00
Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
17/12/2021 14: 36:00
Quyết định số 641-QĐ/TU ngày 14/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh
15/12/2021 10: 46:00
Công văn số 565-CV/TU ngày 28/10/2021 của BTV Tỉnh ủy Về việc lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
28/10/2021 14: 11:00
Chỉ thị số 18 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
18/10/2021 16: 34:00
Công văn số 534-CV/TU ngày 06/10/2021 của BTV Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư khóa X.
06/10/2021 16: 47:00
Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của BTVTU thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chinh trị
23/09/2021 10: 29:00
Ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/TU  thực hiện...
Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
24/08/2021 14: 34:00
Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 05/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
05/07/2021 17: 51:00
Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII
24/06/2021 07: 42:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 118
Đã truy cập: 647990