Trang chủ Văn bản của Tỉnh ủy
Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
24/08/2021 14: 34:00
Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 05/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
05/07/2021 17: 51:00
Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII
24/06/2021 07: 42:00
Công văn số 297-CV/TU ngày 05/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021
05/04/2021 14: 02:00
Quy định 2041-QĐ/TU ngày 13/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của Khối dân vận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13/03/2020 17: 33:00
Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/02/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
25/02/2020 17: 39:00
QĐ số 1901 của BTVTU ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, CQ; cán bộ, đảng viên, CC,VC trong tiếp thu góp ý của MTTQ, các TC CT-XH và ND tham gia góp ý XD Đảng, CQ trên địa bàn tỉnh
06/12/2019 17: 13:00
Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới
05/08/2019 17: 10:00
Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy
23/07/2019 17: 31:00
Quyết định số 1374-QĐ/TU ngày 01/02/2019 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy
01/02/2019 11: 06:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 714972