Lãnh đạo Ban

 

 

 1. Trưởng Ban:

 

 - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 080.33169

- Điện thoại di động: 0913.023.940

- E-mail: nguyenvanhoi2@quangninh.gov.vn

 

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về các hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ban; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đối ngoại, an ninh chính trị có liên quan đến công tác dân vận, Quy chế dân chủ trong cơ quan; chủ tài khoản của cơ quan.

- Là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng và thực hiện các công việc khác của tỉnh theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật cơ quan; Khoa học - Sáng kiến; Thi tuyển bổ nhiệm cán bộ; Hội đồng lương cơ quan…

- Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan Trung ương, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Tổng hợp.


   

2. Các Phó Trưởng Ban: 

 - Phó Trưởng Ban: Lê Thị Kim Cúc

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng                     và Chính quyền nhà nước.

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Điện thoại cơ quan: 080.33130

- Điện thoại di động: 0912.088.499

- E-mail: lethikimcuc@quangninh.gov.vn

 - Trực tiếp phụ trách, giúp Trưởng ban chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Bản tin Dân vận; Cổng thông tin điện tử thành phần; giúp Trưởng ban chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Làm nhiệm vụ thường trực cơ quan, thay mặt đồng chí Trưởng ban điều hành công việc của cơ quan khi Trưởng ban đi vắng; được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp xử lý văn bản đến hằng ngày (trừ văn bản mật); được ủy quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, các báo cáo định kỳ của Ban và các văn bản khác khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Đoàn thể và các hội, Phòng Tổng hợp.

- Là báo cáo viên cấp tỉnh; tham gia Ban Chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; giúp Trưởng ban trong hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tin trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng bộ: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn; theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Đoàn thể và các hội.

 

 - Phó Trưởng Ban: Lê Mạnh Cường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ địa chất, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại di động: 0904.136.956

- E-mail: lemanhcuong@quangninh.gov.vn.

 - Trực tiếp phụ trách, giúp Trưởng ban chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc và tôn giáo; tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Ban; công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân. Là Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, giúp Trưởng Ban tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

 - Được ủy quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác khi được Trưởng ban uỷ quyền.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo 35; Ban Chỉ đạo nhân quyền; Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban Chỉ đạo công tác gia đình; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Hội đồng Tiếp công dân; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; giúp Trưởng ban triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, Cục Chính trị Quân khu III với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành phố phía Bắc.

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tin trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng bộ: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Than Quảng Ninh, Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô; theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 1192067