Lãnh đạo Ban

 

 

 1. Trưởng Ban:

 

 - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 080.33169

- Điện thoại di động: 0913.023.940

- E-mail: nguyenvanhoi@quangninh.gov.vn

 

- Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đối ngoại, an ninh chính trị có liên quan đến công tác dân vận, Quy chế dân chủ trong cơ quan; chủ tài khoản của cơ quan.

- Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật cơ quan; Khoa học - Sáng kiến; Thi tuyển bổ nhiệm cán bộ; Hội đồng lương cơ quan…

- Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy.

 


   

2. Các Phó Trưởng Ban: 

  - Phó Trưởng Ban: Vũ Ngọc Tuấn

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị.

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 080.33166

- Điện thoại di động: 0904.180.399

- E-mail: vungoctuan@quangninh.gov.vn   

 

- Giúp Trưởng Ban phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, dân tộc, tôn giáo; công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan; công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân; thay mặt Trưởng Ban ký các văn bản thuộc thẩm quyền phụ trách khi được Trưởng Ban uỷ quyền; là Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; chỉ đạo hoạt động của Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo.

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tin trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), các đảng bộ Cụm miền Đông (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô); theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

 

 

- Phó Trưởng Ban: Lê Thị Kim Cúc

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng                     và Chính quyền nhà nước.

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Điện thoại cơ quan: 080.33130

- Điện thoại di động: 0912.088.499

- E-mail: lethikimcuc@quangninh.gov.vn

 

 - Giúp Trưởng Ban phụ trách công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh; phụ trách Bản tin Dân vận; Cổng thông tin điện tử thành phần; thay mặt Trưởng Ban ký các văn bản thuộc thẩm quyền phụ trách khi được Trưởng Ban uỷ quyền; ký các báo cáo kết quả hoạt động hằng tháng, quý, thông báo lịch công tác, kết luận các cuộc họp giao ban cơ quan định kỳ của Trưởng Ban; được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan; giúp Trưởng Ban chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo hoạt động của Phòng Đoàn thể và các hội, Phòng Tổng hợp.

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tin trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng bộ Cụm miền Tây (Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên); theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 961879