Lãnh đạo Ban

 

 

 1. Trưởng Ban:

 

 - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 080.33169

- Điện thoại di động: 0913.023.940

- E-mail: nguyenvanhoi@quangninh.gov.vn

 
- Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đối ngoại, an ninh chính trị có liên quan đến công tác dân vận, Quy chế dân chủ trong cơ quan;  chủ tài khoản của cơ quan.
 
- Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng, kỷ luật của cơ quan; Khoa học - Sáng kiến; Thi tuyển bổ nhiệm cán bộ; Hội đồng lương cơ quan...
 
- Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐMD, UBND tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy.
 


   

2. Các Phó Trưởng Ban: 

- Phó Trưởng Ban Thường trực: Nguyễn Thị Thu Hà 

 
  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa 

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 02033 633 368

- Điện thoại di động: 0913182658

- E-mail: nguyenthiha.bdv@quangninh.gov.vn 

 

-  Giúp Trưởng Ban phụ trách công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh; thay mặt Trưởng Ban ký các văn bản thuộc thẩm quyền phụ trách khi được Trưởng Ban uỷ quyền; ký các báo cáo kết quả hoạt động hằng tháng, quý, thông báo lịch công tác, kết luận các cuộc họp giao ban cơ quan định kỳ của Trưởng Ban; được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan; giúp Trưởng Ban chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo hoạt động của Phòng Đoàn thể và các hội

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tin trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng bộ Cụm miền Tây; theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

    

 - Phó Trưởng Ban: Vũ Ngọc Tuấn

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị.

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại cơ quan: 080.33166

- Điện thoại di động: 0904.180.399

- E-mail: vungoctuan@quangninh.gov.vn     

 

 - Giúp Trưởng Ban phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan; công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân; Bản tin Dân vận; Cổng thông tin điện tử thành phần. Thay mặt Trưởng Ban các văn bản thuộc thẩm quyền phụ trách khi được Trưởng Ban uỷ quyền; chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổng hợp.

- Trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, nắm thông tintrong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận đối với các đảng bộ Cụm miền Đông; theo dõi hoạt động công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 629101