VĂN PHÒNG

23/11/2021

 

 

 

Chánh Văn phòng: Vũ Kiên Quyết

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33235
- Điện thoại di động: 0947.081.668
- E-mail: vukienquyet@quangninh.gov.vn

 

  

 


 

Phó Chánh Văn phòng: Vi Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33167
- Điện thoại di động: 0919.049.866
- E-mail: vithiha@quangninh.gov.vn

 

  

 


 Chuyên viên chính: Vũ Thị Ngọc Hưng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ Địa chất 
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33167
- Điện thoại di động:  0163.661.9982
- E-mail: vuthingochung@quangninh.gov.vn

 

 

 

  


Chuyên viên:  Vũ Thị Thu Hoài

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33167
- Điện thoại di động: 0942.893.566
- E-mail: vuthithuhoai_bdv@quangninh.gov.vn

 

 

 


Chuyên viên:  Nguyễn Thùy Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cơ quan: 080.33167.
- Điện thoại di động:0916 730 082
- E-mail: nguyenthuyduong12@quangninh.gov.vn 

Nhiệm vụ: 

 1- Là đầu mối tham mưu, tổng hợp, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban; thực hiện chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng kết; báo cáo nắm, phản ánh tình hình Nhân dân, nắm và xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan và một số báo cáo chuyên đề.

 

2- Tổ chức công tác phục vụ các hoạt động của cơ quan và lãnh đạo Ban; thực hiện công tác quản lý hành chính, tài chính và quản trị, lễ tân của cơ quan; thực hiện chế độ bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 

3- Thông báo kịp thời và phối hợp tổ chức thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức cơ quan.

 

4- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác cán bộ; công tác thi đua của cơ quan và của Ban Dân vận cấp uỷ trực thuộc tỉnh; phối hợp với các phòng trực thuộc trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong hệ thống dân vận của tỉnh.

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 936
Đã truy cập: 1312478