Phòng Đoàn thể và các hội

30/08/2022

 

 

  

 Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33155
- Điện thoại di động: 0934.233.326
- E-mail: tranthithuhien.bdv@quangninh.gov.vn; 

 
 
 
 
 


 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động: 0906 198355
- E-mail: nguyenthanhtrung@quangninh.gov.vn

 
 
 
  
 

  

 Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tùng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông, Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107 
- Điện thoại di động: 038 288 2888
 - E-mail: nguyenthanhtungbdv@gmail.com

 

 

 

 

 Chuyên viên: Lê Quang Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động:  0888.001.991
- E-mail: lequanghung2808@gmail.com

 

 

 

 

Chuyên viên:  Nguyễn Thùy Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33012.
- Điện thoại di động:0916 730 082
- E-mail: thuyduongbdvquangninh@gmail.com

 

 

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc theo dõi, nắm tình hình về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

2- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng; tham mưu kiểm tra việc thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

3-Tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi hoạt động của Cơ quan tham mưu giúp việc chung cấp tỉnh, cấp huyện và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 

 

 

 


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 830997