Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và tôn giáo

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Quang Trực

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành giáo dục chính trị; Thạc sỹ Quản lý giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33155
- Điện thoại di động: 0163.809.6888
- E-mail: vuquangtruc@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Văn hóa
- Trình độ chính trị: Cao cấp. 
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0906198355
- E-mail:nguyenthanhtrung@quangninh.gov.vn

 

  

  

  Phó Trưởng phòng: Tạ Hồng Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động: 0913059885
- E-mail:

  

 


Chuyên viên: Vũ Thị Ngọc Hưng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ Địa chất 
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0163.661.9982
- E-mail: vuthingochung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Chức năng, nhiệm vụ:

             1- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban tham gia những chủ trương, giải pháp để các cơ quan Nhà nước thực hiện công tác vận động quần chúng nhằm phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2- Giúp lãnh đạo Ban tham gia, phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc thể chế hoá các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về công tác dân vận; trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng về công tác dân vận và pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn.

3- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học dân vận và đề xuất với lãnh đạo ban công tác đào tạo bối dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận đối với các cơ quan Nhà nước.

4- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

5- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

 

 

  

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1528
Đã truy cập: 48754531.