Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

19/06/2019 11:54

Trong các ngày 14 và 18/6/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 tại 2 cụm (miền Đông tại huyện Hải Hà, miền Tây tại thị xã Quảng Yên). Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực cấp ủy các địa phương đăng cai tổ chức; Trưởng Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành có chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm với những chuyển biến tích cực đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới rõ nét, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Tại 2 hội nghị, đã có 31 ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu về thực trạng công tác dân vận cũng như những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

 

 

 

 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Kết luậnHội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng chỉ đạo 10 nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban Dân vận các địa phương: (1) Tập trung công tác nắm, phản ánh tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở các địa phương, đơn vị; (2) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nắm tình hình và giám sát chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị của nhân dân đối với 11 vụ việc theo Thông báo số 1340-TB/TU, ngày 26/4/2019 của Thường trực Tỉnh ủy; (3) Nắm và tham mưu cho cấp ủy: (i1) Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 đảm bảo đúng quy định và tiến độ. (i2) Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. (i3) Xây dựng Quy định về tổ chức, hoạt động của Cơ quan Khối cấp huyện theo Quy định mẫu của tỉnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (i4) Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản chỉ đạo công tác dân vận; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 18/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác tôn giáo”; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới”. (i5) Kiện toàn khối Dân vận cơ sở theo hướng ở những nơi có điều kiện bố trí đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp xã đồng thời là chủ tịch MTTQ, trưởng khối Dân vận cơ sở. (4) Tham mưu, triển khai hiệu quả Công văn số 1713-CV/TU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 và phối hợp với UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 05/4/2019 về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. (5) Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (6) Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác với các ban, ngành, lực lượng vũ trang; phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phù hợp với điều kiện của địa phương. (7) Thưc hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động viết về tấm gương “Dân vận khéo”. (8) Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức giám sát về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch và thực hiện QCDC ở cơ sở; giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh theo Chương trình số 26-CTr/TU; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận; triển khai khảo sát, xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. (9) Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước”. (10) Khối thi đua Cơ quan Khối cấp huyện quan tâm tổ chức kiểm tra chéo, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thi đua năm 2019.

Các đảng bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm 2019: (1) Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp tập trung vào công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; vận động quần chúng tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới. (2) Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, quan tâm các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo gắn công tác dân vận để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. (3) Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai “Năm dân vận chính quyền”, trọng tâm là chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân...

Nguyễn Thanh Tùng, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 48774708.