Hội thảo khoa học “Thực trạng truyền thông vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc và những vấn đề đặt ra” tại Quảng Ninh

02/07/2019 10:05

Chiều ngày 01/7/2019, Ban chủ nhiệm đề tài nhà nước “Thực trạng truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc và những vấn đề đặt ra” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc và những vấn đề đặt ra”.

Đồng chủ trì hội thảo có PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ nhiệm đề tài và đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lý luận báo chí, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.

 

Quang cảnh Hội thảo

Xác định công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, có thể làm thay đổi nhận thức, dẫn đến thay đổi niềm tin và hành vi của con người, là một trong những yếu tố tác động đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy trong những năm qua, công tác truyền thông nói chung, truyền thông vùng dân tộc thiểu số nói riêng, đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và có sự phát triển mạnh mẽ. Tất cả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc luôn được triển khai tích cực thông qua nhiều kênh khác nhau, ngày càng phát triển phong phú về cả nội dung và hình thức, đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở vùng Đông Bắc, công tác truyền thông đã đặc biệt chú trọng nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch… Tuy nhiên, công tác truyền thông cho người dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nâng cao hiệu quả truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc trong giai đoạn toàn cầu hóa thông tin hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc cũng như đánh giá thực trạng hoạt động của các chủ thể truyền thông, đối tượng truyền thông và nội dung truyền thông; những ưu điểm, hạn chế, những tác động và hiệu quả của công tác truyền thông, những vấn đề cấp bách đang đặt ra ở vùng Đông Bắc trong công tác truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đề xuất với Đảng và Nhà nước có những chủ trương, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả công tác truyền thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới. Qua đó, giúp Ban chủ nhiệm đề tài có được những tư liệu thực tiễn sinh động từ vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

 

Thùy Dương, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 48959986.