Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2019

12/07/2019 09:14

Sáng ngày 11/7/2019, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnhphát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện các loại hình QCDC ở cơ sở, gắn với chuyên đề năm 2019 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chính quyền các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công chức, công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo gắn với lĩnh vực công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC theo các loại hình cơ sở; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện QCDC, những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh cần: Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực hiện QCDC ở cơ sở, việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo các loại hình; tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền gắn với tăng cường vai trò của cán bộ, công chức và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, những khiếu kiện kéo dài, các vấn đề xã hội, người dân quan tâm như tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp tục đổi mới hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp

 

 

Vũ Ngọc Hưng, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 378
Đã truy cập: 384078