Khảo sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tôn giáo

04/09/2019 12:32

Trong 2 ngày 28 và 29/8/2019, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đi khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tôn giáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và thị xã Đông Triều; cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

 

Đoàn khảo sát  làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, thị xã Đông Triều

Qua báo cáo khảo sát tại các sở và địa phương cho thấy: Cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc tổ chức phổ biến quán triệt và quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo; đảm bảo cho các tín đồ, chức sắc các tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động và sinh hoạt tôn giáo đi vào nề nếp; nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp được nâng lên, trong xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo đã được vận dụng linh hoạt hơn, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giải quyết tốt và kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo; tạo điều kiện giúp đỡ các giáo hội, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt theo đúng pháp luật.

Sau khảo sát, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 9/2019.

Tạ Hồng Hải, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3187
Đã truy cập: 48980285.