BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HÀ SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

11/10/2019 14:19

Ngày 11/10/2019, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ 20, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2019, Đảng bộ huyện đã tích cực, chủ động bám sát chỉ đạo của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, nên các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Hệ thống chính trị các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động định hướng tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhất là trong triển khai thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giải phóng mặt bằng. Hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được quan tâm; đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý đất đai, tài nguyên. Tập trung rà soát, bổ sung nhân sự chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ huyện. Chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện” được quan tâm chỉ đạo triển khai góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kinh tế tiếp tục phát triển, công nghiệp tăng 8,2%; thương mại, dịch vụ tăng 9,5% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chương trình mục tiêu quốc gia, đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và hoàn thành chương trình 135 được quan tâm triển khai. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác phát triển đảng viên mới chỉ đạt 61% chỉ tiêu; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; công tác chuẩn bị đầu tư ở một số xã chậm, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hưởng thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội, những chủ trương chung của tỉnh và đề nghị thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà cần quan tâm nắm tình hình nhân dân, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhất là khi thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; rà soát tổng thể công tác cán bộ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp; bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường đối thoại nhân dân hai bên biên giới.

Trần Thị Thu Hiền, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4178
Đã truy cập: 48981276.